Договір про повну матеріальну відповідальність

Зразок договору про повну матеріальну відповідальність.

Договір

про повну матеріальну відповідальність

м. Свалява                                                                                             «____» _____________  _______р.

Відповідно до статті 135-1 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від «___ » ______________2010 р. №_____ « Про встановлення матеріальної відповідальності» , погодженого з уповноваженим трудового колективу , з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей  ТОВ «Єврокар» в особі директора Клименко Василя Васильовича  (іменований надалі Власник ) , з одного боку , і працівник Бадила Олександр Федорович (іменований надалі Працівник ) з іншого боку , уклали цей Договір про таке :

І.Загальні положення

1.1.У випадку відмови відповідального працівника від укладання договору про матеріальну відповідальність Власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу , а при відмові відповідального працівника від іншої роботи або її відсутності – звільнити його з роботи з підстав передбачених законодавством про працю ( п. 1 ст.40 КЗпП України).

[smsbill_pass]

1.2.Працівник, який займає посаду начальника служби охорони, бере на себе матеріальну відповідальність за збереження всіх матеріальних цінностей, що знаходяться на території Власника за адресою: м.Свалява, вул.Фізкультурна, 20, а Власник зобов’язується створити працівникові умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань.

1.3. Працівник зобов’язаний бережливо ставитися до майна Власника і вживати заходів до запобігання шкоди.

2.Права і обов’язки Працівника та Власника

2.1.Працівник має право:

а) брати участь у прийманні товарно-матеріальних цінностей і здійснювати контроль за належним станом у процесі їх експлуатації;

б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих йому для охорони;

в) у разі необхідності вимагати від Власника проведення інвентаризації переданих йому       матеріальних цінностей;

г) ознайомлюватися із змінами про рух і залишки цінностей, переданих йому для охорони.

2.2. Працівник зобов’язаний:

а) зберігати всі матеріальні цінності, що знаходяться в межах території Власника;

б) дбайливо ставитися до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані;

в) своєчасно інформувати Власника про всі обставини, які перешкоджають зберігати матеріальні цінності в належному стані та відповідній кількості;

г) забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для
охорони;

д) повідомляти керівника підприємства про необхідність проведення інвентаризації матеріальних цінностей;

е) у встановленому порядку вести облік, щоденно складати і своєчасно подавати звіти про рух матеріальних цінностей на території підприємства;

є) забезпечувати охорону території підприємства.

2.3.Власник зобов’язаний:

а) створювати відповідальному Працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і
забезпечення повного збереження дорученого йому майна;

б)      ознайомлювати відповідального Працівника з чинним законодавством про матеріальну
відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, а також
з чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, перевезення чи застосування у
процесі виробництва цінностей та їх обліку;

в) розглядати повідомлення відповідального Працівника про обставини, що загрожують зберіганню матеріальних цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин.

2.4. Власник має право:

а) перевіряти правильність та надійність ведення охорони;

б) вимагати проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться на території підприємства;

в) давати вказівки, накази, розпорядження щодо порядку здійснення охорони на території підприємства;

г) стягувати заподіяну Працівником шкоду Власнику шляхом утримання суми завданої шкоди з заробітної плати працівника.

З.Порядок ведення обліку і звітності

а)  Працівник зобов’язаний щоденно подавати звіти про рух матеріальних цінностей на територій підприємства;

б) Працівник зобов’язаний вести журнал відвідувань підприємства.

4.Відшкодування шкоди

4.1 .Підставою для притягнення відповідального Працівника до відповідальності є матеріальна шкода завдана Власнику, заподіяна розкраданням , умисним знищенням матеріальних цінностей, а також їх знищенням або зіпсуванням через недбалість, що підтверджуються відповідними документами.

4.2. Притягання відповідального Працівника до матеріальної відповідальності проводиться
Власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових
пояснень, поданих Працівником , а у разі необхідності, також висновків спеціалістів.

4.4.Відповідальний Працівник звільняється від відшкодування шкоди , якщо буде
встановлено, що шкода заподіяна не з його вини.

4.5.Розмір шкоди, заподіяної відповідальним Працівником Власнику визначається
відповідно до ст. 135-3 Кодексу законів про працю України.

4.6.Заподіяна Власнику шкода, яка підлягає відшкодуванню, відшкодовується
Працівником у повному обсязі, шляхом стягнення суми завданої ним шкоди з заробітної плати Працівника, а в разі звільнення працівника, відшкодовується ним негайно.

5.Зміни, припинення та розірвання Договору

5.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за згодою сторін,
складеною у письмовій формі.

5.2.Цей Договір припиняється:

– після закінчення терміну дії Договору;

–   за згодою сторін;

–   у випадку переведення Працівника на іншу посаду;

–   у разі звільнення працівника;

–   у випадку припинення трудових відносин між Працівником та Власником.

6. Термін дії та інші умови Договору

6.1.Даний Договір набирає чинності з «____» ______________   ________р. і діє протягом всього періоду роботи Працівника на даній посаді.

6.2.Договір складено у двох примірниках , перший з яких зберігається у Власника , другий у Працівника.

6.3.Обидва примірника мають однакову юридичну силу.

7.Адреси сторін:


7.1.Відомості про Власника:

_________________________

________________________

 

 

7.2.Відомості про Працівника:

_________________________

________________________

[/smsbill_pass]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *