Договір оренди квартири

Зразок Договору про оренду квартири.

ДОГОВІР
оренди квартири у фізичної особи

м. ______________                                    “____” ____________200 _ _  р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: __________________________________________,

(П.І.Б.)

з одної сторони, і ОРЕНДАР: _______________________________________,

(П.І.Б.)

з другої сторони‚ які спільно за текстом даного договору іменуються сторони, а кожен окремо – сторона, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере у користування квартиру, а також майно‚ що знаходиться у квартирі‚ згідно з Додатком №1 (надалі за текстом об’єкт оренди):

1.1. Адреса: ________________________________________________.

1.2. Загальна площа: _________ кв.м.

1.3. Поверх: ________________ .

1.4. Кількість кімнат: __________________________.

1.5. Недоліки квартири‚ що орендується‚ на момент передачі: _______.

1.6. Наявність телефону: тел. № _______________________________ .

1.7. Квартира належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності згідно __

___________________________________________________________.

1.8. У разі зміни власника об’єкта оренди, до нового власника переходять права та обов’язки ОРЕНДОДАВЦЯ.

1.9. об’єкт оренди передається ОРЕНДАРЕВІ для проживання.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ.

2.1. Квартира та майно повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняті ОРЕНДА­РЕМ протягом ___________________________з моменту укладення Даного Договору.

2.2. Протягом терміну за п.3.1 Даного Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі ОРЕНДАРЕВІ.

2.3. Передача квартири в оренду оформлюється актом приймання-передачі.

2.4. Квартира та майно вважаються фактично переданими в оренду з моменту підписання акту приймання-передачі.

2.5. У момент підписання акту приймання-передачі ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає ОРЕНДАРЕВІ ключі від квартири та від кімнат.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Орендна плата за користування майном складає __________ грн. на місяць.

3.2. Орендна плата сплачується готівкою.

3.3. ОРЕНДАР зобов’язаний протягом _____________________ з моменту _____________________ сплатити орендну плату за термін ___________________авансом.

3.4. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати в наступному порядку: _________ .

4. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ.

4.1. Комунальні послуги оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

4.2. Усі витрати за користування телефонами оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ квартири та стану квартири і майна‚ що орендуються.

5.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний повідомити ОРЕНДАРЯ про всі права третіх осіб на об’єкт оренди. У разі неповідомлення ОРЕНДАРЯ про всі права третіх осіб на об’єкт оренди, ОРЕНДАР має право вимагати дострокового розірвання даного договору оренди та відшкодування йому всіх завданих збитків.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.

6.1. ОРЕНДАР зобов’язується:

– використовувати приміщення‚ що орендуються‚ виключно за їхнім цільовим призначенням у відповідності до п.1.9 Даного Договору;

– своєчасно здійснювати орендні платежі;

– утримувати приміщення‚ що орендуються‚ в чистоті та справності;

– дбайливо ставитися до майна‚ що знаходиться в квартирі;

– здійснювати поточний ремонт квартири;

– не здійснювати перебудову та перепланування квартири‚ що орендується;

– дотримуватися правил проживання в будинку‚ в якому знаходиться квартира;

– безперешкодно допускати ОРЕНДОДАВЦЯ до квартири з метою перевірки її використан­ня у відповідності до Даного Договору.

6.2. ОРЕНДАР має право:

– міняти замки вхідних дверей та кімнат‚ укріплювати вхідні двері;

–  здавати квартиру в суборенду за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ;

– установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

7.1. Термін дії даного договору становить до ______________________р.

7.2. Термін дії даного договору може бути скорочений лише за згодою сторін.

7.3. ОРЕНДАР має право відмовитися від даного договору‚ попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін ___________________________ . При цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.

7.4. Якщо ОРЕНДАР продовжує користуватися об’єктом оренди після закінчення терміну дії даного договору, то, за відсутності заперечень з боку ОРЕНДОДАВЦЯ протягом одного місяця, договір вважається поновленим на новий строк.

8.ІНШІ УМОВИ.

8.1.Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами. Taкi зміни i доповнення додаються до цього Договору i є його невідємною частиною.

8.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання i діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної  iз Сторін, що мають  однакову  юридичну силу.

14. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

14.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

____________________

____________________

14.2. ОРЕНДАР:

____________________

____________________

15. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

15.1. До Даного Договору додається:

Додаток № 1 – Перелік майна‚ що знаходиться в квартирі.

15.2. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                     ОРЕНДАР

____________________                                                   _________________

2 коментаря для “Договір оренди квартири”

  1. Потрібно додати кнопку завантажити документ, ато приходиться зразки копіювати, вставляти в Word, 21-ше століття як не як.

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

      Вікторе, а ви свої пишіть. Це тільки зразки. Невже ви коли в книзі зразки бачите, то скануєте, розпізнаєте? Ні. Пишіть від себе, своє власне бачення, свою власну думку. Сайт призначений тільки допомогти написати, а не подавати повністю готові документи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *