Клопотання про визнання рішення іноземного суду

Зразок клопотання про визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню на підставі міжнародного договору.

___________ районного суду

_________________області

Особа, що подає клопотання: ПІБ

Поштовий індекс, адреса

Боржник: ПІБ

Поштовий індекс, адреса

КЛОПОТАННЯ

про визнання та виконання рішення іноземного
суду, що підлягає примусовому виконанню
на підставі міжнародного договору

______________ р. районним судом Праги в особі ______________, одноособової судді, у справі про стягнення боргу з ПІБ на користь ПІБ було прийнято рішення за яким ПІБ повинен сплатити мені, ПІБ, суму боргу в розмірі ___________. Дане рішення суду набрало законної сили ____________ р. і дійсне до виконання на території Чеської Республіки. Однак, на даний час, я, як і боржник, проживаємо на території України, так як обидва є громадянина ми України, де рішення районного суду Праги Чеської Республіки не має законної сили. Боржник – ПІБ добровільно виконувати рішення суду не бажає. Внаслідок цього порушується моє право на розпорядження належними мені коштами, тому я змушений звернутись до суду з проханням визнати рішення  районного суду Праги Чеської Республіки, що підлягає примусовому виконанню.

Для повного доступу до статті слід оплатити за доступ по нижче вказаній формі.

Примітка. Відправка SMS-повідомлення для оплати здійснюється за поданим у формі номером (4 цифри) згідно з Ваши оператором мобільного зв’язку, в змісті повідомлення вказується код, який також подається в формі після вибору мобільного оператора,  наприклад – zz49372654!!!

[smsbill_pass]

Згідно п.1 ст. 390 ЦПК України рішення  іноземного  суду  (суду іноземної держави;  інших компетентних  органів  іноземних  держав,  до   компетенції   яких належить  розгляд  цивільних чи господарських справ;  іноземних чи

міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в Україні,  якщо

їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором,  згода

на обов’язковість якого надана Верховною  Радою  України,  або  за

принципом взаємності. Між Україною та Чеською Республікою укладено «Договір між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах», який ратифіковано Законом N 2927-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.147 (надалі за текстом – Договір).

Згідно ст.52 Договору Договірні Сторони   за   умов,  установлених  цим  Договором, визнаватимуть  і  виконуватимуть  на  своїй   території рішення  у цивільних справах,  визначених у статті 1 цього Договору,   майнового   та   немайнового   характеру,   які   були постановлені компетентними органами юстиції.

Відповідно до п.1 ст. 393 ЦПК України клопотання  про  надання  дозволу  на примусове виконання рішення іноземного суду подається до суду безпосередньо стягувачем (його  представником)  або,  відповідно  до міжнародного договору,

згода  на  обов’язковість  якого  надана  Верховною Радою України,

іншою особою (її представником).

Відповідно до ст.53 Договору клопотання   про   дозвіл   виконання   рішення  подається правомочною особою  безпосередньо  компетентному  суду  Договірної

Сторони, на території якої має бути визнане і виконане рішення або

за правилами пункту 2 статті 3 цього Договору.

2. До клопотання додається:

a) завірена належним чином  копія  рішення  з  підтвердженням

суду про те, що воно набуло чинності та його можна виконувати;

b) підтвердження про те, що відповідач, котрий не брав участі

у процесі,  був  належним  чином і вчасно повідомлений про розгляд

справи  відповідно  до  законодавства   Договірної   Сторони,   на

території якої постановлено рішення. У випадку, коли відповідач на

час розгляду справи був недієздатним або обмежено дієздатним,  має

бути додане підтвердження, що він був належним чином представлений

у суді;

c) підтвердження  про  те,  що  учасникові,  проти якого було

постановлено  рішення,  копія  зазначеного  рішення  була  вручена

відповідно до законодавства Договірної Сторони,  на території якої

воно було  постановлено,  разом  із  повідомленням   про   порядок

оскарження рішення;

d) засвідчений переклад  клопотання  про  визнання  і  дозвіл

виконання рішення та документів,  зазначених у підпунктах a), b) і

c) цього  пункту  мовою  Договірної  Сторони,  на  території  якої

рішення потрібно визнати чи виконати.

Відповідно до п. 2 ст.394 ЦПК України до  клопотання  про надання дозволу на примусове виконання рішення   іноземного   суду   додаються   документи,   передбачені міжнародними  договорами,  згода  на  обов’язковість  яких  надана

Верховною Радою України.

Згідно п.2 ст.79 ЦПК України розмір судового збору,  порядок його сплати  і  звільнення від сплати встановлюються законом. Декретом КМУ «Про державне мито» не передбачено сплату судового збору за подання до суду клопотань про визнання та виконання рішення іноземного суду.

Згідно п.п.6 п.3 ст. 81 ЦПК України не підлягають оплаті при зверненні до суду і  покладаються на    сторони    після    розгляду   справи   судом   витрати   на інформаційно-технічне забезпечення у справах про визнання і виконання рішення іноземного суду в Україні на підставі  міжнародного  договору,  згода  на  обов’язковість якого надана   Верховною   Радою   України.

Відповідно до вище викладеного, керуючись п.1 ст. 390, п.1 ст. 393, п. 2 ст.394, п.2 ст.79, п.п.6 п.3 ст. 81 ЦПК України, п.52, 53 Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах,

ПРОШУ СУД:

1.     Визнати рішення  районного суду Праги  Чеської про стягнення боргу з ПІБ на користь ПІБ від _________ р., що набрало законної сили _________ р.

2.     Надати дозвіл на примусове виконання рішення районного суду Праги  Чеської Республіки про стягнення боргу з ПІБ на користь ПІБ від 13.09.2010 р.

До клопотання додається:

1.     Завірена належним чином копія рішення районного суду Праги  від ___________ р., що набрало законної сили __________ р.

2.     Довідка про те, що боржник – ПІБ був належним чином повідомлений про про розгляд справи.

3.     Довідка про те, що боржник – ПІБ отримав копію рішення суду.

_______________р.                                                         _____________/ПІБ

[/smsbill_pass]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *