ЗРАЗОК РОЗРАХУНКУ ГОНОРАРУ

РОЗРАХУНОК

суми гонорару за надану правничу допомогу

  Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна, яка діє на підставі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 420, що видане Чернівецькою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 12 листопада 2009 року, згідно договору про надання правничої допомоги від __ _____________ 20___ р. надає правничу допомогу Потерпілому _________________________  в Ужгородському міськрайоному суді наступного характеру:

  Характер правничої допомоги (послуги) Кількість витраченого часу (год.)  Розрахунок вартості   Вартість (грн.)  
1. Зустріч з клієнтом, надання консультації 1  1 х 2000,00 2000,00
2. Пошук та аналіз судової практики з питань застосування законодавства у спірних правовідносинах, складання стратегії представництва інтересів клієнта в судовому засіданні 3 3 х 2000,00 6000,00
3. Складання позовної заяви 2 2 х 2000,00 4000,00
4. Складання клопотання про ознайомлення з матеріалами справи 0,5 0,5х 2000,00 1000,00
5. Участь у судових засіданнях Ужгородського міськрайонного суду 2 2 х 2000,00 4000,00
6. Ознайомлення з відзивом на позовну заяву та його правовий аналіз 1 1 х2000,00 2000,00
7. Складання відповіді на відзив на позовну заяву 2 2х2000,00 4000,00
8. Ознайомлення з матеріалами справи 1 0,5х2000,00 1000,00
Підлягає оплаті: 24000,00
Фактично оплачено станом на 27.03.2019 р. 5000,00
  Залишок 19000,00

Вартість фактичний витрат (проїзних квитків, чеків на оплату бензину тощо) розраховується окремо.

Адвокат __________  М.В.Чундак                                       Клієнт _________ _________                    

Коментар

Розрахунок гонорару складається адвокатом та погоджується з клієнтом. В розрахунку зазначаються ті послуги, які надаватиме адвокат клієнтові. В залежності від кількості послуг і буде визначатись їх загальна вартість.

Законодавством не визначено, що форма розрахунку повинна бути саме такою чи повинна містити підпис клієнта. Але, склавши такий розрахунок, адвокат, з одного боку, є застрахованим від недобросовісних клієнтів, які можуть відмовитись оплачувати послуги, так як не просили адвоката вчиняти конкретні дії з надання правової допомоги, а з іншого боку, є можливість відшкодування понесених витрат. Крім того, адвокат часто виконує роботу, яка є не помітною для клієнта. Наприклад пошук подібної судової практики, складання стратегії, правовий аналіз тих чи інших документів, але це все призводить до витрат часу адвоката. Який, звісно, оплачувати необхідно. Погодження з клієнтом в розрахунку таких витрат часу і таких дій сприятиме кращому розумінню клієнтом того, за що він платить адвокату.

  Згідно ч.3 та ч.4 ст.28 Правил адвокатської етики, затверджених З’їздом адвокатів України 09 червня 2017 р. розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом. Адвокат має право у розумних межах визначати розмір гонорару, виходячи із власних міркувань. При встановленні розміру гонорару можуть враховуватися складність справи, кваліфікація, досвід і завантаженість адвоката та інші обставини. Погоджений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, розмір гонорару може бути змінений лише за взаємною домовленістю. В разі виникнення особливих по складності доручень клієнта або у випадку збільшення затрат часу і обсягу роботи адвоката на фактичне виконання доручення (підготовку до виконання), розмір гонорару може бути збільшено за взаємною домовленістю.

Не погодження клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, розміру гонорару при наданні доручення адвокату або в ході його виконання є підставою для відмови адвоката від прийняття доручення клієнта або розірвання договору на вимогу адвоката.

Розмір гонорару може бути визначений в договорі, як вже і зазначалось вище. Але якщо договором між адвокатом та клієнтом погоджено вартість гонорару в розрахунку за годину роботи, то доцільно буде скласти розрахунок гонорару і погодити його з клієнтом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *