Зразок договору про повну індивідуальну матеріальність працівника підприємства

          Договір

               про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

 

м.________________                                                            «____» _____________  _______р.

 

Відповідно до статті 135-1 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від «___ » ______________20___ р. №_____ « Про встановлення матеріальної відповідальності» , погодженого з уповноваженим трудового колективу, з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей, ТОВ «____________________» в особі директора _________________ (іменований надалі Власник ) , з одного боку , і працівник _________________(ПІБ) (іменований надалі Працівник ) з іншого боку, уклали цей Договір про таке :

Продовжити читання “Зразок договору про повну індивідуальну матеріальність працівника підприємства”

Зразок контракту з працівником

КОНТРАКТ З ПРАЦІВНИКОМ

м.___________________                                  «____» _________________20___   р.

 

Сторони:

Роботодавець: ТОВ   «_______________________»,   в   особі   директора   ______________________________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

           Працівник:      гр. ____________________________________________________________________,

з другої сторони, уклали цей Контракт про наступне:

Працівник __________________________  працює в ТОВ «_______________»  на посаді: __________________________.

Продовжити читання “Зразок контракту з працівником”

Контракт з працівником

Зразок складання контракту з працівником.

КОНТРАКТ З ПРАЦІВНИКОМ

м.Свалява                                       “___ “____________ 20 р.

Сторони:

Роботодавець: ТОВ   «___________»,   в   особі   директора   ___________________ (ПІБ) , діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Працівниця: гр. ___________________ (ПІБ),  з другої сторони, домовилися про наступне:

 

Продовжити читання “Контракт з працівником”

Договір оренди квартири

Зразок Договору про оренду квартири. Продовжити читання “Договір оренди квартири”

Договір про повну матеріальну відповідальність

Зразок договору про повну матеріальну відповідальність. Продовжити читання “Договір про повну матеріальну відповідальність”

Договір оренди з правом викупу

Зразок Договору оренди з правом викупу

Продовжити читання “Договір оренди з правом викупу”