Зразок адвокатського запиту

Адвокат

Чундак Маріанна Володимирівна

Адреса: ______________________________

Тел. моб. 0990000000

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №430, видане на підставі рішення атестаційної палати Чернівецької КДКА від «12»  листопада 2012 р. №17/1

Воловецький районний відділ державної

виконавчої служби Головного територіального

управління юстиції у Закарпатській області 

 

ЗАПИТ

(в порядку статей 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»)

  Мною надається правова допомога___________________________ (ПІБ), відповідно до договору про надання правової допомоги. Для надання правої допомоги мені необхідна наступна інформація та документи, які її підтверджують:

Чи  отримує ________________________ (ПІБ), що проживає за адресою: ____________________________, аліменти на утримання сина, __________________________ (ПІБ), ______________ року народження? Якщо так, то в якому розмірі і за який період.

 Відповідно до ст.20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб) та збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою.

Відповідно до ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Відповідно до вище викладеного, керуючись ст.ст. 20, 24  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

ПРОШУ НАДАТИ ІНФОРМАЦІЮ:

Чи  отримує ________________________ (ПІБ), що проживає за адресою: ____________________________, аліменти на утримання сина, __________________________ (ПІБ), ______________ року народження? Якщо так, то в якому розмірі і за який період.

 

Вищезазначену інформацію та документи прошу надіслати мені протягом п’яти робочих днів за адресою: _____________________________ або передати мені особисто чи __________________________ (ПІБ).

 

Водночас роз’яснюю:

  1. Згідно ст.212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  2. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці – карається статтею 397 Кримінального Кодексу України.

 

Додаток:

  1. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
  2. Копія ордеру.

З повагою, адвокат                                            _________ М.В.Чундак

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *