Зразок заяви про встановлення факту смерті на окупованій території

Ужгородський міськрайонний суд

Закарпатської області

Заявник: Іванова Ніна Іванівна

Адреса за державною реєстрацією:

Поштовий індекс, адреса

Фактична адреса:

Поштовий індекс, адреса

Тел. ___________________

Інші засоби зв’язку відсутні

 

Заінтересована особа: Відділ реєстрації актів

цивільного стану по м.Ужгород Ужгородського

міськрайонного управління юстиції

Закарпатська обл., м. Ужгород,

вул. Уральська, 5

Тел. (03122) 61-44-39, 61-43-03

Інші засоби зв’язку невідомі

Від сплати судового збору звільнена

на підставі п.п.16 п.2 ст.3

ЗУ «Про судовий збір»

ЗАЯВА

про встановлення факту смерті

 

До недавнього часу я проживала в м.Донецьк. Проте була змушена переїхати проживати в інше місто. Наразі проживаю за вказаною вище адресою разом з чоловіком – Івановим Іваном Івановичем та сином Івановим Тарасом Івановичем.

Моя мати – Прокопчук Олеся Петрівна, 03.08.1930 року народження, померла 15.01.2016 р. вдома, в м.Донецьк. Про це видано довідку про смерть №100 від 12.02.2016 р..

Однак зареєструвати її смерть у встановленому законом порядку я не можу.

Після переїзду до м.Ужгород я звернулась до Відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Ужгороду Ужгородського міськрайонного управління юстиції у Закарпатській області для того, щоб зареєструвати смерть матері.

Але отримала відмову у проведенні державної реєстрації смерті, оскільки подала лікарське свідоцтво про смерть від 12.02.2016 р. №100 видане комунальним підприємством ЦПМСП №3 міста Донецька.

У зв’язку з цим я не можу зареєструвати смерть матері та реалізувати спадкові права.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №1085-р від 07 листопада 2014 року «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» м. Донецьк відноситься до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відповідно до ч. 2 ст. 256 ЦПК України в судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Згідно з ч.2 ст.259 ЦПК України рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.

Відповідно до п.13 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» заяви про встановлення факту смерті особи в певний час (п.7 ст.273 ЦПК України) приймаються до провадження суду і розглядаються за умови подання заявниками документів про відмову органів реєстрації актів громадянського стану в реєстрації події смерті. Заявник зобов’язаний обґрунтувати свою заяву посиланнями на докази, що достовірно свідчать про смерть особи у певний час і за певних обставин. При цьому слід мати на увазі, що встановлення з зазначених підстав факту смерті відрізняється від встановлення факту реєстрації смерті (яке провадиться на підставі п.4 ст.273 ЦПК і полягає у з’ясуванні, насамперед, обставин не самої події смерті, а її реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану) та від оголошення особи померлою, яке провадиться за правилами глави 35 ЦПК.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Відповідно до п. 1 Постанова Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків танайманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Згідно з ч. 1-2 ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території на строк дії цього Закону поширюється особливий правовий режим перетину меж тимчасово окупованої території, вчинення правочинів, проведення виборів та референдумів, реалізації інших прав і свобод людини і громадянина. Правовий режим тимчасово окупованої території передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.

Статтею 17 ч.1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачено, що у разі порушення положень цього Закону державні органи України застосовують механізми, передбачені законами України та нормами міжнародного права, з метою захисту миру, безпеки, прав, свобод і законних інтересів громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території, а також законних інтересів держави Україна.

За положеннями ст. 18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

Згідно ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі: 1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою; 2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою. Державна реєстрація смерті проводиться за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.

Пунктом 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України №52/2 від 18 жовтня 2000 року, передбачено, що підставами для проведення державної реєстрації смерті, зокрема є: а) лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024.

Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника і така заява розглядається судами невідкладно, згідно  ч.1 ст. 257-1 ЦПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст.259 ЦПК України рішення суду є підставою для державної реєстрації смерті.

Згідно з вимогами ч.4 ст.257-1 ЦПК України судове рішення підлягає негайному виконанню.

Враховуючи наведені обставини, керуючись ч. 2 ст. 256 ЦПК України

 

ПРОШУ СУД:

  1. Невідкладно призначити до розгляду дану заяву.
  2. Викликати в судове засідання свідків по справі, які можуть підтвердити обставини, що мають значення для винесення рішення – Іванова Івана Івановича та Іванова Тараса Івановича, які проживають за адресою: ________________.
  3. Встановити факт смерті Прокопчук Олеся Петрівна, 03.08.1930 року народження, яка померла 15.01.2016 та проживала по день смерті за адресою: м.Донецьк, вул._______________, буд.____, кв.__, місце смерті Україна, м.Донецьк.

Додаток:

  1. Копія паспорту.
  2. Копія свідоцтва про народження.
  3. Довідка від 12.02.2016 р. №100.
  4. Копія відмови у проведенні державної реєстрації смерті.
  5. Копія довідки про взяття на облік.
  6. Копія заяви з доданими до неї документами.

 

___ ___________  2016 р.

 

Заявник                                                                     _______________ Н.І.Іванова

Якщо вам потрібна допомога по даному питанню – пишіть на електронну пошту mariannasvl@ukr.net.

Ви можете отримати правову допомогу онлайн!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *