Пенсія за вислугу років для вчителів, працівників охорони здоровя

Перед прийняттям пенсійної реформи багато хто задумується про вихід на пенсію. Та що робити, якщо до пенсії за віком ще далеко? Існує перелік осіб, що мають право на вихід на пенсію на пільгових умовах (за вислугу років). До таких осіб належать ті, які працюють в шкідливих чи особливо шкідливих умовах праці за переліком посад, затвердженим КМУ.

Таким переліком є постанова КМУ від 16 січня 2003 р. N 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт,професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах». Згідно ст.13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

а) працівники,  зайняті  повний  робочий  день  на  підземних

роботах, на роботах  з  особливо  шкідливими  і  особливо  важкими

умовами  праці,  – за списком N 1 виробництв, робіт, професій,  посад  і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:

чоловіки – після досягнення 50 років і при  стажі  роботи  не

менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

жінки – після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше

15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають  не  менше  половини  стажу  роботи  з

особливо шкідливими і особливо важкими умовами  праці,  пенсії  на

пільгових умовах призначаються із зменшенням  віку,  передбаченого

статтею 12 цього Закону, на 1  рік  за  кожний  повний  рік  такої

роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці – жінкам;

б) працівники, зайняті повний робочий день на  інших  роботах

із  шкідливими  і  важкими  умовами  праці,  –  за  списком  N   2

виробництв, робіт, професій, посад  і  показників,  затверджуваним

Кабінетом Міністрів України, і за результатами  атестації  робочих

місць:

чоловіки – після досягнення 55 років і при  стажі  роботи  не

менше 25 років, з них не менше 12 років 6  місяців  на  зазначених

роботах;

жінки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше

20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам,  які  мають  не  менше  половини  стажу роботи з

шкідливими і важкими умовами праці,  пенсії  на  пільгових  умовах

призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею  12  цього

Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи  чоловікам

і за кожні 2 роки такої роботи – жінкам;

в) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві

сільськогосподарської  продукції  в  колгоспах,  радгоспах,  інших

підприємствах сільського господарства, – чоловіки після досягнення

55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не

менше 20 років на зазначеній роботі;

г) жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами

будівельних,  шляхових   і    вантажно-розвантажувальних    машин,

змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, –  після  досягнення

50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не

менше 15 років на зазначеній роботі;

д)  жінки,  які  працюють  доярками  (операторами   машинного

доїння),  свинарками-операторами  в  колгоспах,  радгоспах,  інших

підприємствах сільського господарства, – після досягнення 50 років

і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання

встановлених норм обслуговування.

Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в  порядку,

що визначається Кабінетом Міністрів України;

е) жінки, зайняті протягом  повного  сезону  на  вирощуванні,

збиранні та післязбиральній обробці тютюну,- після  досягнення  50

років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

є) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і

машинах, – за списком  виробництв  і  професій,  затверджуваним  у

порядку, що визначається  Кабінетом  Міністрів  України,  –  після

досягнення 50 років і при стажі  зазначеної  роботи  не  менше  20

років;

ж) жінки, які працюють у  сільськогосподарському  виробництві

та виховали п’ятеро  і  більше  дітей,  –  незалежно  від  віку  і

трудового стажу, в порядку, що  визначається  Кабінетом  Міністрів

України;

з)  водії   міського  пасажирського  транспорту   (автобусів,

тролейбусів, трамваїв) і  великовагових  автомобілів,  зайнятих  у

технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:

чоловіки – після досягнення 55 років і при  стажі  роботи  25

років, в тому числі на зазначеній  роботі  не  менше  12  років  6

місяців;

жінки – після досягнення 50  років  і  при  стажі  роботи  20

років, в  тому  числі  на  зазначеній  роботі  не  менше 10 років.

За окремим переліком мають право на вихід на пенсію на пільгових умовах вчителі, працівники охорони  здоров’я  та    соціального забезпечення. Згідно п. «е» ст. 55 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за вислугу років мають: працівники  освіти,  охорони  здоров’я  та    соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до  30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. Таким зокрема є «Перелік закладів і установ освіти,  охорони здоров’я  та соціального  захисту  і  посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993  № 909 .

Здається тут усе зрозуміло, незалежно від віку, пропрацювавши 25 років на посадах за переліком посад, затверджених КМУ ви маєте право на пенсію. Однак, звертаючись з заявою за призначенням пенсії з’ясовується, що не завжди все так просто, як здається. Іноді, чи то внаслідок недостатньої кваліфікації, чи то внаслідок свавілля працівники органів пенсійного фонду переконують вас, що подавати заяву про призначення пенсії ви не маєте права, так як у вас недостатньо трудового стажу для призначення пільгової пенсії за вислугу років, хоча, на вашу думку та згідно з нормами законодавства таке право у вас є. Причинами для не зарахування наявного трудового стажу здебільшого є:

1.                Особа працювала неповний робочий день та не сплачувала належної суми страхових внесків. До  пільгової пенсії вчителів та медиків це твердження є неприйнятним, адже робота на посадах та в установах, затверджених постановою №909 КМУ дає право на пенсію за вислугу років за фактом наявності трудового стажу саме на цих посадах та установах.

2.                Особа здійснювала догляд за дитиною до досягнення нею три- шестирічного віку. Згідно листа ПФУ «Щодо зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною» від 25.06.2008 N 10842/02-10  до спеціального й пільгового стажу, що дає право на пенсію за вислугу років і на пільгових умовах, зараховується час догляду працюючої особи за дитиною до досягнення нею 3- і 6- річного віку (у разі оформлення відповідної відпустки).

3.                Особа працювала в санаторії-профілакторії чи санаторно-курортному закладі, що був відокремленим підрозділом підприємства. Працівники органів пенсійного фонду відмовляють в такому випадку, так як підрозділ підприємства не є закладом охорони здоров’я. Однак не все так просто. Згідно ч. 1 ст. 56 та ст. 62 закону України “Про пенсійне забезпечення” до стажу роботи   зараховується   робота,   виконувана   на   підставі   трудового   договору  на підприємствах, в  установах, організаціях  і  кооперативах,  незалежно від використовуваних   форм   власності   та господарювання, а також на підставі членства у колгоспах та   інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи тривалості перерв. Основним документом, що підтверджує стаж   роботи,   є   трудова книжка. Відповідно до вимог ст. 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. До настання незалежності України санаторії-профілакторії створювалися на базі діючих підприємств, однак надавали лікувально-профілактичні послуги населенню, займались безпосередньо охороною здоров’я, тому робота в санаторіях-профілакторіях дає право на пільгову пенсію.

4.                Медичний заклад не пройшов державної акредитації. Згідно п.3 Постанови КМУ від 15.07.1997 року №765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я»,  Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення державної акредитації всіх закладів охорони здоров’я до 2000 року. Тобто до цього часу медичні заклади не повинні були мати державної акредитації, так як це не вимагалось законодавством.

Подібна ситуація й з працівниками, які працюють на роботах з шкідливими, особливо шкідливими умовами праці. Для виходу на пільгову пенсію необхідно підтвердити, що робота справді є шкідливою за результатами атестації робочих місць. Однак атестувати робочі місця почали тільки з 1992 р. після набрання чинності постановою КМУ  «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. N 442 .  До того часу це не вимагалось законодавством.

Кожна справа є індивідуальною і має свої особливості. Вказати в одній статті випадки неправомірних дій працівників пенсійного фонду неможливо, так само як і передбачити потреби кожної окремо взятої особи. Тому до всього слід підходити більш виважено, особливо напередодні пенсійної реформи. Заробітна плата вчителів, працівників охорони  здоров’я  та    соціального забезпечення зазвичай настільки мізерна, що вони можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію і постає вибір – виходити на копійчану пенсію чи продовжувати працювати, заробляючи на надбавку до пенсії.

Таке питання – особиста справа кожної людини. Проте й за нинішніх умов можна знайти вихід. Наприклад, якщо особа виходить на пенсію на пільгових умовах, то вона втрачає право на пільгову пенсію тільки у разі, якщо продовжує працювати на роботі, що дає право на таку пенсію. Проте ніхто не забороняє пільговикам продовжувати працювати на інших посадах. Можливо варто задуматись над тим, щоб отримувати невелику, але стабільну пенсію і змінити сферу діяльності, отримуючи при цьому заробітну плату. Окрім того, працююча особа сплачує внески до пенсійного фонду на загальних підставах, а отже має право на перерахунок пенсії.


380 коментарів для “Пенсія за вислугу років для вчителів, працівників охорони здоровя”

 1. отримавши пільгову пенсію змінила сферу діяльності продовжую працювати сплачую внески до п/ф я маю право на перерахунок своєї пільгової пенсії ?

  1. Я на пенсії за вислугу років як вчитель. Чи можу я зараз працювати на інших посадах і яких?? і отримувати далі пенсію!

   1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

    доброго дня! Ви і надалі можете отримувати пільгову пенсію за вислугу років і працювати. Тільки працювати можете на будь-яких посадах, крім тих, які дають право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

  2. Шановна Маріанно Володимирівно! Буду дуже вдячна Вам за роз’яснення з такого питання. У 2013 році вийшла на пенсію за вислугу років з посади викладача ПТНЗ і в цьому ж році призначена на посаду методиста в цьому ж закладі. Чи повинна мені нараховуватися щомісячна доплата за вислугу років за весь педагогічний стаж, чи тільки за роки роботи методистом? Обидві посади є в переліку посад педагогічних працівників,які мають право на отримання щомісячної доплати за вислугу років. Наперед вдячна.

 2. Якщо ви працюєте на іншому місці роботи, стаж роботи на якому не дає права на отримання пільгової пенсії, ви отримуєте призначену вам пільгову пенсію і водночас, працюючи сплачуєте пенсійні внески, здобуваючи цим самим право на перерахунок призначеної вам пенсії. Згідно п.4 ст.42 ЗУ “Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування” перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж один раз на 24 місяці. Для здійснення перерахунку вам необхідно звернутись до управління пенсійного фонду України за місцем проживання з заявою про перерахунок пенсії.

 3. я вышла на пенсию по выслуге лет ,хочу отказаться от пенсии и вернуться на роботу ,а если в последствии я передумаю и снова захочу вернуться на пенсию ,смогу ли я это зделать или мне по новому законодательству нужно иметь не 25лет а 30лет стажа

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Людмила, Ваше питання здається трохи дивним. На даний час для виходу на пенсію необхідно так само 25 років стажу як і раніше. Якщо ж вийти на пенсію не після здобуття 25-ти річного пільгового стажу, а після 30-ти річного пільгового стажу, то Ви отримуєте більший розмір одноразової виплати та більший розмір пенсії. Які зміни в законодавстві можуть відбутись вже за кілька років прогнозувати наразі не може ніхто, тому порадити Вам відмовлятись від пенсії зараз чи ні, я не можу. Таке рішення можете прийняти тільки Ви самостійно.

   1. Если вы уже на пенсии за выслугу лет и хотите пойти на работу отказавшись от пенсии то вы не получите единоразовоу помощь даже если у вас будет 30 лет спец. стажа, т.к в Законе написоно “якщо до цього не отриували будь-яку пенсію”.

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     Ви трошки інакше трактуєте дану норму закону. Тут мається на увазі, що особа яка пропрацювала на певній посаді, що дає право на вихід на пенсію після здобуття 25-ти річного стажу і не скористалась цим правом, при виході на пенсію після 30-ти річного стажу отримує одноразову грошову допомогу у розмірі дестяти призначених пенсій. Головним в даній статті є те, що особа здобула 30-ти річний стаж на певній роботі. Проте, доки немає відповідних розяснень стверджувати однозначно не можна. Зараз цю норму можна трактувати як на користь пенсіонера, так і на користь держави.

 4. я відпрацювала в музичній школі з 02.08.1982 року по 25.06.08 року,звільнилась за власним бажанням.Пенсію не оформила, зараз працюю на іншій роботі, чи маю я право на оформлення пенсії за вислугу років. Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ви маєте право зараз вийти на пенсію за вислугу років, так як не має значення останнє місце роботи. Вихід на пенсію на пільгових умовах можливий за умови звільнення з роботи, що дає право виходу на пенсію на пільгових умовах. Вам не потрібно звільнятись, якщо ви працюєте на іншій роботі і, водноча, ви маєте право звернутись до органів Пенсійного фонду з заявою про призначення пенсії.

 5. Добрый день, прошу помощи в следующем вопросе.
  Моей маме 53 года, педагогический стаж – 32 года, из них 20 лет работы в Гарнизонном доме офицеров на должности руководителя музыкального кружка (при доме офицеров была музыкальная студия). Скажите,пожалуйста, имеет ли моя мама право на пенсию за выслугой лет? Является ли эта должность и главное место работы причиной выплаты пенсии? Отделение местного Пенсионного фонда ответ дать не може уже 4 месца. Заранее благодарна.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ваше питання сформоване дивним чином. В ньому ви одночасно і запитуєте і даєте відповідь. Наявність педагогічного стажу не менше 25 років дає право виходу на пенсію на пільгових умовах. У вашій ситуації слід виходити з запису в трудовій книзі. Якщо роботодавцем зазначена музична студія, як навчальний заклад, то тоді цей стаж роботи зараховується до пільгового, а якщо ні, то тоді доведеться виходити на пенсію за загальним правилом. Вам слід чіткіше сформулювати запитання та зазначити роки протягом яких ваша мама працювала в будинку офіцерів, вказати назву роботодавця. Зараз діє постанова КМУ №909 від 04.11.1993 р. в якій зазначено перелік закладів та посад, робота на яких дає право виходу на пенсію на пільгових умовах. До таких, зокрема, належать позашкільні навчальні заклади та робота на посаді керівника студії (в тому числі музичної). В постанові КМУ №433 від 06.05.2001 р. (до неї діяла постанова КМУ від 26 січня 1994 р. N 45) зазначено які навчальні заклади належать до позашкільних. Якщо ваша мама працювала в такому позашкільному закладі, то вона вже здобула право вийти на пенсію за вислугу років.

 6. Я работаю фельдшером на Аврийно Спасательной Службе
  Засчитывается ли мне стаж для выслуге лет,как для медицинского работника 25лет?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   На жаль, аварійно-рятувальна служба не належить до переліку медичних закладів, а тому ви не зможете вийти на пільгову пенсію за вислугу років.

  2. Ещё вопросик! Если я параллельно устроюсь на ставку работать в учреждения относящиеся к
   учереждениям здравоохранения.Будет ли мне идти стаж по выслуги лет,как для медицинского работника,или для стажа считается основная работа(по трудовой)?
   И ещё Мне предлагают работу в СИЗО(следственный изолятор) фельдшером как там засчитывается стаж?
   Огромное вам спасибо за консультацию!

   1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

    Місце роботи повинно бути основним. Крім того слідчий ізолятор також не є закладом охорони здоровя. Можу порадити вам почитати постанову КМУ №909 від 04.11.1993 р. Там вказано робота на яких посадах та в яких закладах дає право на зарахування стажу для пенсії за вислугу років. Краще влаштуватись на роботу на відповідну посаду з даного переліку і тоді ви зможете здобути трудовий стаж для виходу на пільгову пенсію.

 7. Засчитывается в стаж для выслуги лет обучение в мед. училище и в мед.институте,а так же служба в армии
  Спасибо за помощь!

 8. а в специальный стаж учеба в мединституте защитывается или нет если перед институтом работала санитаром больныцы

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Час навчання не зараховується до спеціаного стажу, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

   1. А как же Закон Украины про пенсионное обеспечение Стаття 56. Види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію.
    д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

 9. Маю освіту технологічну. 5 ,5 років працювала за фахом, а потім перейшла на роботу в школу на посаду вчителя праці.Пропрацювала 25 років. Чи маю я право на пільгову пенсію і як її будуть нараховувати? відповісти.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   стаж роботи вчителя в школі зараховується до спеціального стажу, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років. Для того, щоб вам призначили пенсію, вам необхідно звернутись до місцевого управління Пенсійного фонду України. Пільгова пенсія за вислугу років призначається у разі залишення роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію. Тобто вам необхідно буде звільнитись з роботи. Однак, спочатко варто все ж таки відвідати місцеве управління Пенсійного фонду України та переконатись, що з документами, що підтверджують наявність стажу роботи, все гаразд, а тоді вже звільнятись з роботи.

 10. Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, робота на посаді викладача-тренера в ДЮСШ?-вихователь гуртожитку СПТУ?-тренер-викладач в гуртожитку СПТУ?декрет до шести років на внука? Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до спец.стажу, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років. Робота викладача-тренера в ДЮСШ також зараховується до спец.стажу, а от робота в гуртожитку ні. Проте Вам слід подивитись хто записаний в трудову книжку як роботодавець, якщо це буде навчальний заклад, якому тільки належав гуртожиток, то тоді цей стаж також буде зараховуватись до пільгового. Ще раджу почитати Постанову КМУ №909 від 04.11.1993 р. Там є детальний перелік установ освіти, робота в яких дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

   1. Дуже вдячна Шановна за відповідь.Оскаржила в суді але не хочуть признати педагогічну посаду викладача фізичного виховання,яка працювала на посаді інструктора-методиста в дитячій юнацькій спортивній школі з 1986р.-була направлена інститутом.Потім декретна відпустка по догляду за дитиною.Зі зміною місця роботи чоловіка-офіцера з 1988р.- робота вихователя в професійно-технічному закладі.З Москви з архіву отримала відпоідь,що посада вихователя в моєму випадку зараховується до пенсії за вислугу років.Правозахисна група Юрія Кравця також написали листа,що мої посади Переліком 909 передбачені.Пенсійний фонд в моєму місті говоритьЛідія15, января 2012 at 20:18
    Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, робота на посаді викладача-тренера в ДЮСШ?-вихователь гуртожитку СПТУ?-тренер-викладач в гуртожитку СПТУ?декрет до шести років на внука? Дякую. то нехай вони вам і сплачують пенсію.

 11. Добрий день
  Допоможіть мені, будь-ласка, у вирішені питання повернення коштів, які мені дуже необхідні.
  29 червня 2011 року, мені виповнилося 55 років, це той вік, з якого мені мають виплачувати пенсію. Але мою трудову книжку «загубили» так мені сказали на останній фірмі, де я працював і був офіційно оформлений. Мені прийшлося робити дублікат, трудової книжки, тому документі на призначення пенсії я здав лише 26 вересня. Інспектор, яка приймала документи, переглянувши всі документи сказала, що в термін до 3-х місяців я встиг здати документи, тому всі нарахування будуть мені повернуті 29 червня.
  Але коли прийшов час отримувати пенсію в листопаді, то кошти виплатили лише з 26 вересня, тобто з дня подачі документів. Я звернувся до керівництва совбезу, мене попросили це питання не піднімати до Нового року, бо у них дуже багато роботи, а з Нового року все мені виплатять. Але коли я прийшов в січні вони мені, то отримав відповідь, що ніякі кошти мені не повернуть, бо мені призначена пенсія за вислугу років , а не за віком. по ст..55 пенсію законодавства,
  Я вважаю, що мені повинні рахувати мою пенсію за вислугу років як і пенсію за віком.
  В багатьох законодавчих актах, і в ст..100 і в ст..12 Закону України «Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування» відомостей ВРУ зустрічаються такі слова «пенсія за віком на пільгових умовах та вислугу років».
  До кого мені звернутися, щоб вирішити це питання?
  Дякую. Степан Михайлик. м. Вінниця

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Пенсійний фонд вірно визначив вам вид пенсії – за вислугу років, так як пенсія за віком призначається чоловікам після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років. Згідно ст.45 ЗУ “Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування” пенсія призначається з дня звернення за пенсією. Вийняток становить тільки пенсія за віком, якщо звернення за пенсією відбулося не
   пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку та пенсія по інвалідності. При прийомі документів працівник Пенсійного фонду помилилась, так як вам призначалась не пенсія за віком, а пенсія за вислугу років. Помилки у вашому випадку не відбулось та розрахунок вірно здійснено з вересня місяця з дати вашого звернення. Пенсія за віком та за вислугу років – це два різні види пенсій. І якщо пенсії за віком вам необхідно чекати ще пять років, то пінсію за вислугу років ви отримали вже зараз. Єдине, що ви можете зробити – це подати позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди на підприємство, що загубило вашу трудову книжку.

 12. Скажіть будь ласка, я з 1981 по 1996 рік працювала в дитячому садку вихователем, а з 1996 до сьогоднішнього дня – інструктором-дезінфектором в санепідемстанції (середній медпрацівник), чи маю я право на пенсію за вислугу років? Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Згідно Постанови КМУ №909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років” ваше місце роботи та посада, як в дитячому садочку, так і в санепідемстанції, дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

 13. Значить згідно Постанови КМУ №909 мені підсумують 15 років педагогічного і 15 років медичного стажу. Я правильно зрозуміла? Чи є якісь нюанси? Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Так, стаж роботи підсумувується і вам рахуватимуть і медичний і педагогічний стаж роботи в сукупності.

 14. Добрий день.
  Допоможіть мені, будь-ласка, у вирішені питання повернення коштів, які мені дуже необхідні.
  29 червня 2011 року мені виповнилося 55 років, це той вік, з якого мені мають виплачувати пенсію. (Я постійно працював на посаді техніка геодезиста на ДП ”Поділлягеодезкартографія” (раніше експедиція№241 Підприємства №13) назви потім ще змінювались. Мені видали довідку, скільки часу я був зайнятий на виконанні польових топографо-геодезичних роботах з 1979 року по 1998 рік. Чисто польового стажу нарахував з довідки, взяв лише місяці роботи в полі за цей період, вийшло 14 років 10 місяців. В довідці ще написали, що я маю право на пільгову пенсію за вислугу років. Але мою трудову книжку загубили, так мені сказали на останній фірмі, де я працював і був офіційно оформлений до кінця 2006 року. Мені прийшлося робити дублікат трудової книжки, та збирати решту документів, тому документи на призначення пенсії я здав лише 26 вересня 2011р. Інспектор, яка приймала документи, переглянувши всі документи сказала, що в термін до 3-х місяців я встиг здати документи, тому всі нарахування будуть мені повернуті з 29 червня.
  Але коли прийшов час отримувати пенсію в листопаді, то кошти виплатили лише з 26 вересня, тобто з дня подачі документів. Я звернувся до керівництва пенсійного фонду, чому мені не виплатили кошти з червня, мене попросили це питання не піднімати до Нового року, бо у них дуже багато роботи, а з Нового року все мені виплатять. Прийшовши в січні, я отримав відповідь, що ніякі кошти мені не повернуть, бо мені призначена пенсія за вислугу років, а не за віком на пільгових умовах за вислугу років.
  Я вважаю, що мені повинні рахувати мою пенсію за вислугу років як пенсію за віком на пільгових умовах за вислугу років.
  Мені виповнилося 55 років, загального трудового стажу я маю більше 25 років і спеціального стажу більше 12,5 років.
  В журналі ” Кадровик України” я прочитав, що під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, чинні в період роботи особи, а саме Постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56р. №1173,( і ними користуються по сьогоднішній день, лише добавляють ще атестацію робочих місць, яка на підприємстві проведена). І ще в багатьох законодавчих актах, і в ст..100 і в ст.12,13. Закону України «Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування» відомостей ВРУ та інших, зустрічаються такі слова «пенсія за віком на пільгових умовах за вислугу років».
  До кого мені звернутися, щоб вирішити це питання?
  Дякую. Степан Михайлик. м. Вінниця

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Я б порадила вам зібрати всі документи, повязані з призначенням вам пенсії та звернутись до кваліфікованого адвоката, що зможе детально проаналізувати вашу ситуацію та допомогти вам. З одних тільки ваших слів не зрозуміло як саме вам призначили пенсію та яку пенсію просили призначити саме ви в заяві про призначення пенсії – за віком на пільгових умовах чи пільгову пенсію за вислугу років, адже це не одне і те ж. Важливе значення має і трудова книжка, і довідки про роботу. Всіх їх необхідно оглянути і тільки після цього можна дати вичерпну відповідь.

 15. Добрий день! Допоможіть мені, будь-ласка, у вирішення питання на рахунок нарахування пільгової пенсії. У 2007 році вийшла на пільгову пенсію (посада вчитель початкових класів), пенсію одержала один місяць в розмірі 850 грн і через місяць знову повернулася на те саме місце роботи. Зараз у мене 30-річний стаж роботи і по стану здоров’я хочу вийти на пенсію. Як буде нараховуватись мені пенсія в даний час?

 16. Работаю в школе с 1989 года учителем математики. С февраля 1993по октябрь 1996 была в отпуске по уходу за ребенком. Будет ли этот период засчитываться в страховой стаж, дающий право на выход на пенсию по выслуге лет? Спасибо.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років зараховується до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

   1. Спасибо большое за ответ. А если по состоянию здоровья ребенка мне продлили после 3 лет ещё на полгода и есть подтверждающие документы, то этих полгода зачитываются в страховой стаж?

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     Зараховується тільки до трьох років. Весь інший період відпустки по догляду за дитиною, після досягнення нею трьох років, не входить до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

 17. Шановна Маріанна Володимирівна! Прошу пояснити мені слідуюче : з 13 грудня 1988 року по 1 вересня 1999 року я працювала в школі старшою піонервожатою, а з 1 вересня 1999 року по 1 вересня 2004 -вчителем,з 1вересня 2004 і по цей час – заступником директора з виховної роботи і вчителем.Чи маю я право на вихід на пенсію за вислугою років ? Звісно, це буде більш , ніж через 1,5 року ,але я отримала з цього приводу дуже суперечливу інформацію. Хотілося б знати напевне , щоб планувати подальше своє життя. З повагою.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Згідно Постанови КМУ №909 від 04.11.1993 р. робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 р., яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, в тому числі на посаді старшої піонервожатої зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років. При цьому стаж роботи на різних посадах та в різних закладах чи установах, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років підсумовується.

 18. Надану Вами інформацію я уже знайшла в Інтернеті але , як Ви самі розумієте, як пересічна людина потребую консультації фахівця. Я зрозуміла,що після 1 січня 1992 року робота на посаді старшої піонервожатої не зараховується до спеціального стажу.Але є лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2011 р. за № 10/2-724, у якому стверджується про ідентичність посадових обов’язків працівників, які займають посади педагогів-організаторів або старших вожатих, та відповідно про можливість зарахування періоду роботи на посаді старшого вожатого до спеціального стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за вислугу років.
  Вибачте, уточніть, будь ласка, чи у моєму конкретному випадку я маю право на вихід на пенсію за вислугою років ? Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ви зрозуміли не зовсім правильно. Робота на посаді старшої піонервожатої зараховується до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років. Стаж роботи на посаді старшої піонервожатої додається до стажу роботи на посаді вчителя. Це чітко зазначено в Постанові КМУ №909 від 04.11.1993 р. Після здобуття 25 річного стажу роботи на цих посадах ви зможете вийти на пільгову пенсію за вислугу років.

 19. Щиро дякую Вам за пояснення. Бажаю успіхів у такій потрібній у наш час роботі !

 20. Маю 25 років педагогічного стажу. 12 років пропрацювала викладачем музичної школи та 13 років вчителем музики у загальноосвітній школі. Чи маю право оформити пенсію за вислугою років?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ви можете вийти на пільгову пенсію за вислугу років. Для цього вам необхідно звернутись до місцевого відділення ПФУ України та зібрати всі необхідні документи.

   1. Уважаемая Марианна Владимировна! Хочу уточнить. Вы пишете, что учитель музыкальной школы имеет право на пенсию по выслуге лет. У меня 27 лет пед. стажа и в ПФ мне отказали, как и из Киева пришёл отказ на такую пенсию.Не хотелось бы подавать в суд. А главное- где мне посмотреть это постановление о моём праве как учителя именно муз. школы на выслугу.В 2016г в новом законе нашла только “Освiту”, позашкiльних навч. закл. нет. Очень хочу уйти со школы.Как поступить, где этот важный аргумент в мою пользу. Спасибо за ваш сайт и ответы!!!!! Будьте здоровы.

 21. Шановна Маріанна Володимирівна! Прошу пояснити, чи зараховуються до педагогічного стажу для пенсії за вислугою років години педагогічного навантаження керівника гурткової роботи у обсязі 6-9 год. на тиждень (дорівнює відповідно 0,33 та 0,5 ставки), якщо основна моя посада у позашкільному навчальному закладі – методист. У трудовій книжці є запис: “Надати ставку методиста і 6 годин тижневого навантаження керівника гурткової роботи”. Додам, що кількість годин у закладі щоверсня корегується тарифікацією, відповідно до якої мені надавалося переважно 9 год. на тиждень. Дякую. Ніна

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Немає значення скільки годин ви працювали. Головне, щоб місце роботи було основним.

   1. Я так і не зрозуміла. можна пільгову пенсію методисту і при цьому, читавши години гурткової роботи?

 22. Скажите, пожалуйста, как правильно должна выглядеть запись в трудовой книжке при при увольнении в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. К какому виду увольнения (за власним бажанням, за узгодою сторін чи інш) относится эта процедура?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Згідно ст.38 КЗпП України працівник має право звільнитись з роботи у звязку з виходом на пенсію. Однак, пільгова пенсія призначається у разі звільнення працівника, тож у вас небуде підстав звільнятись у звязку з виходом на пенсію. Спочатку особа звільняється, а потім вже може бути призначена пільгова пенсія. Перед звільненням з роботи необхідно зясувати в управлінні ПФУ чи маєте ви право виходу на пенсію на пільгових умовах, щоб не опинитись і без роботи і без пенсії.

 23. Маю освіту фельдера і біолога.7 років працював на посаді зав.ФП,5 років учителем у школі.У даний час працюю у районній лікарні на посаді біолога клініко-діагностичної лабораторії-11-й рік.Чи матиму право на пільгову пенсію по вислузі?З повагою!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   право виходу на пільгову пенсію за вислугу років мають тільки лікарі та середній медичний персонал. Згідно Переліку лікарських посад у закладах охорони здоровя, затвердженого наказом МОЗ №385 від 28.10.2002 р. посада біолога не відноситься до лікарських посад, а отже, стаж роботи на посаді біолога не зараховується до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

 24. З 1.09.1987 року я працювала на посаді старшої піонервожатої. З 16.08.1993 року переведена на посаду вчительки початкових класів. Чи маю я право на пільгову пенсію в 2012 році?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Стаж роботи на цих посадах дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років. Вам небхідно звернутьси до УПФ України з підтвержуючими документами.

 25. Маріанна Володимирівна, скажіть будьласка, чи працівник ( фармацевт) приватної аптеки має право на пенсію за вислугу років.Які документи повинна надати аптека в пенсійний фонд( лише ліцензію ,чи потрібна також і акредитація)і на основі якого правового акту.Буду надзвичайно вдячна, з повагою Ліля.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   на призначення пільгової пенсії не має значення приватна апетека чи державна. Постановою КМУ №909 від 04.11.93 р. передбачено, що фармацевти в аптеках мають право виходу на пенсію за вислугу років.

 26. Пожалуйста, дайте консультацию. Моя коллега – воспитатель ДНЗ, после достижения права льготной пенсии по выслуге лет вышла на пенсию. Через год у неё изменились обстоятельства и она хочет выйти на работу по специальности. Ей 54 года. Возможно ли ей вернуться и отказаться от выплат? Спасибо.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Якщо ваша колега працюватиме на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років, то вона втратить право на пільгову пенсію. Водночас вона може отримувати пільгову пенсію та працювати на іншій посді, що не входить до переліку посад, що дають право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

 27. здравствуйте Марина Владимировна. Я медсестра проработала в медицине общий стаж 30 лет из них 6 лет проработала “комбинат спортивных сооружений ” медпунк, проще говоря Спортивный комплекс относящийся к заводу. по класификации министерства здравоохранения относится к разделу спортивная медицина , а вот в “перечне закладiв охорони здоровя” , которые дают право на пенсию по выслуге лет спорткомплексов нет ,как быть в моем случае ?

  законодательство Украины о здравоохранении
  Статья 16. Учреждения здравоохране¬ния

  Непосредственную охрану здоровья населения обеспечивают санитарно-профилактические, лечебно-профилактиче¬ские, физкультурно-оздоровительные са¬наторно-курортные, аптечные, научно-ме¬дицинские и другие учреждения здраво¬охранения.
  заранее спасибо за помощь

 28. извените волновалась и не правильно написала ваше имя Марианна Владимировна

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   ваше запитання є дуже не чітким. Напишіть, будь ласка, повністю назву закладу та підрозділ, де ви працювали шість років і вкажіть вашу посаду в цьому закладі. Необхідно вказати період роботи на цьому підприємстві і чи було воно юридичною особою, чи мало медичну ліцензію.

 29. с28.05.1985 по06.01 1992 “комбинат спотр сооружений ПО прессмаш” принята на должность медсестры. медичну лицензию не имело так как это спорт комбинат от завода . но там был мед пункт . работали врач. и три медсестры.
  по санитанрым нормам мест занятий по физической культуре и спотру, мед пункт положен на спроткомплексе , министерство здравоохранения СССР по сан нормам содержания мест занятий
  № 1567-76 от 78 года

 30. я прочла . что .. “Некоторые ведомства (например, Министерство путей сообщения и некоторые другие), отдельные крупные добровольные спортивные общества («Динамо», «Спартак», «Трудовые резервы» и др.) в своем составе имеют собственную службу врачебного контроля. В этих ведомствах и спортивных обществах при крупных физкультурных коллективах, а также при спортивных базах (стадионы, бассейны, катки, лыжные станции и т. д.) организованы кабинеты врачебного контроля с врачами-специалистами пс физической культуре.
  Кабинеты врачебного контроля осуществляют систематическое наблюдение за здоровьем членов спортивных организаций и организуют все другие формы работы в области врачебного контроля.
  но в перечне “закладiв охорони здоровья которые дают право на пенсию за выслугу лет ” физкультурно-оздоровительных организаций нет ..

 31. уважаемая Марианна Владимировна ,спасибо за ответ.
  Запись в трудовой книжке:
  Комбинат спортсооружений ПО “Прессмаш”
  дата:с28.05.1985 по 06.01.1992
  Принята на должность медсестры.

  можно ли получить пенсию по выслуге лет за этот период как медработник
  еще раз спасибо за консультацию,с уважением к вам.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Стаж роботи в цій установі, хоча й на посаді медсестри вам не зарахують до пільгового, так як комбінат спортсооружений ПО “Прессмаш” не є медичним закладом. Можна в судовому порядку доводити, що ви працювали на посаді медсестри та працювали в сфері охорони здоровя, однак, цей варіант майже безнадійний.

 32. Маріанна Володимирівна, скажіть будьласка,чи можу я йти на пільгову пенсію у цьому році, якщо у 1977-1978 н. р. працювала зав. шкільною бібіліотекою, з 1978 по 1980р.р. працювала старшою піонервожатою,з 1980 по 1984 роки навчалася на стаціонарному відділенні педінституту (запис є у трудовій книжці),з 1984 по 1986 -вихователем групи продовженого дня у школі. з 1986по 1987р. методистом райво І читала кілька годин у школі, у 1987-1988 н . р. була методистом районного будинку піонерів і читала уроки у школі,з 1988 і по цей день у школі вчителем . При цьому була заступником директора, з !988 по 2000 рік мала відпустку по догляду за новонародженою дитиною.З повагою Галина Петрівна. Буду щиро вдячна за відпорвідь.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Для призначення пільгової пенсії зараховується стаж роботи за основним місцем роботи та на педагогічних посадах. Завідувач бібліотеки – це не педагог і стаж роботи на цій посаді не зараховується до пільгового. Також не зараховується до пільгового стажу період навчання. Декретна відпустка та відпустка по догляду за дитиною до трьох років за основним місцем роботи зараховуються до пільгового стажу.

 33. Чи правда,що при виходi на пенсiю за вислугою рокiв,маючи педагогiчний стаж 25 рокiв,пенсiя нараховуеться лише 50 вiдсоткiв вiд мiнiмальноi?Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   При визначенні розміру пенсії враховується заробіток працівника. Призначення пенсії тільки в розмірі 50 % від мінімальної пенсії чинним законодавством не передбачено, а отже протиправно. Розмір пенсії не може бути меншим за мінімальний. Якщо при визначенні розміру пенсії зясується, що працівник має право на пенсію в розмірі, що менший за мінімальний, то тоді призначається мінімальна пенсія.

 34. Уважаемая Марианна Владимировна!
  С 01.09.87 по 26.06.90 учеба в мед училище.
  Входит ли учеба в льготный стаж,а также пребывание в декрете свыше трех лет?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   ні одне, ні інше не входить до пільгового стажу.

 35. Закон Украины про пенсионное обеспечение Стаття 56. Види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію.
  д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.???????????????????

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Не плутайте будь ласка трудову пенсію з пільговою. Це не одне і те ж.

   1. я не дуже розумію різницю між трудовою т пільговою пенсією. Мене цікавить, чи рахуватиметься педстаж при відпустці по догляду за дитиною до 6 років? наперед дякую!

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     Згідно ст.2 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» одним з видів трудових пенсій є пенсія за вислугу років, так звана пільгова пенсія. Тому порівнювати їх не можна. Пільгова пенсія за вислугу років є тільки одним з видів трудових пенсій. Відпустка по догляду за дитиною зараховується до стажу роботи тільки до досягнення дитиною трирічного віку. Інша частина відпустки до пільгового стажу не зараховується.

 36. Запис у трудові книжці: 1.09.1987 прийнята на посаду старшої піонервожатої.
  16.08. 1993 переведена з посади старшої піонервожатої на посаду вчительки початкових класів.
  В час з 16.02. 1991 по 16.08.1993 була у відпустці по догляду за дитиною.(2 роки і 6 місяців).
  Мені відмовляють у пільговій пенсії з вересня 2012 року мотивуючи тим що з 1 01.1992 року посади піонервожатої не існувало. Запису про переведення на посаду вчителя організатора умене нема тому що на той час я була в декретній відпустці.
  Чи маю я право на пільгову пенсію в 2012 році і які для цього потрібні документи?

 37. Якщо я працювала педагогом і вже маю стаж роботи за який я можу вийти на пенсію за вислогу років,то чи можу я виходячи на пенсію за вислогу років надалі працювати у відділі освіти методистом або завідуючим райно?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Можете виходити на пенсію та працювати, так як стаж роботи на цих посадах не дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років

 38. Запис у трудовій книжці 15.08.1987 прийнята на посаду вчителя фізики. 15.08.2012 року буде стаж 25 років.Декретна відпустка була з 09.03.1988 по 15.08.1993 по догляду за донькою, а потім одразу за сином. чи маю я право на пільгову пенсію в 2012 році і які для цього потрібні документи.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Відпустка по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку зараховується до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років. Для цього вам необхідно надати до органу ПФУ відповідні накази про відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на кожну таку відпустку.

 39. Працював перед поступанням в мед.ущилище 2 місяці і була відкрита трудова книжка.Поступив і записано мед.ущилище в труд.книжку.Одразу після закінчення навчання пішов працювати фельдшером,де працюю 20 років.Чи можу я розраховувати на пільгову пенсію з таким безперервним стажем,що разом становить 25 років?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   На жаль час навчання не зараховується до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років. В зарахуванні періоду навчання в мед.училищі до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію вам відмовлять.

 40. Уважаемая Марианна Владимировна, в борьбе за кровно заработанный стаж иногда приходится преодолевать очень серьёзные препятствия. Ваши разъяснения вооружают нас и дают веру в справедливость. Как быть мне. С 1987-1992-учитель в школе, 1992-1996 -воспитатель детсада. С 1996 по 2002 муж был в загранкомандировке и я,проследовав за ним,работала за границей в российской школе. Записи в трудовой нет, но есть официальная справка о моём месте работы.Войдут ли годы работы в российской школе в льготный педстаж? Спасибо.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Дякую! Ваша ситуація трохи нестандартна. Проте, я з задоволенням вам допоможу в ній розібратись. По-перше, в Постанові КМУ №909 про яку я так часто згадую у відповідях на коментарі не йдеться про обовязкове здобуття пільгового стажу роботи в Україні, проте, вказано, що стаж роботи вчителя в школі зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пільгової пенсії за вислугу років.
   По-друге, чинним наразі є “Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года”. Ст.6 даної угоди, членами якої є Україна та Росія, передбачає, що Нпризначення пільгових пенсій відбувається за місцем проживання. Тобто, якщо ви працювали в Росії, а проживаєте зараз в Україні, то пенсія вам призначатиметься в Україні. Для визначення права на пільгову пенсію за вислугу років громадянам зараховується трудовий стаж, який особа, працюючи, здобула в будь-якій державі, що є учасницею даної угоди, а також на території колишнього СРСР протягом часу до набрання чинності даною угодою. Розмір пенсії визначається на підставі отримуваної особою заробітної плати. При цьому, якщо національна валюта країни де відбувалась виплата заробітної плати є іншою, то тоді розмір заробітку розраховується, виходячи з встановленого курсу до моменту призначення пенсії.
   Все вищезазачене означає, що ви маєте право на призначення пільгової пенсії. Проте, вам необхідно подбати про внесення запису до трудової книжки про період роботи. Також слід буде зібрати довідки про заробітну плату, копії наказів про прийняття на роботу, звільнення, а також, за потреби інші уточнюючі довідки. На вашу вимогу запис в трудовій книжці зробити зобовязані.
   Ще одне запитання до вас: місце роботи в Росії було основним чи за сумісництвом? Чому немає запису в трудовій книжці?

   1. Большое спасибо за разъяснения. Работала я в Монголии в российской школе. По контракту работали лишь мужчины, а их жены работой не обеспечивались, поэтому официально не оформлялись (тем более граждане Украины). Тоесть, я так понимаю, что одна лишь, даже заверенная мокрой печатью справка, не обеспечивает мне льготный стаж. Приказы и выписки зарплаты вряд ли я добьюсь, т.к. школа уже ликвидирована и архивы никто искать не будет(даже если они есть)…

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     З Монголією, Угорщиною, Румунією та деякими іншими країнами також є чинними договори щодо зарахування стажу роботи в іншій країні для призначення пенсії за територіальним принципом. Проте, робота в цих країнах повинна бути офіційною. Якщо ліквідовується установа, в якій працювала особа, то документи все рівно зберігаються в архівах і їх можна отримати. Однак, якщо офіційного працевлаштування не було, не було і нарахування, і виплати заробітної плати, сплати пенсійних внесків, а отже немає ані стажу роботи, ані заробітної плати з якої можна вирахувати пенсію.

 41. Помогите разобраться, пожалуйста: наша учительница ушла на льготную пенсию по выслуге лет 10-12лет назад, сейчас ей около 60 лет, но размер льготной пенсии минимальный(!)-800-900грн. Хотя она всегда работала на ставку-полторы учителем математики, была классным руководителем плюс воспитателем группы продленного дня. Неужели, постоянно работая, имея нормальную по тем временам зарплату,она заработала только минимальную пенсию. Я подозреваю, что для начисления пенсии выбрали какие-то “невыгодные годы” … Спасибо за ответ.
  Как помочь человеку добиться большей пенсии, с чего начать?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   почати слід з візиту до управління ПФУ в якому призначали пенсію. Там слід зясувати яким чином призначалась пенсія, які роки брались до розрахунку, чи проводився перерахунок пенсії. Не знаючи достеменно всіх обставин я не можу зараз надати вичерпну відповідь.

 42. в мене 23 роки постійної роботи завідуючим фельшерсько-акушерського пункту + 3 роки військової служби (в санчасті медбратом) на яка був призваний з роботи + № роки мед училища, чи можу я вийти на пенсїю по вислузі років?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   поки що не зможете вийти на пільгову пенсію, так як час навчання та служби не зараховується до стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію за вислугу років

   1. Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов’язку
    в запасі

    1. Військова служба є державною службою особливого характеру,
    яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом
    здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із захистом
    Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується
    громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу
    роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

  2. Урядовий кур’єр 4 серпня 2012р,відповідь Владислава Машкіна,директора Департаменту пенсійного забезпечення ПФ.Чоловіче,йди на пенсію.

 43. Мій педагогічний стаж 26 років і 9 місяців. Маю я право вийти на пенсію по вислузі років?

 44. Шановна Маріанна Володимирівна!Прошу Вас надати мені допомогу у вирішенні мого питання, щодо виходу на пільгову пенсію.З 2001 року і на даний час я працюю в патологооанатомічному відділенні – лаборантом-гістологом.З 2004 року по 2005р. знаходилась у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3 віку(входить цей період до стажу?В трудовій – перерви не вказано). На скільки мені відомо, наш заклад відноситься до переліку закладів, у якому розмір стажу зараховується у подвіному розмірі,але працівники Пенсійного фонду не змогли надати однозначну відповідь(керувались статтями згідно яким я не маю право на пільгову пенсію).Буду Вам щиро вдячна за роз’яснення та інформацію з посиланням на конкретні нормативні джерела стосовно цього питання.Дякую!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» 05.11.1991 № 1788-XII робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) із лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, в патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.
   Відповідно до ст.56 Закону України від 05.11.1991р.«Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується також період догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.
   Це означає, що стаж роботи в патологоанатомічних закладах охорони здоров’я зарахлвується стажу роботи в подвійному розмірі. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку також зараховується до стажу роботи.

 45. Про виплату одноразової матеріальної допомоги медпрацівнику у розмірі10 розмірів пенсії, при виході на пенсію.
  ПФУ відмовляє у виплаті по причині не врахування до стажу роботу медсестрою у колгоспному дитсадку. Зарплату платив колгосп. До стажу роботи для призначення пенсії за вислугу років включається, а для одноразової допомоги ні. Може у Вас є якась інформація з цього приводу

 46. Шановна Маріанна Володимирівна! Дуже прошу ВАС пояснити мені, як правильно підраховується стаж у довідці Про підтвердження пільгового педагогічного стажу і з яких документів вона вибирається.Дякую.

 47. Шановна Маріанна Володимирівна!Щиро вдячна вам за надану інформацію,але стосовно останнього підпункту,щодо відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку зараховується до загального стажу, чи зараховується як спецстаж?(тобто при виході на пільгову песію зараховується, як 1 рік за 1 рік,чи має право на песію на пільгових умовах 1рік – 2 роки).Дякую!

 48. Вибачте,Маріанна Володимирівна,але чому на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України вказано, що подвійний стаж зараховується тільки до 01.01.2004року,можливо були якісь зміни до ст.60 ЗУ”Про пенсійне забезпечення”?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   З приводу даного запитання існує багато суперечливих відповідей. Думаю, це повязане з тим, що прийнятий згодом ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вiд 9 липня 2003 р. № 1058-IV, який набрав чинності 01.01.2004 р., зазначає, що до страхового стажу зараховуються лише ті періоди роботи чи іншої діяльності, за які було сплачено внески до Пенсійного фонду. При цьому ніяких пільг щодо обчислення страхового стажу немає, а тому періоди роботи після 1 січня 2004 року враховуються до страхового стажу лише в одинарному розмірі. Проте, згідно Прикінцевих положень ЗУ “Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування” Положення Закону України “Про пенсійне забезпечення”
   застосовуються в частині визначення права на пенсію за
   віком на пільгових умовах і за вислугу років.
   Так як ЗУ «Про пенсійне забезпечення» передбачає зарахування стажу для певних категорій осіб в подвійному розмірі, то і враховуватись при визначенні права на пільгову пенсію він повинен в подвійному розмірі, не зважаючи на ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

 49. Шановна Маріанна Володимирівна я працювала медсестрою в онкологічному центрі 25 років і 7 місяців, при цьому 5 місяців тому я вийшла в декрет чи можу я вийти на пенсію за вислугою років доки я знаходжусь в відпустці по догляду за дитиною до трьох років?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ні. Поки ви знаходитесь у відпустці на пенсію ви вийти не зможете.

 50. Чи війде стаж за вислугою років пропрацьваний на посаді медичної сестри санаторія-профілакторія фінансового економічного інстетуту, який входив до Тернопільської обласної ради профспілки працівників освіти і науки. була принята 01.04.87р звільнена 26,06.92р.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Питання спірне. Я думаю ПФУ вам відмовить у призначенні пенсії і вам доведеться відстоювати право на пенсію в судовому порядку.

 51. Доброго дня,шановна Маріанна Володимирівна!Я працюю майстром в/н в ПТУ, маю третю групу інвалідності(загального захворювання). Підкажіть мені, будь ласка, після того, коли я оформлю пенсію за вислугою років, але буду продовжувати працювати на посаді майстра в/н, чи буду я отримувати пенсію по інвалідності.І чи буде збережена мені пенсія за вислугою років надалі. Дякую!

 52. Чи має право працівник відділу освіти (методист, головний спеціаліст) право на пільгову пенсію вчителя, якщо паралельно він читав години в школі за суміщенням і за сумісництвом?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ні. Стаж роботи за сумісництвом не зараховується до стажу, що дає право на пільгову пенсію за вислугу років.

 53. З серпня 1988 року по 13 квітня 2004 року працювала в школі старшою піонервожатою, педагогом-організатором, вчителем початкових класів. З 14 квітня 2004 року працюю на виборній посаді секретарем сільської ради. Чи зможу я наступного року вийти на пенсію по вислузі років і чи обов”язково звільнятись з посади секретаря сільської ради.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ваше запитання мені здається дивним. Пільгова пенсія за вислугу років як педагогічному працівнику вам не може бути призначена у звязку з тим, що педагогом ви пропрацювали менше 25 р. Пенсії за вислугу років встановлюються тільки окремим категоріям громадян, які зайняті на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

   1. Крім того, оскільки згідно зі статтею 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається, зокрема, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», то і час роботи на виборній посаді в органах місцевого самоврядування зараховується до стажу роботи за тією спеціальністю, за якою особа працювала до обрання.

 54. Доброго дня,шановна Маріанна Володимирівна!Я працюю майстром в/н в ПТУ, маю третю групу інвалідності(загального захворювання). Підкажіть мені, будь ласка, після того, коли я оформлю пенсію за вислугою років, але буду продовжувати працювати на посаді майстра в/н, чи буду я отримувати пенсію по інвалідності.І чи буде збережена мені пенсія за вислугою років надалі. Дякую!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Якщо я правильно вас зрозуміла, то ви вже зараз працюєте і одночасно отримуєте пенсію по інвалідності.
   Який варіант краще обрати, вирішувати тільки вам. Законодавство, в даному випадку, однозначне. Згідно ст.6 ЗУ “Про пенсійне забезпечення” особам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором, за винятком пенсій інвалідам внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи з виконанням інтернаціонального обов’язку. Якщо ж інвалідність настала не з випадків зазначених в даній статті, то ви можете отримувати або пенсію по інвалідності, або за вислугу років. Право на пільгову пенсію за вислугу років необхідно ще підтвердити. Крім цього, якщо вам все ж таки призначать пільгову пенсію за вислугу років, то працювати на тій же посаді, стаж роботи на якій дав вам право виходу на пільгову пенсію, ви вже не зможете. Тобто ви можете або працювати та отримувати пенсію по інвалідності, або ж отримувати пільгову пенсію та шукати іншу роботу.

 55. Шановна Маріанна Володимирівна! Поясніть будь-ласка, чи зараховується до стажу, необхідного для пенсії за вислугою років, період академічної відпустки у вищому навчальному закладі, якщо у наказі вказано її призначення – догляд за дитиною до 1 року. Дякую!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ніна, мені здається, що ви не уважно читали статтю та коментарі до неї. Період навчання чи відпустки під час навчання не зараховується до стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію за вислугу років.

 56. Доброго дня!!! У моєї мами є дві трудові книжки викладацького стажу. По одній вона працювала акомпоіатором клубу 01.04.1985-28.10.1987, а на іншій з 10.10.1987 по сьогоднішній день має викладацький стаж і по цій трудовій їй не хватає 1 місяця і 10 днів до пільгової пенсії Чи їй буде зараховані вони дві для пільгової пенсії?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ваше запитання не має сенсу. Яка різниця скільки трудових книжок? Все що вам потрібно, так це звернутись до роботодавця, щоб уточнити дані наказу про прийняття на роботу. Якщо в одній з трудових книжок є помилковий запис, то його можна буде виправити.

 57. Шановна Маріанна Володимирівна!
  З 2007 року я працюю психологом у позашкільному навчальному закладі. Для виходу на пільгову пенсію у переліку посад у Постанові КМУ №909 від 04.11.1993 р посада психолога не вказана, так як ця посада була введена у 2006 році.

  У Законі про освіту ст.21 вказано,що за своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.Допоможіть вийти з перемогою з даної ситуації. В очікуванні відповіді, Ольга

  1. Доброго вечора. Прошу Вашої допомоги і правової підтримки. Маю 26,6 років педагогічного стажу,що по-суті дає право для виходу на пенсію за вислугою років. Мені 46(січень 1970р.н.) З вересня 2007 по березень 2013 працювала практичним психологом у позашкільному закладі художньо-естетичного напрямку і цей період не враховують до стажу(тобто, мінус 6 років), що дає право на цю пенсію. Якими документами, листами,чи ще чим можна аргументувати ,щоб відстояти своє право? Адже постанова КМУ з 1993р.,а посада практичного психолога введена у позашкілля листом МОН у 2007році. Перечитала всю стрічку запитань. Було подібне,але без відповіді.Надію маю,адже завжди були і є однакові умови праці пр.психологів в усіх закладах(документація,атестація,види діяльності,навантаження,звітність і т.д.) Зараз працюю пр.психологом у садку.Буду вдячна за відповідь.

 58. Доброго дня. Шановна Маріанна Володимирівна, потрапила в цікаву ситуацію з роботою і виникло питання. За трудовою книжкою пед.стаж складає 18,5 років, але я ще працюю за сумісництвом по договору. З основної роботи мене змусили піти, чи обов’язково шукати місце де покласти трудову? Або можливим є нарахування пільгової пенсії за вислугою років, в подальшому, і по роботі за договором? Також чи має при цьому значення кількость годин у пед.навантаженні (чула що потрібно не менше пів ставки). Дуже дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Робота за сумісництвом означає наявність основної роботи, де зберігається трудова книжка працівника. В такому випадку будь-яка інша робота є роботою за сумісництвом. Якщо ж основної роботи з певних причин нема, то робота за сумісництвом стає основною.
   Кількість педагогічного навантаження при визначенні стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років не має значення.Головне, щоб місце роботи було основним.

   1. Шановна Маріанна Володимирівна!Поясніть будь-ласка,чи матиме вплив заробітної плати,яку нараховують за сумісництвом у позашкільному закладі керівником гуртків ,на розмір пенсії по виходу 25 років пед. стажу основної роботи в школі вчителем музики.

 59. Шановна Маріанна Володимирівна,поясніть, будь ласка, чи зараховується до педагогічного стажу робота репетитора,як приватного підприємця?

 60. Доброго дня, шановна Маріанно Володимирівно!У вересні 2010 року оформила пенсію за вислугою років (як педагог) і продовжила працювати на посаді, яка не надає право на отримання пільгової пенсії, сплачуюючи внески до пенсійного фонду. Чи маю я право у вересні 2012 року звернутися за перерахунком пенсії?

 61. Шановна Маріанна Володимирівна! Прошу пояснити, чи зараховуються до педагогічного стажу для пенсії за вислугою років години педагогічного навантаження керівника гурткової роботи у обсязі 6-12 год. на тиждень, якщо основна моя посада у позашкільному навчальному закладі – методист.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Ваші запитання здаються мені дивними. В статті та коментарях до статті я давала відповідь на всі ці запитання. Тож мені здається, що ви просто не читали ні статті, ні коментарів до неї, а просто задаєте запитання по темі. Будь-ласка прочитайте уважніше і ви знайдете відповідь на запитання, що вас цікавлять! Я відповідатиму тільки на нові запитання. Надалі всі тотожні запитаня просто не публікуватимуться.

 62. Доброе время суток.
  Марианна Владимировна, помогите , пожалуйста, разобраться в ситуации. Моя мама,получив высшее образование, затем проработав в школе 34 года учителем младших классов , вышла на пенсию по выслуге. В последние два года она работала старшим учителем. Но пенсию ей насчитали “аж” 1030 грн. Вопросов у меня несколько:
  1)учитывается ли данное “звание” (старший учитель) при начислении пенсии или же категория не имеет значения?;
  2) обязательно ли брать зарплату за 60 месяцев беспрерывной! работы? ( Читала на сайтах о каких-то “вилучених” месяцах, что это за месяцы такие?
  3) выписку с зарплатой из бухгалтерии РайОНО за последние годы не дали, объясняя тем, что коэффициент маленький, зачем лишний раз утруждаться, хотя зарплата у была около 1700 грн. Стоит ли добиваться полной выписки всех лет стажа? Влияет ли она на общий размер пенсии или же ТОЛЬКО и ЛИШЬ взятые беспрерывные 5 лет работы создают весь размер пенсии?

  Спасибо за внимание.С Вашей помощью надеюсь разъяснить ситуацию.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Для вирахування пенсії враховується розмір заробітної плати за 60 місяців за вибором особи та заробітна плата за даними персоніфікованого обліку, починаючи з 2003 р. При цьому, особа має право вказакти місяці, які вона бажає виключити з розрахунку

 63. Шановна Маріанна Володимирівна! Прошу, за можливістю, дати розяснення щодо моєї ситуації. Відпрацювала у школі вчителем більше 25 років, вийшла на пенсію за вислугою років. В данний час працюю головним спеціалістом управління освіти. Чи маю я право на роботу за сумісництвом в школі, я маю на увазі години з навчального предмету ( 4-6 годин на тиждень). Завчасно вдячна Вам за відповідь

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Згідно ст.7 ЗУ “Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Право на пільгову пенсію виникає за основним місцем роботи, а не за сумісництвом. Тобто ви можете і надалі працювати за вчителем сумісництвом.
   Хоча, ПФУ може мати іншу думку і не виключено, що на час роботи вам припинять виплату пенсії. Це повязано з відсутністю чітких законодавчих норм, що могли б врегулювати дане питання.
   Так, в листі Міністерства праці та соціальної політики N 02-1015з/20-9 від 22.02.2001 р., за аналогією, вказано, що провізор, фармацевт, який вийшов на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” та постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. N 909 (909-93-п) , не має права працювати за спеціальністю після виходу на пенсію. У разі працевлаштування за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії за вислугу років припиняється.
   Однак, щодо цього, я готова посперечатись, адже, право виходу на пільгову пенсію дає тільки робота за спеціальністю за основним місцем роботи, а не за сумісництвом. Робота за сумісництвом не дає права виходу на пільгову пенсію, а отже і немає підстав припиняти її після виходу на пільгову пенсію.

 64. Поясніть ,будь-ласка, чи зарахується до пільгового стажу робота медичною сестрою у виправній колонії та професійному училищі?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Слід уважно переглянути як саме виглядає запис в трудовій книзі. І в залежності від того хто є роботодавцем можна дати чітку відповідь. Сама по собі виправна колонія та професійне училище не є медичними закладами, а тому стаж роботи в них не може зараховуватись до пільгового.

 65. Доброго дня!Пiдскажiть будь ласка таку iнформaцiю: чи мае право на пiльгову пенсiю педагог, у якого 25 рокiв стажу, пропрацювавши на однiй займанiй посадi(учитель iноземноi мови), пропрацювавши 23.5 роки вийшла в декрет по догляду за внуком на 6 мiсяцiв, пiсля того знову продовжила роботу на тiй же посадi! чи вражовуються данi 6 мiсяцiв в пiльговий стаж?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Так, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку враховується до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років. Не має значення ваша це дитина чи внук.

 66. Доброго дня!
  Я працюю в школі з 1990 року, але після виходу з декретної відпустки (2002-2005рр.) взяла неповне навантаження (заміну уроків), деякі місяці взагалі не мала зарплати, тому таблиця спецстажу виглядає так:
  2000 р. 12міс.
  2001 12
  2002 7
  2005 4
  2006 4
  2007 4
  2008 8
  2009 8 , 2010-2012 по 12 міс.
  Отже, у мене на даний час не виходить 22 роки стажу?
  Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Відповідь на ваше запитання вже є в коментарях. На ваше прохання я вкотре повторююсь. Декретна відпустка та відпустка по догляду за дитиною враховується до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років. Крім того не має значення яке навантаження у вас було – 1 год. чи 10 год. Головне, щоб місце роботи було основним на посаді та в закладі чи установі, згідно Переліку, затвердженого Постановою КМУ 909.

 67. Добрый день. Подскажите, пожалуйста ответ. Учитель (женщина) имеет и специальный и общий стаж – 25 лет 15 дней. Она уволилась со школы и обратилась за пенсией по выслуге лет. Ей отказывают в связи с тем, что общего стажа нет 30 лет. правильно ли поступают работники пенсионного фонда? Спасибо

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Ваше запитання трохи нечітке. Скільки років у вчителя спеціального стажу за основним місцем роботи? Якщо спец.стаж на основному місці роботи на посаді вчителя становить не менше 25 років, то офіційну відмову Пенсійного фонду ви маєте право оскаржити в порядку КАСу на підставі ЗУ “Про пенсійне забезпечення” та Постанови КМУ №909, про які йдеться у статті. Рішення суду в такому разі повинно бути на користь вчителя. При цьому слід врахувати, що пенсія призначається з часу звернення, а не з часу набрання рішенням суду законної сили.

 68. Шановна пані Маріанно!
  04.01.2011 року я вийшла на пенсію за вислугу років, розрахувалася з посади вчителя географії. Влаштувалась на постійну роботу продавцем а по сумісництву – знову вчителем географії. Отримувала пенсію і зарплату на обох місцях роботи. 09.09.2012 року одержала лист з Пенсійного фонду про те, що згідно ст54 та 55 Закону України Про пенсійне забезпеченняя я не мала права на пенсію, оскільки працювала на роботі, що дає право на пенсію по вислузі років і тому повинна повернути виплачену мені пенсію в період з 02.08.2011 по 01.08.2012 р всумі 12тис грн. На підставі яких законодавчих актів я мала право отримувати цю пенсію з 04.01.2011 року по 01.08.2011 р і на підставі чого це право у мене відібрали і вимагають повернення грошей?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Пенсія призначена вам органами пенсійного фонду, які перевіривші всі документи підтвердили ваше право на пільгову пенсію. Якщо і трапилась певна помилка, то відповідає, в такому випадку, не пенсіонер. Крім того, робота за сумісництвом не дає права виходу на пільгову пенсію, а отже, ніякі кошти вам повертати не потрібно. Якщо пенсійний фонд припинив виплату пенсії, то ви маєте право оскаржити його рішеня в порядку адміністративного судочинства.

  2. Добрий день, я працюю вчителем початкових класів, маю 28 років педагогічного стажу, чи можу я піти на пенсію за вислугу років згідно нового законодавства

 69. Шановна Маріанна Володимирівна!
  Щиро вдячна Вам за ваші коментарі, що дають змогу розібратися в питаннях, які я Вам надсилала.Але по при все одне питання не дає мені спокою.Справа втім, що згідно виших коментарів, та відповідно ЗУ” Про пенсійне забезпечення”(я- лаборант патологоанатомічного відділення) до стажу роботи зараховується час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми,але не довше ніж досягнення кожною дитиною 3 річного віку(в мене 1 рік),зазаначена робота дає право на пенсію на пільгових умовах,то ж час догляду за дитиною зараховується також в подвійному розмірі чи ні?І якщо так, то якими статтями необхідно керуватися.
  Дякую за допомогу!!!

 70. Доброго дня! Підкажіть будь-ласка який період буде зарахований до спеціального стажу мого батька? Записи у трудовій книжці: 1.З 01.09.1988по 01.03.1991 року навчання в в медучилищі. 2. 26.03.1991 Прийнятий на посаду санітарного фельдшера у міську лікарню. 3. Звільнений по ст. 36 в зв’язку з призивом на діючу службу в ряди СА. 4. служба в рядах УА з 10.06.91по 25.05.93рр. 5. 17.07.1993 зарахований на посаду фельдшера виїздної бригади. 01.08.2003 – Переведений фельдшер психіатричної бригади. Працює по теперішній час. Який його загальний спеціальний стаж? І як зараховується останнє місце роботи? Вдячна Вам за відповідь!!!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ірина, відповідь на ваше запитання вже міститься в попередніх коментарях даної статті. Все що потрібно, це підрахувати. Я надаю тільки юридичні консультації, а не математичні.

 71. Шановна Маріанна Володимирівна. Допоможіть будь-ласка розібратися а ситуації. Працюю викладачем дитячої музичної школи. Маю викладацький стаж роботи 30 років. Звернулася в ПФ для нарахування пенсії за вислугою років. Мені відмовили, мотивуючи ( цитую письмову відповідь)” постановою Каб.Міну від 26.09. 2002 р. №1436, де були внесені зміни до розділу “1.Освіта”, де за переліком, затвердженим цією постановою передбачені посади керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи.Посада викладача в позашкільних закладах освіти переліком не передбачена”.Відкривши цб постанову я знайшла в списку і музичну школу і посаду викладача. Як таке може бути? ПФ спирається на цю постанову (2002 р!). Зараз 2012. За цей період тільки в нашій школі вийшло на пенсію за вислугою років майже половина колективу. А по всій Україні? Як таке може бути? допоможіть будь-ласка розібратися. Вдячна за відповідь.

   1. Шановна Маріанна Володимирівна, допоможіть нам з Іриною розібратись в даній ситуації

 72. Так, ала я не дуже розумію і не можу знайти чи зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі робота фельдшера психіатричної бригади (міська станція швидкоїх медичної допомоги). У статті 60 закону про пенсійне забезпечення зазначені тільки психіатричні заклади охорони зроров’я. Можливо ви мені поясните. Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Згідно ст.60 ЗУ “Про пенсійне забезпечення” робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.
   Цей перелік є вичерпним. Якщо в трудовій книжці записом про роботодавця є психіатричний заклад охорони здоров’я, то стаж роботи зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. При цьому потрібно працювати на медичній посаді,

 73. Працювала в 2001-2002р. вожатою у школі -інтернаті і мені не зарахували цю роботу до педстажу.Поясніть , це вірно .

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Тетяна, вкажіть точну назву вашої посади та відомості про те чи ця робота була основною

 74. Доброго дня, Маріанно Володимирівно! Уважно прочитала всі коментарі. Проте не було жодного питання про безкоштовні відпустки. Чи враховуються ці дні при виході на пенсию за вислугою років.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Про врахування безкоштовних відпусток для стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію в законі прямо не вказано. Це питання залишається відкритим для розяснення органами Пенсійного фонду України.

 75. Шановна Маріанна Володимирівна!
  Щиро вдячна Вам за ваші коментарі, що дають змогу розібратися в питаннях, які я Вам надсилала.Але по при все одне питання не дає мені спокою.Справа втім, що згідно виших коментарів, та відповідно ЗУ» Про пенсійне забезпечення»(я- лаборант патологоанатомічного відділення) до стажу роботи зараховується час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми,але не довше ніж досягнення кожною дитиною 3 річного віку(в мене 1 рік),зазаначена робота дає право на пенсію на пільгових умовах,то ж час догляду за дитиною зараховується також в подвійному розмірі чи ні?І якщо так, то якими статтями необхідно керуватися?

 76. P.S. Також пенсійний фонд придерся до того, що в трудовій книжці написано не учитель чи викладач, а тренер-викладач. І попросили надати довідку про те, що посада тренера-викладача входить до педангогічного стажу. На який закон чи роз’яснення можно зіслатися, що посада тренера-викладача входить до педагогічного стажу? Дякую.

 77. Добрый день, подскажите, пожалуйста, может ли человек работать фармацевтом, находясь на пенсии по выслуге? И где про это почитать?

  Спасибо!

 78. Доброго дня, Маріанно Володимирівно!
  Уважно прочитав всі коментарі, деякі з них дають вичерпну відповідь на мої питання, але два всеж таки відкриті, а саме:
  Маю середню медичну освіту і працював в закладах охорони здоров’я на посаді фельдшера. Зараз працюю в Територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів теж на посаді фельдшера, правда по випуску водіїв на лінію, але посада звучить як “фельдшер” – чи враховується останнє місце роботи і чи маю я право на отримання пільгової пенсії якщо не працюю соціальним працівником, але у закладі що відноситься до соцальної сфери?
  Який сумарний термін 25 чи 30 років? У разі якщо стаж переривався і він сумується.

 79. С 1984 по 1989 училась в педучилище. С 1989 по сентябрь 1990 года была в декрете. На работу вышла с 1 сентября 1990 года тогда же и была заведена трудовая книжка. Защитается мне в общий стаж время учебы в училище и декрет? заранее благодарна.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Лідія ви неуважно читали статтю та коментарі до неї. Цей стаж не зарахується до пільгового.

 80. Доброго вечора,Маріанно Володимирівно!Прошу Вас пояснити мені наступне.З листопада 1985року по серпень 1986 року я працювала піонервожатою в школі.З вересня 1986 по 1991 рік навчалася в педінституті(запис у трудовій книжці).З 1991 і по цей рік працюю вчителем у школі.Педстаж-21,8.Чому мені не враховують період навчання?(Така сама ситуація у подруги,та їй чомусь пишуть стаж 26,8,враховуючи період навчання в інституті)

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Не розумію чому вам не зараховують стаж роботи піонервожатої до пільгового. Стаж роботи піонервожатої в школі зараховується до пільгового. Зверніться повторно до органів ПФУ за розясненням.

 81. Я розумію, що до пільгового стажу навчання в педучилищі не зараховується, а в загальний трудовий стаж це буде враховано чи ні? Якщо на сьогоднішній день у мене педагогічного стажу 22 роки, чи зможу через три роки я вийти на пенсію за вислугою років?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Лідія, стаж навчання в педучилищі зараховується в загальний трудовий стаж, але не в пільговий. Якщо у вас зараз 22 роки пільгового стажу, то за три роки ви зможете вийти на пільгову пенсію за вислугу років

   1. будь ласка,вкажіть де в зу про пенсійне забезпечення є таке поняття як “загальний трудовий стаж” Дякую за відповідь.

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     Анатолій, я не розумію чому ви публікуєте в коментарях до пільгової пенсії за вислугу років вчителів та медиків статті закону, що стосуються військової служби та державної служби посадах в органах самоврядування. Ви статтю мою коментуєте, навчити мене чомусь хочете чи намагаєтесь отримати безкоштовну консультацію не сформувавши чіткого запитання, так як всі відповіді на коментарі не оплачуються. На моєму сайті немає реклами, жодного зиску чи вигоди для себе я тут не маю. Самостійно я відповідаю на прохання читачів витрачаючи подеколи не одну годину для пошуку відповідних норм законодавства. І тут ваші коментарі з статтями з законодавства. Для чого? Поясніть будь-ласка

 82. Добрий вечір.Скажіть,будь-ласка, чи належить пільгова пенсія викладачу дитячої школи мистецтв.

 83. Я работала с 1993 по 1999 го старшим воспитателем в общеобразовательной школе-интернате. Пенсионный фонд не защитал эти годы для оформления пенсии по выслуге лет. Правильно ли это? И на что мне ссылаться при повторном обращении.

 84. Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Чи зараховуєтья служба в армії до педстажу при виході на пенсію за вислгу років.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ні, слажба в армії не зараховується до пільгового стажу роботи вчителя.

   1. Дякую! Підкажіть, будь ласка, чи зараховується до педстажу на вислугу робота вожатим у таборі “Молода гвардія”. У нас у соцбезі не знають, а людина вже звільнилась.

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     Наскільки я розумію табір це не освітній і не медичний заклад. В такому разі ця робота не зараховується до пільгового стажу. Однак, якщо в трудовій книзі значиться роботодавцем заклад освіти, а посада звучить як піонервожатий, то тоді цей стаж повинні зарахувати до пільгового.

 85. Уважаемая Марианна Владимировна,помогите пожалуйста.Я проработала медсестрой в райполиклинике 20 лет.Сейчас работаю с дипломом медсестры на должности медрегистратор в медицинском реабилитационном центре МВС Украины.Имею ли я право на надбавку за стаж работы и право на льготную пенсию(25лет)Спасибо.

 86. Шановна Маріанно Володимирівно! Підскажіть, будь-ласка, згідно якого закону чи роз’яснення посада тренера-викладача ДЮСШ зараховується до спеціального стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років,адже в 909 постанові такого поняття як тренер-викладач немає. Є просто викладач. Дякую.

 87. Шановна Маріанно Володимирівно! Одразу після школи навчалась в ДонНУ. По диплому навчалась з 01.09.1982 по 19.06.1987. Цей період мені враховують у загальний стаж. Працювати розпочала з 15.08.1987 і продовжую працювати за фахом у школі. Мене цікавлять питання:
  1) Щоб мій період навчання зарахували в страховий стаж, яку суму слід сплатити?
  2)Як це вплине на пенсію за вислугу років?
  3)Справки що я не користувалась відпустками без збереження заробітної плати зібрала, тепер просять справку за 5 років до 2000 року про заробітну плату які мені вигідно, але ж вигідні роки (з 1998 де вже підвищила категорію)а не ті коли була молодим спеціалістом, догляд за дитиною до 3 років – були невеликі гроші. Чи обов’язково брати справку за роки до 2000?
  4)Коли виплачується одноразова матеріальна допомога у розмірі 10 мін. з/п, якщо я вийду на пенсію за вислугою років і не буду взагалі працювати до 60 років? Чи буду працювати не за фахом а отримаю всерівно в 60? Чи це впливає буду працювати після 60 років?
  Буду вдячна за роз’яснення.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ольга, ви задаєте мені забагато запитань. Я адвокат, а не спеціаліст юридичного відділу та відділу з призначення пенсій пенсійного фонду. Я можу тільки відповісти, що для пенсії за вислугу років необхідно від 25 до 30 років спец.стажу роботи за переліком, затвердженим постановою КМУ №909. Згідно ст.65 ЗУ “Про пенсійне забезпечення” середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться за
   будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї
   трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період
   роботи починаючи з 1 липня 2003 року до моменту звернення за
   пенсією. Заробіток за період роботи до 1 липня 2003 року
   враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату
   (виплати, дохід), виданих у встановленому законодавством порядку,
   а за період роботи починаючи з 1 липня 2003 року – за даними
   персоніфікованого обліку відомостей у системі
   загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
   Тобто ви самостійно обираєте для себе 5-ти річний період, за який і даєте довідку для призначення пенсії. За період з липня 2003 р. пенсійний отримує дані з персоніфікованого обліку і цей заробіток в сукупності і визначить в якому розмірі буде призначено пенсію.

 88. Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, я 18 років працюю молодшою медичною сестрою (санітарка) в Психіатричній лікарні, чи маю я право на пільгову пенсію як медичні сестри через 12,5 років?!

 89. Шановна Маріанно Володимирівно! Чому не зараховують до педагогічного стажу час роботи у партійних органах (1981-1986р.р.). Яким чином домогтися зарахування?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Ніяким чином не враховується. Це не педагогічний і не медичний стаж.

 90. Наталія
  5, ноября 2012 at 2:49 пп

  Шановна Маріанно Володимирівно! Підскажіть, будь-ласка, згідно якого закону чи роз’яснення посада тренера-викладача ДЮСШ зараховується до спеціального стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років,адже в 909 постанові такого поняття як тренер-викладач немає. Є просто викладач. Дякую.

  Доброго дня. Прошу відповісти, адже ситуація у мене – подібна.
  Заздалегідь дякую

 91. Шановна Маріанно Володимирівно! Чи може жінка, яка працювала медсестрою і вийшла на пенсію за вислугу років, працювати медсестрою у ФОП ( фізично особа підприємець – приватний лікар). Дякую!

 92. Любов 21 11 2012 Шановна Маріанна Володимирівна! Закінчила медінститут в 1987р Навчаючись в інституті працювала 1 рік медсестрою на 0.5 посади в кардіологічному відділенні.З 1987р.працюю лікарем дошкільного закладу на посаду.З 2003-2008 працювала на 0.5 посади.Підскажіть.будь ласка.чи зараховується мені стаж роботи медсестрою під час навчання і як зараховується стаж на 0.5посади.Чи маю я право на пенсію по вислузі років? Дякую.

 93. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

  Офіційна відповідь ПФУ, яка опублікована на сайті: “Чи має право на пенсію за вислугу років концертмейстер, який працює в училищі культури?

  Відповідно до пункту “е” статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року № 1436) затверджено Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.

  У розділі “Освіта” зазначеного Переліку передбачені вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. Робота на посаді, зокрема, викладачів цих закладів зараховується до спеціального стажу при призначенні пенсії за вислугу років.

  Відповідно до примітки 2 зазначеного вище Переліку, робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим Переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

  Посада концертмейстера не дає права на призначення пенсії за вислугу років.”
  Однак, я вважаю інакше. Подивіться нову статтю на моєму сайті про тренера-викладача ДЮСШ. Там ви знайдете відповідь

 94. Уважаемая Марианна Владимировна! Мне 47 лет, имею следующий стаж работы: 01.08.1983-01.08.1984 – медсестра больницы (в 1983г. закончила медучилище), 1984-2000 – учеба в мединституте, 01.08.1990-по настоящее время – работа в горСЭС врачом, из них с 20.07.2002 – зав. эпидотделом. Обучаясь в институте, работала один год и 4 месяца в больнице медсестрой с записью в трудовой книжке. Итого на март 2013 года стаж составит 25 лет (с учетом работы во время учебы в мединституте). Возможен ли выход на льготную пенсию? Спасибо.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Для отримання консультації слід скористатись формою в розділі “Консультація ON-LINE” та оплатити консультацію в розділі “Оплата”

 95. Уважаемая Марианна Владимировна, мой муж ушел на пенсию по выслуге лет в 2008 году, проработав в школе директором 28 лет.И сейчас при повышении пенсии с 1 декабря 2012 года ему не повысилась пенсия (было сказано, что повышается на 28 гривен).Если можно объясните пожалуйста.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Для отримання консультації слід скористатись формою в розділі “Консультація ON-LINE” та оплатити консультацію в розділі “Оплата”.

 96. Я пропрацював в школі 23 роки, і в армії служив 2 роки, (23+2=25). Чи можу я піти на пенсію за вслугою років?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Для отримання консультації он-лайна на даному сайті відкрита спеціальна сторінка “Консультація On-LINE”.
   Проте, я відповім. На жаль ви не маєте права на пільгову за вислугу років, так як саме для цього виду пенсії не враховується ні період навчання, ні служба в армії.

 97. Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, розібратись. Я працюю медсестрою в сільській амбулаторії з 1.08.1992 р. В 1996 р. я пішла в декретну відпустку. Донька хворіла, тож після трьох років довелось продовжити відпустку по догляду за дитиною ще на два роки. Тоді, в юридичній консультації мене завірили, що, відпустка по догляду за дитиною за станом здоров’я до шести років, зараховується до пільгового стажу. То це не вірно?

 98. Працюю в загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів вчителем фізики з 15.08.1983 року.
  17.11.1986 звільнений з займаної посади у зв’язку з переходом на інвалідність по другій групі.
  01.01.1988 призначений учителем фізики в цю ж школу і поки працюю маючи повне навантаження.
  Чи достатньо у мене стажу для оформлення пенсії за вислугою років? Чи треба ще якийсь час попрацювати? Якщо треба то скільки і як це розрахувати?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Володимир для отримання консультації слід скористатись формою на сторінці “Консультація On-LINE” даного сайту. так ви зможете отримати відповідь безпосередньо на вашу електронну адресу.

 99. Шановна Маріанна Володимирівна, вибачте, але я мушу знову звернутися до Вас. Мені пенсійний відмовляє у пільговій пенсії за вислугою років, мотивючи тим, що у трудовій є такий запис:”Перевести з посади керівника гурткової роботи на посаду інструктура-методиста, залишивши 12 годин тижневого навантаження керівка гурткової роботи”.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Світлана, з уривку відповіді пенсійного я не можу зрозуміти суть проблеми. Зверніться на мою електронну адресу і вкажіть повні мотиви відмови в призначенні пільгової пенсії.

 100. Світлана .
  Маріанна Володимирівна, якщо дозволите то я продовжу.
  Пенсійний відмовляє мені у призначенні пільгової пенсії, тому, що по запису в трудовій вважає , що основна моя посада у закладі- це діяльність інструктора-методиста. У позашкільному закладі я працювала методистом і мала від 12 до 6 годин тижневого навантаження керівника гурткової роботи.
  Скажіть будь-ласка,якщо у трудовій є запис “Перевести з посади керівника гурткої роботи на посаду інструктора-методиста залишивши 12 годин тижневого навантажання”, чи я маю право на пільгову пенсію за вислугою років. Щиро Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Дійсно, по запису в трудовій ви і є інструктор-методист. Щоб розвязати дану ситуацію якнайшвидше ви можете зверутись із заявою про надання розяснення до Міністерства освіти про те чи дана посада відноситься до переліку педагогічних посад і працюючі на цій посаді мають право на здобуття пільгового стажу.
   На підставі цієї відповіді ви зможете доводити наявність чи відсутність необхідного стажу.

 101. Прошу надати мені консультацію з приводу нарахування пільгової пенсії педагогам за вислугою років. Справа в тому, що я відпрацювала 25 років в школі-інтернаті педагогічним працівником, але з 1987 по 1996 я працювала на посаді старшої вожатої, але до пед стажу пенсійний фонд мені зараховує тільки роботу старшою піонер вожатої з 1987 по 1991 рік. З 1991 по 1996 мені пед стаж не зараховують і не дають можливості вийти на пенсію за вислугою років.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Для отримання консультацій слід звертатись безпосередньо на електронну пошта адвоката, або ж скористатись спеціальною формою на сторінці консультація on-line. Під сторінкою розміщуються тільки коментарі до статті.

 102. Шановна Маріанна Володимирівна!В мене таке питання:я пропрацювала в СТОВ медичною сестрою в лiкувально-трудовому профiлакторiю з 26червня 1988року по 4квiтня 2006 року,та маю визнаного Пенсiйним фондом в Полтавськiй областi медичного стажу 10 рокiв 3мiсяцi 5 днiв загального стажу понад 28 рокiв.Отримала вiдмову!Як ви вважаэте я маю право на пiльгову пенсiю, так як стаж в СТОВ не визнають медичним!!!!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Для отримання консультацій слід звертатись безпосередньо на електронну пошта адвоката, або ж скористатись спеціальною формою на сторінці консультація on-line.

 103. Якщо людина отримала пільгову пенсію у 2008 році(працівник закладу охорони здоровя), а потім і до сьогодні працює у приватному підприємстві. За кілька років вона матиме право отримувати пенсію за віком. Чи доцільно відмовитись від пільгової пенсії? Яким чином змінити пільгову пенсію на пенсію за віком? Коли треба відмовитись від пільгової пенсії? Чи можна буде згодом навпаки – перейти від пенсії за віком на пільгову?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Пільгова пенсія передбачає вихід на пенсію на пільгових умовах, в тому числі до настання пенсійного віку. Після виникнення права на пільгову пенсію за віком, особа має право вибору між пенсією за віком та пенсією за вислугу років.
   Вибір пенсії за віком означає, що ви зможете знов працювати на роботі, що дає право виходу на пільгову пенсію (в закладі охорони здоровя). Крім того буде враховано період трудової діяльності та отримуваний дохід.
   Вважаю, що більш цікавим для вас є питання, що стосується розміру пенсії. Ви можете звернутись по кваліфіковану консультацію безпосередньо до працівників пенсійного фонду, які зможуть на підставі даних про ваш трудовий стаж та заробіток розрахувати чи варто вам переходити на інший вид пенсії. Можливо, що у вас буде більший розмір пенсії, а можливо і ні.
   Відповідь на ваші запитання я не зможу надати, так як не володію інформацією про розмір доходу, розмір пенсії та трудовий стаж. Саме ця інформація є вирішальною при виборі пенсій. Якщо ж у вас зараз, наприклад, пільгова пенсія 2000 грн., а дохід з того часу невеликий, існують перерви в роботі, або неповний робочий час і за розрахунком у вас вийде пенсія за віком 1200 грн., то хіба може бути доцільним такий перехід?
   Хоча може бути якраз і навпаки, тому однозначної відповіді, без вивчення документів та здійснення підрахунків ніхто не надасть.

 104. Доброго дня, Маріанна Володимирівна.
  Я працюю в псих. лікарні ,медсестрою. Подала документи в пенсійний фонд для отримання пенсії за вислугу років. На роботі, в від. кадрів мені порахували стаж 25 років 6 місяців; а в пенсійному фонді виявилось ,що стажу не достатньо. Весь стаж роботи в псих лікарні подвоїли, крім декретної відпустки по догляду за детиною до 3 років і до декретного лікарняного, це ще 3 місяці перед родами. Чи вірно що не подвоюють до декретного лікарняного?
  Дитина народилася 27.04.2005р , а мені рахують стаж рік за рік з 01.02.2005р по 27.04.2008р. І ще взагалі нерахують в стаж з 01.01.2007р по 01.04.2007р (я в цей час була в декретні відпустці) мотивють це тим, що небуло нарахувань за цих 3 місяця, але ж гроші я отримувала. і ще я розрахувалася з роботи 09.02.2013р, а мені рахують стаж по 01.02.2013р. Чи вірно це?
  Дякую

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Дії пенсійного по відмові зарахувати вам до пільгового стажу в подвійному розмірі дані відпустки – декретну та по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку є дійсно протиправними. Отримуйте письмову відмову пенсійного та оскаржуйте її в порядку адміністративного судочинства. По даній справі можна навести багато норм законодавства, що свідчать на вашу користь, однак обмежений розмір відповіді у коментарі не дозволяє мені цього зробити. Ви не єдина хто звертається до мене з подібною проблемою. Закон на вашому боці, але чи готові ви захищати та реалізовувати своє право?
   Я підготую статтю по даній темі і незабаром вона буде опублікована на сайті. Стежте за новинами, або ж звертайтесь по консультацію, скориставшись спеціальною формою на сторінці даного сайту.

   1. Доброго дня!
    Чи можу я працювати бібліотекарем у загальноосвітній школі, знаходячись водночас на пенсії за вислугою років (маю 29 років педагогічного стажу)?
    Дякую!

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     Доброго дня! Олена,знаходячись на пільговій пенсії за вислугу років ви маєте право працювати тільки на тих посадах, та тільки в тих закладах, робота в яких не дає право на здобуття пільгової пенсії за вислугу років. Згідно Постанови КМУ №909 на які я неодноразово посилалася вище, робота на посаді бібліотекаря враховується, якщо бібліотекар працює безпосередньо в бібліотеці. Шкільна бібліотека, на мою думку, не є юридичною особою, тому цей стаж не повинен враховуватись до пільгового і ви можете працювати на даній посаді. Однак,ПФУ може мати іншу думку. Тому я б порадила вам офіційно звернутись з листом до ПФУ з проханням надати роз’яснення.

 105. Добрый день, Марианна Владимировна. Очень нужна консультация. Я работала 18,5 лет учителем, 2 года заместителем директора училища и 6 лет главным специалистом отдела образования государственной администрации. Работая в государственной администрации читала 6 часов в неделю в школе. Имею ли я право на льготную пенсию ? Буду очень признательна Вам за ответ.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Алла, як вже зазначалось у відповідях вище – робота за сумісництвом не дає права на здобуття стажу для виходу на пільгову пенсію за вислугу років. Тому, навіть якщо ви читали по 6 годин лекції, але ця педагогічна робота не була вашою основною роботою, то у зарахуванні стажу вам можуть відмовити.

 106. Доброго дня. Прошу консультацію в питанні продовження роботи після отримання ппенсії за вислугу років(25 років педстажу). Чи можу я працювати у вузі на курсах довузівської підготовки? Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Вважаю, що ви не можете працювати на даній посаді. Адже на курсах довузівської підготовки ви працюєте у навчальному закладі на педагогічній посаді. Однак, ви можете звернутись до ПФУ з проханням надати відповідне роз’яснення.

  1. Доброго дня, Маріанно Володимирівно.
   Вдячна Вам за відповідь. Але у мене є ще одне запитання.
   Згідно наказу Міністерства юстиції України від 28.06.1993 року № 43 “Про затвердження положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” зазначено, що педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі 240 годин на рік не є сумісництвом. Тоді. що це ?

   1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

    Ви праві. Такий наказ наразі є чинним. Однак тоді необхідно підрахувати чи ваші робочі години не перевищують 240 год. Проте і в цьому випадку Пенсійний фонд може відмовити у зарахуванні стажу роботи. В мене була справа коли особа працювала медсестрою санаторію і їй відмовили. Тільки в тривалому судовому процесі вдалось довести свою правоту. І то тільки по тій причині, що так вказує Закон, який має вищу юридичну силу.

 107. Доброго вечора, Маріанно Володимирівно.
  Дякую Вам за консультацію. Ваші слова вселяють надію. Можливо варто поборотися за пенсію ?!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Алла, якщо ви вирішите все таки боротись за призначення пенсії, то вам варто зібрати всі необхідні документи для призначення пенсії і звернутись до місцевого управління Пенсійного фонду України. В залежності від підстав, які можуть слугувати відмовою для призначення пенсії, складати адміністративний позов до суду. Вам слід набратись терпіння, так як судовий процес може виявитись довготривалим. А ще краще, якщо ваші інтереси в суді буде представляти кваліфікований спеціаліст. Адже, крім основного закону є ще накази, інструкції, роз’яснення і т.д. і самостійно вам буде складно у всьому розібратись. Навіть одну і ту ж норму законодавства різними правознавцями може бути розтлумачено по різному. Позиція ж УПФУ в таких справах відома.

 108. Доброго дня, Маріанно Володимирівно.
  Остаточного рішення з приводу оформлення пенсії ще не прийняла, але якщо зважусь на довготривалу боротьбу, то прислухаюсь до Ваших порад. Ще раз висловлюю Вам вдячність за кваліфіковану відповідь.

 109. Доброго дня, Маріанно Володимирівно!прошу Вас пояснити мені, чи маю я право працювати в приватній школі вчителем (викладачем)???якщо місяць назад я оформила пенсію, маючи 25 років стажу! Дякую

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Вікторіє! На жаль такого права у вас немає. Інакше ви втрачаєте пенсію. Приватна школа все одно є навчальним закладом та юридичною особою.

 110. Доброго дня!
  Скажіть, будь ласка, чи має право на пенсію за вислугою років людина, яка працює діловодом в сільській раді?
  Дякую!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Олено! Пенсія за вилугу років, про яку йдеться у даній статті передбачена тільки для працівників освіти та охорони здоров’я.

 111. В травні 2013 року вийшла на пенсію за віком. Медичний стаж – 32 роки. Працювала лікарем в косметологічній лікарні, підпорядкованій відділу охорони здоровя.За статутом власник косметологічної лікарні – виконком міської ради. Районний пенсійний фонд відмовив мені у виплаті одноразової допомоги у розмірі 10 місячних пенсій, посилаючись на те, що не можливо зарахувати до стажу період роботи (14 років) у Госпрозрахунковій косметологічній лікарні, так як основним джерелом фінансування було самофінансування, а не кошти з бюджету. Документи, які підтверджують, що госпрозрахункова К.л. має коммунальну форму власності було надано.Період роботи в коммунальному підприємстві “Косметологічна лікарня”, в яке було реорганізовано госпрозрахункова К.л. в 1999 р.було зараховано незважаючи на те, що форма фінансування збереглась (самофінансування. Чи правомірна їх відмова?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Ольга! Стаж роботи враховується незалежно від підпорядкування та організаційно-правової форми медичного закладу. Але для цього медичний заклад повинен мати ліцензію на здійснення медичної практики. За радянських часів такої ліцензії не було. То ж має значення і період роботи в медичному закладі. Особисто я брала участь у подібній справі, коли пенсійний відмовлявся врахувати стаж роботи в медичному закладі, що не був юридичною особою. Рішення суду були на користь працівника. Ось посилання на цю статтю – http://advokatms.com.ua/yuridichni-statti/dopomoga-advokata-u-spravi-pro-pidtverdzhennya-pilgovogo-stazhu-roboti-shho-daye-pravo-vixodu-na-pilgovu-pensiyu-za-vislugu-rokiv

 112. У 2014 році мені виповниться 55 років і 25 років роботи у школі.За статом здоров’я хочу вийти на пенсію.Мені сказали,що якщо я піду у 55 років я багато втрачую.Коли працівник іде у 55 років на пенсію чи положено 10 окладів?І чи вигідніше іти на пенсію у 55 чи на пільгову?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Ганна! Десять окладів виплачують при стажі роботи більше 30 років, а у вас 25. Та й для того, щоб знати на яку пенсію вигідніше виходити, слід врахувати багато різних обставин, тому вам краще з документами звернутись до місцевого відділення Пенсійного фонду України для отримання більш чіткої консультації.

 113. Доброго Дня ! Скажіть будь -ласка чи маю я праово на пільги ( світло, вода) маючи 20 років педстажу в сільській місцевості але в цьоиу році пішла на пенсію по інваллідності.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Таїса! Наскільки мені відомо, пільги для вчителів залежать від розміру заробітної плати. Якщо ви працюєте вчителем і ваш дохід дозволяє отримувати цей вид пільг, то пенсія по інвалідності не може цьому перешкоджати.

 114. Доброго дня, Маріанна Володимирівна!Вітаю зі святами!Бажаю всього найкращого!
  Скажіть, будь ласка,чи залежить розмір пенсії за вислугою років від якихось факторів, чи він є фіксованою сумою? Запитую, тому що маю мінімальну пенсію, а моя колега – більшу на 400 грн.,хоча в неї стаж педагогічної роботи менший: мій – 29 років, її – 25?
  І ще одне питання.Чи зменшується розмір пенсії за вислугою років, якщо пенсіонер працює на непедагогічній посаді?
  Дякую!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Олено! Так, розмір пенсії залежить від багатьох факторів. Він не є фіксованим, а залежить і від стажу роботи, і від розміру пенсії, і від того, працює особа після призначення пенсії чи ні. Крім цього, якщо особа працює після призначення пенсії за вислугу років, то вона не має право на індексацію. Тобто, розмір пенсії не збільшується. Але, по досягненні пенсійного віку, можна оформити пенсію за віком та зробити перерахунок для призначення більшого розміру пенсії.

 115. Доброго дня, Маріанна Володимирівна! Допоможіть, будь ласка, розібратися з такою ситуацією. Пропрацювавши 25 років у ДНЗ музкерівником у 2013 році я вийшпа на пенсію за вислугу років. Чи маю я право тепер влаштуватися на посаду викладача інструменту в школу мистецтв,одержувати і пенсію, і зарплату? Якщо не можна на основну, то хоча б сумісником?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Тетяно! На роботі, що дає право на отримання пільгової пенсії за вислугу років можна працювати тільки за сумісництвом.

 116. Доброго дня, Маріанно Володимирівно!.Поясніть, будь ласка, чи маю право на вихід на пенсію по вислузі років, маючи пророблений період з 1993-го по 2014рр.,тобто 21 рік пед.стажу та навчання у педучилищі з 1989 по 1993рр., про що є запис у трудовій книзі. Дякую.

 117. Доброго дня, Маріанно Володимирівно! Поясніть, будь ласка, чи маю право на призначення пенсії по вислузі років, працюю вчителем 21 рік, до цього навчалася у педагогічному училищі з 1989 по 1993рр., про що є запис у трудовій книзі. У період з 1993-го по 2005-й мала 1,5 ставки . Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Наталіє! Ви маєте право на отримання пільгової пенсії за вислугу років, так як стаж роботи на посаді вчителя зараховується до пільгового, незалежно від того працювали ви на повну, неповну чи півтора ставки. Період навчання не зараховується до даного стажу роботи. Тому, вам необхідно ще декілька років пропрацювати на даній посаді. Стаж роботи має бути не менш, як 25 років.

 118. Доброго дня! Я пропрацювала в санітарно-епідеміологічній станції біля 20-ти років на посаді лікаря-гігієніста. Цього року перейшла на роботу в поліклінічний заклад на посаду лікаря-лаборанта. В день зарахування на роботу як лікаря-стажиста, поліклінікою була скерована на курси стажування по лабораторній діагностиці.
  Прошу дати роз’яснення, чи повинна нараховуватись надбавка за вислугу років працівнику-медику, що не мав заробітку за основним місцем роботи, під час перебування на курсах стажування.
  З повагою,
  Галина М.
  м. Львів

 119. Допоможіть у мене таке питання я почала навчатися у медичному інституті у 1977 році. У 1979 влаштувалась на посаду медсестри на 0,5 ставки у поліклінику. Чи зарахується мені період з 1979 по 1982 рік на посаді медсестри, якщо я паралельно навчалась?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   стаж роботи медсестри повинні врахувати.

 120. Доброго дня!!!
  Мене цікавить такий випадок: Моя мама за вислугою років збирається виходити на пільгову пенсію…але перед цим вона йде у відпустку,і по закінченню відпустки хочеи лишити роботу.Чи повинна бути оплачена відпустка??? У ПФ говорять,що так,а завідуючий заклад говорить,що ні!!!
  Хочу дізнатися як повинно бути за законом і чим це регулюється (статті)??? Дякую!!!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   В пенсійному фонді кажуть правильно, а от директор закладу помиляється. Ваша мама має право вийти в оплачувану відпустку. Інакше це буде вважатися порушенням її прав, як працівника і за це порушення Інспекція праці може притягти керівника до адміністративної відповідальності.
   Згідно ст.2 Кодексу законів про працю України працівник має право на щорічну оплачувану відпустку.
   Аналогічною є ст.6 Закону України “Про відпустки”.
   Згідно ст.74 Кодексу законів про працю України громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.
   Згідно ст.75 Кодексу законів про працю України щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
   Згідно ст.3 Закону України “Про відпустки” за бажанням працівника у разі його звільнення (крім
   звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано
   невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення
   в цьому разі є останній день відпустки.
   У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку
   трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням
   надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково
   перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність
   трудового договору продовжується до закінчення відпустки.
   Тобто, законодавство на боці вашої матері.
   У випадку ненадання оплачуваної відпустки за заявою вашої матері, можете сміливо звертатись до інспекції праці зі скаргою на порушення прав працівника керівником закладу.

 121. Мій день народження квітень 1957р. В вересні 2011р. мені призначено пенсію по інвалідності. З жовтня 2014р. я на пенсії за віком. Чи повинен пенсійний фонд нараховувати 5 відсотків за відпрацьований місяць більше 55 років?

 122. Доброго дня.
  Я працюю з квітня 1989 р. на посаді “фельдшер”, з травня 1989-1991 служба в армії сан. інструктор. Після звільнення зразу на посаді фельдшер швидкої допомоги де працюю по даний час. Я маю право на пільгову пенсію 25 років? Дякую.

 123. Доброго дня. Моя мама за вислугою років збирається виходити на пільгову пенсію. Загальний педагогічний стаж – 33 роки. 4 роки з них вона пропрацювала (в часи СРСР) в дитячому садку на посаді вихователь, який закріплювався за колгоспом, після чого в порядку переведення була переведена в ЗОШ І-Ш ступенів (підпорядкування РАЙОНО). ПФ 4 роки роботи в дитячому садку не зараховують як стаж за вислугою, так як вони вважають, що дитячий садок при колгоспі не відноситься до закладів та установ
  державної та комунальної форми власності. Чи вірно це? Що робити в такому випадку?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Думаю, що в цьому випадку стаж не зараховують помилково. Форма власності не має значення.

 124. Доброго день!

  Моя мама 1957 р. народження, у травні 2014 році вона достигла пенсійного віку. Працює вчителем.
  У 2006 році вона оформила пенсію за вислугою років та через один тиждень відмовилась від неї. Тобто, тоді отримала песію за вислугу років лише за 7 днів. З 2006 року вона продовжила працювати вчителем до теперішнього дня. Зараз надала документи на отримання пенсії за віком, а їй не призначили нову пенсію, а зробили перевод з пенсії за вислугою років на пенсію за віком. Тому, при розрахунку теперішньої пенсії брали середньомісячну заробітню плату за 2006 рік. Чи можна звернутися до суду, щоб призначили нову пенсію за віком, а не переводили з однієї пенсії на іншу.
  Буду дуже вдячна за відповідь.

 125. Доброго дня! Моя мама працює вчителем в музичній школі. Але посада в них офіційно називається “викладач”. Чи має вона право на пенсію за вислугою років (у вересні буде 25 років пед. стажу) як викладач музичної школи??? Дякую за відповідь!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Відповідь на ваше запитання вже міститься вище у коментарях до даної статті. Однак, я все ж таки відповім і вкотре повторюсь. Так, ваша мама працюючи на посаді викладача в школі здобуває стаж, необхідний для призначення пільгової пенсії за вислугу років. Згідно Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженому Постановою КМУ №909 викладачі загальноосвітніх навчальних закладів, музичних і художніх шкіл мають право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

 126. Доброго дня!
  Підскажіть будьЛаска! Чи маю я право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті маючи пенсію по вислузі років? (Лікар-реаніматолог)
  Дякую.

 127. Доброго дня, Маріанна Володимирівна. Поясніть, будь ласка, чи може вчитель, який пішов на пенсію по вислузі, відмовитись від цієї пенсії і знову влаштуватись на роботу в школу вчителем?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Олено! Так, ви маєте право знову вийти на роботу на посаду вчителя і відмовитись від пенсії за вислугу років.

 128. Доброго дня!
  Підкажіть Будь-ласка!
  Лікар працює на 0.75 ставки онкологом і на 0.25 ставки паталогоанатомом.Чи має він право на зарахування часу роботи патанатомом в подвійному розмірі.Уже отримує пільгову пенсію як батько інваліда з дитинства

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Олександре, я не можу відповісти зараз на ваше запитання. Лікарський стаж зараховується до стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років. Стаж роботи на посаді паталогоанатома враховується у подвійному розмірі, незалежно від того, який розмір ставки. Однак стаж роботи враховується за основним місцем роботи. Тому у вашому випадку ключовим фактором є те, на яка з цих двох посад є основною, а яка за сумісництвом. Таку інформацію в своєму запитанні ви, на жаль, не вказали.

 129. Я з 5 лютого 2014 року отримав право на пільгову пенсію так як відпрацював за списком Nº1 більше 10 років і підтвердив це довідкою, досягнув віку 50 років, маю 29 років страхового стажу. З перших днів всі документи були в порядку! Але по вині УПФ пропустив термін три місяці, тому що на протязі трьох місяців консультацій з нормальними документами не давали написати заяву для призначення пенсії. Прийняли всі документи для призначення пенсії 06 травня 2014 р. Я написав скаргу, УПФ визнало свою грубу помилку і попросили мене відмовитись від їхньої письмової відповіді на скаргу, натомість виплачують мені пенсії з своїх зарплат з перерахунком за ці втрачені мною три місяці по 1475 грн. Хочу запитати чи не втратив я окрім пенсій за три місяці ще яких небудь прав, статусу, коштів, перерахунків, дотацій? Дякую…

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Пенсію вам призначають, а втрачену пенсію відшкодують. Вважаю, що більше ви не втрачаєте нічого і вам нема чого хвилюватись.

 130. Доброго дня!
  Підкажіть Будь-ласка!
  Я працюю в ЗОШ 27 років. Хочу мати стаж 30 років, та останні два роки працюю на неповну ставку. Повної ставки не буде надалі. Яка роль неповної ставки при досягненні віку для виходу на вислугу? Як зараховуються роки: як повний чи неповний? Як неповна ставка впливає на розмір пенсії?

  1. Доброго дня, Маріанно Володимирівно.Мене хвилює таке питання.Мій педагогічний стаж вчителя – 27 років.Та останні 2 роки працюю на неповну ставку( 10,5 год).Мені порадили допрацювати до 30 років стажу. А повної ставки уже в мене не буде. Що я втрачаю, працюючи останні роки на неповну ставку? На що це впливає?

  2. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Для права на призначення пенсії за вислугу років не має значення повна чи не повна ставка. Головне, що ви працюєте на цій роботі та на цій посаді. Однак, розмір заробітної плати, яку ви отримуєте має значення для розміру пенсії. Адже, чим менший розмір заробітної плати, тим меншим буде і розмір пенсії. Але, в будь-якому випадку, розмір пенсії не може бути меншим за мінімальний.

 131. 1. Чи можливо відмовитись від нарахування пенсії, або перевести її нарахування в приватний банк?
  2. Як дізнатись розмір пенсії та спосіб розрахунку?

 132. Доброго дня, Маріанно Володимирівно.Щиро дякую за відповідь на моє запитання. І хочу запитати вас ось про що.Мені зараз 48 років, педагогогічного стажу 27.Чи вірно я зрозуміла, що щоб отримати одноразову виплату в розмірі 10 місячних пенсій, , потрібно не тільки 30 років педстажу, а і обовязково допрацювати до 55 років( до пенсії за віком).Якщо так, то де допрацювати, тільки у школі?І чи варто допрацьовувати, якщо останні роки працюю на неповну ставку?

 133. Шановна Маріанно Володимирівно.Чи можуть мої батьки отримувати одночасно 2 пільгові пенсії?Якщо батько отримує пенсію як батько інваліда з дитинства(йому 58 років),а мати працює лікарем інфекціоністом (52 роки)і теоретично має право на пенсію за списком №2 але не отримує її.Чи має моя мати право на отримання пенсії і на при яких умовах?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Олександре! Я не зовсім розумію суть вашого запитання. Ви маєте на увазі чи може ваш батько отримувати пенсію, як особа, яка здійснює догляд за дитиною інвалідом, а мати, як лікар-інфекціоніст? Якщо інших законодавчих перешкод не має, то саме по собі перебування у шлюбі двох осіб, які мають право на пенсію не може бути перешкодою в цьому. Згідно ст.24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права та чоловіки і жінки є рівними у встановленні їм пенсійних пільг. Тобто, якщо ваш батько отримує один вид пенсії, то вашій матері не можуть у зв’язку з отриманням пенсії вашим батьком відмовити у наданні належної їй пенсії.
   Якщо я вірно вас зрозуміла, то ваш батько вже отримує трудову пенсію, згідно п.ж ст.3 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, як особа, які здійснює догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а мати прагне отримати пенсію, предбачену ст.60 даного Закону. Для цього вашій матері необхідно звернутись до органу Пенсійного фонду України у вашому районі. Там їй нададуть вичерпну відповідь на підставі наданих документів. Не знаючи конкретних обставин я не можу надати вам відповідь на поставлене запитання. Якщо у вас є можливість надати більш повну інформацію, то звертайтесь, будь ласка, на мою адресу електронної пошти, яка вказана в розділі “Контакти”.

 134. Шановна Маріанно Володимирівно,я надав більш повну інформацію на адресу Вашої електронної пошти.Можливо мої листи у папці СПАМ і Ви їх не помічаєте.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Знайшла ваші листи у папці “спам”. Дякую, що написали ще раз! Не розумію, чому вони переміщені в іншу папку. Там зазвичай тільки розсилка реклами, яку вже хтось відмітив, як спам. Я перегляну ваші листи і надішлю відповідь.

 135. Допоможіть , будь ласка!!!!!!!!!!!!
  Мама пропрацювала в освітніх закладах 25 років і 9 місяців.Два роки з яких була вихователем дитячого садочка і звідти пішла в декрет на 1, 5 роки.Зараз пенсійний фонд не зараховує цю декретну відпустку в педагогічний стаж, аргументуючи це тим, що садочок колгоспний.Чи має мама право зараз йти на пенсію?Дякую за допомогу!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Олесю! Питання по правовій допомозі краще пишіть на мою електронну пошту, яка вказана в розділі “Контакти”. Так я швидше зможу вам відповісти. Ваша мама вже отримала офіційну відмову від пенсійного?

 136. Доброго дня!Маріанна Володимирівна, дайте відповідь на таке запитання: “Чи вчитель- пенціонер за вислугою років має отримувати компослуги, якщо він проживає в сільській місцевості?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Так, Маріє, вчитель-пенсіонер має право отримувати пілги по сплаті комунальних послуг, якщо він проживає в сільській місцевості.

  2. маріанно Володимирівно, чи відмінять пенсію за вислугу років з 1 січня 2015 року?

   1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

    Доброго дня! На жаль, я всього тільки адвокат, а не екстрасенс. Не знаю чи відмінять пенсію за вислугу років у майбутньому, але поки що такі пенсії призначають і закон про те, щоб припиняти призначати пенсії за вислугу років не прийнятий. Пільгові пенсії за вислугу років призначають так само, як і призначали раніше. Крім того, навіть якщо у майбутньому такий закон і буде прийнятий, то вже призначені пенсії він відмінити не зможе, так як закон не має зворотньої сили у часі. Особисто я зараз є кандидатом в народні депутати. За такий закон я б особисто не проголосувала.

    1. Здравствуйте! Я психолог работаю в психиатрической больнице более 15 лет. Мне считают стаж удвоенный, но пенсию по выслуге лет мне отказали, объяснив мне тем что психологов нет в списках закона про пенсии по выслуге лет. Как я это могу оспорить? Где об этом можно уточнить?

     1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

      Доброго дня! Ви отримали відмову від пенсійного? Напишіть, будь ласка, на мою електронну пошту, вказану в розділі “Контакти”.

 137. Доброго дня.Мій чоловік вже 10років на пенсії за вислугу років,на наступний рік він іде на пенсію за віком.В пенсійному фонді сказали що перерахування пенсії для нього не буде хоча всі ці 10років він офіційно працював на роботі і сплачував податки,а якщо і дадуть пенсію за віком то вона буде меншою ніж та яку він отримує зараз.Чи правда це? Які наші дії? Дякую.

 138. Чи маю я право на пенсію за педстажем, якщо основна робота зав. лабораторіями, а викладання проходить як сумісництво?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Вячеславе, це залежить від того де саме ви працюєте. Вкажіть, будь ласка, місце роботи.

 139. Как я понял то учитель отработав по 180 часов в год 25 лет имеет право на пенсию по выслуге, а если он еще работал при этом завлабом (основная должность) то нет.Где логика, он что меньше работал?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Стаж роботи для призначення пільгової пенсії за вислугу років враховується тільки за основним місцем роботи. Як я зрозуміла, основне місце роботи для вас завідуючий лабораторії у школі. Згідно з Постановою КМУ 909, яку ви можете знайти за даним посиланням http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/909-93-%D0%BF/print1391088877737324, визначено чітко перелік посад працівників, які мають право на пільгову пенсію. Право на пенсію за вислугу років у позашкільних навчальних закладах мають завідуючі відділами (лабораторіями, кабінетами), а щодо загальноосвітніх навчальних закладів це непередбачено. Хоча треба краще розібратися в цій ситуації. Щодо логіки, то це питання не до мене, як до адвоката, а до наших законодавців. До прикладу: зарплата молодого вчителя теж близько 1000 гривень, а вартість зимових шкіряних чобіт спробуйте знайти за 1000 гривень. Де логіка?

   1. Я прцюю у внз 1рівня акредитації завлабом і викладачем з 1989 року. Спочатку погодинно, а потім за сумісництвом з тарифікацією годин. У трудовій книжці є запис про зарахування викладачем з погодинною оплатою і про подальші присвоєння категорій, але і є запис “переведений на посаду завідуючого лабораторіями”. Малось на увазі з посади лаборанта. Ось цей запис і бентежить працівників пенсійного фонду. Відрахування по бухгалтеріїї проводились ці роки як з педпрацівника. Як сумісник я можу розраховувати на пенсію за вислугу років?

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     Вячеславе, за стаж роботи за сумісництвом не враховується до часу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

 140. Шановна Маріанно Володимирівно! Щиро дякую за Ваші професійні консультації. Перечитала всі. Буду дуже вдячна, якщо підкажете відповідь і на моє питання. З 1987 року (відразу після навчанні в університеті)працюю в школі вчителем, більшість з цих років обіймала посаду заступника директора, маючи при цьому по 9 тижневих годин біології і хімії. Рік працювала методистом в управлінні освіти при цьому читала ті ж години в школі (цей рік мабуть до педагогічного стажу не входить), потім повернулася назад у школу на свою роботу (все по переводу). Скажіть, будь ласка, чи вистачить у мене загального і пед. стажу, щоб вийти на “пільгову” пенсію? Чи зможу я після виходу на пенсію за вислугу років працювати завучем (без уроків), чи в школі не можна буде прцювати зовсім? Дякую за відповідь.

 141. Добрий день, моя мама пропрацювала в школі до вислуги, і вийшла на неї, потім через півроку повернулася до школи, де зараз має 35 років педагогічного стажу, також є інвалідом 3 групи, в цьому році збирається на пенсію і звернулась до пенсійного фонду з перерахування пенсії. де це робили, але потім їй відмовили, сказали, що програми не пропустила перерахунок, аргументуючи це тим, що їй вже нарахували пенсію, коли вона вже йшла на вислугу, або вона може залишитись на пенсії по інвалідності. а це все мін. песії, як на них вижити

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня, Юліє! Можете більш детально описати вашу ситуацію, щоб я могла надати вам консультацію. Адреса моєї електронної пошти вказана в розділі “Контакти”.

 142. Добрий день! Маю педагогічний стаж 25 років і 3 місяці. Останні 5 років працюю директором школи. Чи можу я до Нового року піти на пенсію за вислугою, а потім відмовитись від пенсії і поновитись на посаду до Нового року або на початку січня. В зв*язку з реорганізацією шкіл і децентралізацією, так як працюю в сільській школі, можу залишитись без роботи. Чи можу я в такому разі повернутися знову на пенсію за вислугою років через рік, два, три…? Чи такого права я вже не матиму, бо вже скористалася такою пільгою? Буду дуже вдячна за швидку відповідь, бо час піджимає, так як боюся, що все таки з 1 січня 2015 року відбудуться зміни не на користь вчителів.

 143. Доброго дня! Маю педагогічний стаж 25 років і 3 місяці. Останні 5 років працюю директором школи. Чи можу я піти на пенсію за вислугою років, а потім відмовитись від пенсії і повернутись на свою посаду ще до Нового року або в січні місяці? Чи маю я право через рік, два, три… знову повернутися на пенсію за вислугою років, так як через реорганізацію шкіл в сільській місцевості можу залишитись без роботи, чи вдруге я цією пільгою скористатись не зможу ? Буду дуже вдячна за швидку відповідь, так як часу залишилось дуже мало, боюсь що з 1 січня 2015 року відбудуться зміни не на користь освітян!!!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Відповідь надіслано на адресу електронної пошти.

 144. Доброго дня! У мене схожа ситуація з пані Іриною: маю педагогічний стаж 29 років і 3 місяці. Останні 14 років працюю директором школи. Чи можу я піти на пенсію за вислугою років, а потім відмовитись від пенсії і повернутись на свою посаду в січні місяці? Чи маю я право через рік, два, три… знову повернутися на пенсію за вислугою років, так як через реорганізацію шкіл в сільській місцевості можу залишитись без роботи, чи вдруге я цією пільгою скористатись не зможу?

 145. Доброго дня! У мене аналогічна ситуація така як і в пані Ірини, лише педагогічний стаж 29років і 4 місяці, останні 14 років працюю директором школи. Чи можу я піти на пенсію за вислугою років, а потім відмовитись від пенсії і повернутися на свою посаду в січні? Чи маю я право через кілька років знову повернутися на пенсію за вислугою років? Буду дуже вдячний за відповідь!!!

 146. Добрый день.у Меня похожая ситуация как у Ирины и Валерия.В этом месяце у меня 25 лет полного стажа медицинского.Но я нахожусь на 3 группе инвалидности.Могу я выйти на выслугу,но при оформление пенсиии выбрать свою группу как основную пенсию и при этом я в будущем не потеряю выслугу лет(как бы зафиксирую в пенсионном фонде свою выслугу)Спасибо за ответ

 147. Всі масово останні дні ідуть на песію за вислугою років (вчителі) Працюю вчителем, вік 51р., стаж 32 роки. Чи варто йти? Розгублена.. Що говорить законодавство?

 148. доброго дня.Питання аналогічне.Мама і тато теж вагаються, чи виходити на пенсію за вислугою.Обоє працюють в школі.Скажіть, будь ласка,чи можна зараз оформити пенсію, а в січні вийти на роботу (за умови, що ніхто новий прийнятий не буде), а потім, при бажанні, у будь-який час знову вийти на цю ж пенсію, навіть, якщо її відмінять.І ще одне, чи можна після виходу на пільгову пенсію вчителю фізкультури працювати тренером ДЮСШ і при цьому отримувати і пенсію і заробітну плату?

 149. День добрий! Маріанно Володимирівно, питання таке ж, яке хвилює моїх колег Ірину та Андрія. Є вихід із такої ситуації, якщо я директор школи? Не хотілося би порушувати закон, тому прошу Вашої допомоги.Особисто для мене це питання звучить як використання права на пільгову пенсію.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Відповідь надіслано на електронну пошту.

 150. Доброго дня! Дайте мені ,будь ласка, відповідь на питання. Вийщовщи на пільгову пенсію,як педагог, чи маю я право працювати в санаторії-профілакторії для учнів і студентів навчальних закладів професійно-технічної освіти на посаді вихователя.

 151. Доброго дня, шановна Маріанна Володимирівна.На жаль зараз наша країна переживає неспокійний час, а керівництво країни вигадує різні варіанти щодо пенсійних реформ і не тільки.Я зараз знаходжусь у відпустці за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку(другою дитиною з 18.07.2014).До цього, я працювала на посаді лаборанта патологоанатомічного відділення(13 років 4 місяці).На скільки мені відомо, я маю право вийти на пільгову пенсію, яка зараховується в подвійному розмірі, але є одне питання, що мене дуже бентежить.Справа в тому, що з першою дитиною я перебувала у відпустці по догляду за диною до досягнення нею 3-го віку -9 місяців ( цей стаж зараховується, але не в подвійному розмірі) питання ось в чому- я вийшла на роботу, на 0.75 ставки ,і знаходилась ще рік у відпустці за дитиною до досягнення 3-х віку – чи врахується цей рік в подвійному розмірі.Буду вам щиро вдячна за допомогу, адже це дуже важливо( звільнятися і виходити на пільгову пенсію чи працювати ще півроку).

 152. Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, таке питання: чи не є перепоною до одержання педагогічної пенсії за вислугою років той факт, що педагогічний стаж переривався? Тобто, спочатку було 2 роки роботи в школі, потім півроку перерви (безробітний), потім ще півроку роботи, потім 2 роки перерви (навчання у вузі), потім вже далі без перерв. Чи сума відпрацьованого стажу математично додається і рахується сума незалежно від переривання?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Стаж роботи підсумовується та не залежить від наявності перерв у роботі. Згідно п.п е ст.55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. При цьому вимоги про безперервність стажу роботи немає.

 153. Добрий день, Маріанна Володимирівна.Чи має право вчитель-сумісник на пільгову пенсію,якщо має ,то на яких умовах.Мій педагогічний трудовий стаж 26 повних років,в серпні 2015р.буде 27.3 1988р працювала вчителем,заступником директора школи,директором школи.,а з вересня 2009р перейшла працювати в ПТНЗ на посаду методиста і паралельно в цьому ж ПТНЗ працювала викладачем історії.За станом здоров я планую в кінці н.р.піти на пільгову пенсію.(посада методиста до пільгових не належить.З нетерпінням жду Вашої відповіді,ДЯКУЮ

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Світлана, уточніть про посаду вчителя-сумісника. Вчитель це основна робота, а є ще одна робота за сумісництвом чи робота вчителем і є роботою за сумісництвом? Ви написали, що ваш педагогічний стаж 26 років, але не вказали чи це є стаж роботи за основним місцем роботи чи за сумісництвом. Це має важливе значення.

 154. Добрий день.Підкажіть будь ласка:на даний час я маю двадцять три роки медичного стажу і працюю медсестрою, але з цього часу мене переводять на 0.75% ставки.Як це вплине на мій стаж роботи?Дякую

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! На стаж роботи це не вплине, але вплине, я так думаю, на розмір заробітної плати, а відтак і на розмір пенсії.

   1. Чи можна працювати на посаді завлаба у коледжі і отримувати надбавки за стаж роботи після виходу на пільгову пенсію за вислугою років (пенсію отримав як викладач).

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     Доброго дня! Згідно п.е ст.55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. Посада завідуючого лабораторією у вищому навчальному закладі прямо не передбачена постановою КМУ №909.
     Право на пільгову пенсію за вислугу років згідно з переліком посад мають завідуючі лабораторіями в позашкільних навчальних закладах.
     Отже, якщо виходити тільки з цих вказаних норм, то ви можете отримувати пільгову пенсію за вислугу років та працювати завідуючим лабораторією в коледжі.
     Однак, Постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 14 червня 2000 року “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” посада завідуючого лабораторією включена до переліку посад педагогічних працівників.
     Тобто це питання є спірним. Однак, я вважаю, що так як Управління пенсійного фонду України керується чітко Законом України та Переліком посад затвердженим постановою КМУ №909 і відмовляє в призначення пільгових пенсій на цих підставах, про що свідчать численні судові рішення в Єдиному реєстрі судових рішень, то ви можете працювати завідуючим лабораторією.

     1. Дякую за відповідь, а як з надбавками за стаж?

 155. Доброго дня!Підкажіть будь ласка:
  страховий стаж 27р.1м. а загальний 29р.мед.сесри,(стоіть питання реорганізаціі відомчоі медицини,а я працюю в залізничній амбулаторіі)),тому хочу оформити пільгову пенсію.чи МАЮ ШАНС?ЧИ МОЖУ ОТРИМАТИ ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ В РОЗМІРІ 10 ОКЛАДІВ?БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНА ВАМ ЗА ВІДПОВІДЬ!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Для отримання пільгової пенсії за вислугу років, як вже вказано в статті та коментарях до неї, достатньо 25 років на посадах та в установах, передбачених постановою КМУ №909. Якщо у вас 27 років стажу роботи на посаді медсестри, то ви маєте право зараз вийти на пільгову пенсію за вислугу років.

 156. Добрий день.Чи маю право працювати трактористом і одержувати пільгову пенсію по вислузі років тракториста?

 157. Уважаемая Марианна Владимировна,нуждаюсь в Вашей помощи. Я учитель-пенсионер. Ушла на пенсию по выслуге лет. Стаж работы 25 лет.Хочу вернуться в школу,буду работать по контракту. В случае повышения стажа для выхода на пенсию по выслуге лет не утрачу ли я право на свою пенсию, которая предполагает 25 лет стажа.Заранее благодарна за помощь.

 158. У мене 5 років педагогічного стажу,потім зі школи я пішла працювати на виборчу посаду в сільську раду, де пропрацювала 25 років. Чи маю право я оформитися на пільгову пенсію, як педагогічний працівник ?

 159. Маріанна Володимірівна підскажіть будь ласка в такій ситуації: у нас працівник працювала мед.сестрою (Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів) в жовтні 2014 оформляє пенсію за вислугою років (10,5 років стажу мед.сестрою в псих.лікарні) у нас на роботі переоформляється на секретаря керівника, зараз їй виповнилось 50 років – вона переоформляє пенсію за віком на пільгових умовах, у нас хоче знову працювати мед.сестрою. Чи має право вона працювати мед.сестрою (наша установа в перелік постанови №909 не входить.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Якщо ваша установа в перелік постанови КМУ №909 не входить, то вважаю, що вона матиме право працювати медсестрою. Однак, крім цієї постанови є ще і наказ Міністерства охорони здоров’я № 385 “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”. В даному наказі також затверджено перелік закладів охорони здоров’я та посад. Але, так як ви зазначаєте, що в неї 10,5 років стажу роботи медсестри в психлікарні, а згідно ст.60 Закону України “Про пенсійне забезпечення” стаж роботи в психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі, то в неї тільки 21 рік стажу з необхідних 25 років.

 160. Доброго дня! 1 липня 2015 року буде 27 років як я працюю в лікарні медсестрою,з них 5 років знаходилась в декретній відпустці.Зараз хочу виходити на пільгову пенсію. Підкажіть будьласка чи ці 5 років декрету входять до загального стажу щоб я змогла вийти на пенсію за вислугою років? і як мають нараховувати мені пільгову пенсію?

 161. Доброго дня! У цьому році 23 роки, як я працюю помічником сімейного лікаря в сільській місцевості .Згідно із змінами до Закону України «Про пенсійне забезпечення» скільки років потрібно ще працювати ,щоб вийти на пільгову пенсію?

 162. Добрый день! Прошу Вас помочь в решении наболевшего вопроса, а суть в чем: получаю льготную пенсию по педстажу-минималку, все это время работал по другому профилю уволили по соглашению сторон, до пенсии по возрасту 10 месяцев,хочу отказаться от льготной пенсии и стать на бирже по причине что зарплата была выше средней по Украине да и стаж будет идти, очень прошу подскажите как быть в этой ситуации? Заранее благодарен.

 163. Працюю в школі з 15 серпня 1977 року вчителем. 13 серпня 2010 року вийшла на пенсію за вислугою років, а 1 вересня 2010 року,відмовившись від пенсії, знову почала працювати. Чи буде перераховуватись пенсія, якщо я досягну пенсійного віку (10 травня 2016 року).

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Ви ж зараз працюєте, то як вам може перераховуватись пенсія? Зараз ви працівник. Після того, як ви вирішите вийти на пенсію, то це буде вже нова пенсія і її розмір залежатиме від розміру ваших доходів, а не від розміру раніше призначеної пенсії.

 164. У мене стаж роботи вчителем у державній школі 38 років і я продовжую працювати. Пенсію за вислугою років не оформляла. В червні 2015 року виходжу на пенсію за віком у 57 років, оскільки народилась в червні 1958 року. Чи буде мені виплачена одноразова грошова допомога у вигляді 10 місячних пенсій згідно Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” від 1 жовтня 2011 року?

 165. Працюю керівником фізичного виховання у професійно-технічному навчальному закладі чи маю право виходити на пенсію за вислугою років

 166. Доброго дня!!!Підскажіть будь-ласка моя мама працювала вчителем 28 рокі і отримує пенсію по вислузі років..Зараз працює офіційно в іншій сфері дільності вже 4 роки …Чи має право вона робити перерахунок пенсії?

 167. Доброго дня. Допоможіть розібратися в питанні щодо нарахування пільгової пенсії. Чи зараховується в медичний (пільговий)стаж робота медичнюї сестрою в дитясому садочку,який знаходився на на балансі колхозпу.

 168. Доброго дня! Я за спеціальністю лікар анестезіолог. Певний час за основним місцем роботи працював у відділенні реанімації, де стаж зараховувався як рік за два. Потім, за основним місцем роботи перевівся в опікове відділення, де стаж зараховувався як рік за рік ( одночасно залишався працювати в реанімації на 0,5 посади за сумісництвом). Через деякий час влаштувався за основним місцем роботи в фармкомпанію, де працюю до тепер ( одночасно продовжую працювати в опіковому відділенні за сумісництвом).Чи зараховується робота за сумісництвом в спеціальний трудовий стаж при виході на пільгову пенсію?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Стаж роботи за сумісництвом не враховується до спеціального стажу роботи, що дає право виходу на пільгову пенсію за вислугу років.

   1. Маріанна Володимирівна! У 2011 році вийшов на пенсію за вислугою років (вчитель). Через 2 місяці повернувся на роботу в школу і працюю до цього часу. Якщо знову повернуся до пенії за вислугою років, то як вона буде перераховуватись?

 169. Доброго дня! Маріанно Володимирівно, підкажіть будь ласка, чи можу я вийти на пенсію за вислугою років. 9 років педагогічного стажу, працювала у днз вихователем, з них 4 роки у декреті (2 дітей), 5 років працювала у шкільній бібліотеці, 18 років працюю у школі вчителем початкових класів. Дякую.

 170. вітаю, я працюю вихователем в дитсадку з 1 09 1990р по сьогодні,але при закритті садка я була у декретній відпустці,переведена на вихователя в інший заклад, а потім при досягненні другої дитини трирічного віку, на біржу на 6 місяців, після чого знову влаштувалася вихователем.мене цікавить чи зможу я доробити ці 6 місяців у 2016 році до пільгової пенсії чи все пропало…і мені потрібно працювати 30 років, дякую

 171. Доброго дня! Працюю в центрі профілактики ВІЛ\СНІД, в епідвідділі. З 01.04.2011 року( до цього 16 років роботи в Санепідемстанції). З 21.03.2013 року по 24.07.2013 року лікарняний в звязку з вагітністю та пологами з 25.07.2013 року відпустка по догляду за дитиною. Як буде проводитись розрахунок стажу в періоді з 21.03.2013 по даний час, в поднійному розмірі, чи ні?

 172. Доброго дня!
  Я працював викладачем в професійному ліцеї. З даної посади пішов на пенсію по вислузі років. Через пів року прийнятий в той самий професійний ліцей на посаду методиста. Чи можу я отримуючи пенсію, працюючи методистом по сумісництву читати уроки та бути завідуючим кабінетом?
  Дякую!

 173. Доброго дня! Мені призначена пенсія за вислугою років у 2008 році (я вчитель). Пенсію я отримала 1 раз, відмовилася від неї і пішла працювати вчителем на своє місце. Працюю до цього часу. У ПФ мені сказали, що ніякого перерахунку пенсії, у разі, якщо я піду з роботи, не буде, що вона вже зафіксована. Чи це так? Адже я працювала ще 7 років. Чи передбачено перерахунок пенсії?

 174. Я пішла на пенсію за вислугою років у2008 році. Але продовжувала працювати за своєю спеціальністю. Чи можливо тепер через 7 років оформити пенсію за вислугою заново. Коли я оформила пенсію в 2008 році був дуже низький коефіцієнт нарахувань і пенсія на той час становила 650 гривень.Працювала вчителем математики.

 175. Доброго дня. Моя сестра медсестра, була в декреті три роки а потім ще три роки по догляду за часто хворіючоб дитиною (декрет ). Зараз хоче оформити пенсіб за вислугу років. Чи входить декреи 6 років до стажу для розрахунку вищевказаної пенсіх. Дякую.

 176. Доброго дня,Маріанна Володимирівна! У 2011 році вийшов на пенсію за вислугою років (вчитель). Через 2 місяці повернувся на роботу в школу і працюю до цього часу. Якщо знову повернуся на пенсію за вислугою років, то як вона буде перераховуватись?

 177. Моя тітка вийшла на пенсію за вислугою років (вчитель). Має трудовий стаж 33 роки. П’ять років тому, коли подавали документи на вислугу, було нараховано пенсію у розмірі 1200 грн. Після вона відмовилась від вислуги і продовжила працювати у школі. Зараз вона вийшла на пенсію та отримала 1150 грн… Чому так? І чому не були враховані останні роки для отримання збільшенної пенсії? Куди треба звернутися, щоб отримати пояснення?

 178. Працював головним лікарем дільничної лікарні, заст. головлікаря обласної лікарні. Медичний стаж більше35 років. Оформив пенсію у серпні 2015 р. (виповнилось 60років) ПФ відмовляє у виплаті 10 пенсій, мотивуючи тим, що на момент оформлення пенсії я працюю головним лікарем обласного медичного інформаційно-аналітичного центру, якого нема в Переліку (пост КМ №909). Але ж такі заклади почали створюватись набагато пізніше 1993року (наказ МОЗ №592 від 02.12.2004р) Чи правомірні дії працівників ПФ?

 179. Доброго дня,Маріанно Володимирівно. Не знаю до кого ще звернутись. Питання таке: у квітні цього року я проходила атестацію. Підтвердили вищу категорію та присвоїли звання старший учитель. Через підвищення заробітньої плати мені зняли індексацію. Ось уже шість місяців індексації не нараховують, я втратила багато з цього підвищення. Що це за закон? І як його розуміти…

 180. Скажіть, будь ласка, чи час роботи на посаді викладача по класу скрипки в музичній школі і школі мистецтв 1989-1994 рр і 1998-1999 буде зарахований у мій пед стаж при виході на пенсію? Реально, нічого толком не дізнатись. Одна в одних книжечках колупається, інша – в якихсь записах… Інформації ж немає. Буду вдячна за відповідь

 181. чи враховується до спеціального стажу навчання в педучилищі та і ВУЗі?

 182. Я медсестра, маю стажу 25 років (виповнилось у вересні), чи маю право я вийти на пенсію? На роботі кажуть що – ні. Але я дуже хочу на пенсію. Порадьте щось. Дякую.

 183. Доброго дня. Допоможіть порадою, будь ласка. З цього року, я так розумію, за вислугою років можна піти тільки з 55 років (розмова йде про педагогічних працівників). Є наказ, що на вислугу можуть піти працівники, стаж яких на 1 січня 2016 року складає 25 років 6 місяців. Як бути, якщо станом на 1.01 не вистачає 3 (три!!!) дні. Працювати ще 10 років не є варіантом..

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Відповідь надіслано на адресу електронної пошти.

 184. Я медсестра, маю стажу 27,5 років, 1970 року народження, чи маю право я вийти на пенсію? Дякую.

 185. Добрий день, вам шановна, Маріанна Володимирівна! Дайте будь-ласка мені консультацію. На даний час я перебуваю на пенсіі по вислузі років, як медичний працівник. Мене запрошують на роботу в ВНЗ – І-ІІ рівня на посаду керівника гуртка або культорганізатора, і ще запрошують на посаду медичного статиста в медичний центр. Чи передбачені законодавством України ці посади, які мають право виходу на пенсію по вислузі років? Адже, як мені сказали, що на таких посадах, які передбачено я не маю права працювати.Буду дуже вам вдячна за відповідь.

 186. Доброго дня. З 01/01/2016 року за вислугою років можна піти тільки з 55 років (я педагог). В законі сказано, що на вислугу можуть піти працівники, стаж яких на 1 січня 2016 року складає 25 років 6 місяців. Як бути, якщо станом на 1.01 не вистачає 26 днів. Мені зараз 45 років. Чи можливо доплатити за власний кошт страховий стаж за ці дні.

 187. Добрий день. Допоможіть будь-ласка.Я вчитель, маю 24 роки стажу педагогічного і 29 років загального,1968 року народження.Працюю вчителем.Мала надію на пільгову пенсію, але коли і за яких умов я матиму право на її отримання, після нових змін в законодавстві, не розумію. Якщо це можливо, то поясніть будь-ласка.Дякую.

 188. Доброго дня я працюю медсестрою в психіатрії з 22.07.2003 року і по теперішній час,і маю 3 місяці по сумісництву (медсестра психіатрії). Чи маю я право зараз вийти на пільгову пенсію?

 189. Я ПОДАЛА ДОКУМЕНТИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ ЯК МЕДСЕСТРА. У МЕНЕ ПЕРША ТРУДОВА(ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ) МЕДСЕСТРА З 1997 РОКУ ПО 1991. ДРУГА ТРУДОВА (ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ) З 1990 РОКУ ПО 1993 РІК. В ПФ РЕКОМЕНДУЮТЬ ВЗЯТИ ДОВІДКУ ЩО З 1988Р. ПО 1991 Р. ПО ПЕРШІЙ ТРУДОВІЙ Я БУЛА У ВІДПУСТЦІ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ. МЕНІ НЕ ПОТРІБНО ЗВЕРТАТИСЬ У СУД?

 190. Медсестра праювала в РФ у 1996-2006 роках, чи мають право враховувати ці роки для виплати надбавки за стаж. І вихід на пільгову пенсію

 191. Мені нараховано пенсію за вислугою у 2011 році.Після цього ч поновилась на роботі вчителем і пропрацювала 63 місяцідо досягнення пенсійного віку.Чи можна мені нарахувати пенсію із зарплат останніх 60 місяців, а не перерахувати пенсію, як це робиться?Щиро вдячна зазлалегідь.

 192. Я на пенсии по выслуге лет как медсестра,сейчас работаю психологом в лечебно- профилактическом комплексе на должности психолога.Остается ли мне льготная пенсия.Заранее благодарна.

 193. Дайте, будь ласка, роз’яснення, щодо нарахування пільгової пенсії вчителям. Якщо є 30 років педстажу, чи може вчитель отримати 10 мін. пенсій, коли йому виповниться 60 років. І друге, чи здійснюється перерахунок пенсії, коли виповнюється 60 років. Наперед вдячна.

 194. Дайте, будь ласка, роз’яснення, щодо нарахування пільгової пенсії: фармацевт на посаді завідувач аптеки в відділенні охорони здоров”я з медичним пунктом військової частини. Основний від діяльності: охорона порядку та безпеки.
  Дуже дякую.

 195. На пенсії за вислугу років з грудня 2014 року. Знято страховий стаж та пенсію за 1986-1990 роки роботи в Естонії. Чи не допоможе пункт 3 Угоди між Україною Та Естонією(2012 рік) повернути втрачене?
  3. Якщо право на пенсію виникає на підставі спеціального закону та/або у зв’язку із здійсненням трудової діяльності у певній професії або у певних умовах, то пенсію на цій підставі призначає і виплачує тільки та Сторона, на території якої виникло
  право на пенсію, і тільки згідно із своїм законодавством. Періоди трудової діяльності у певній професії або у певних умовах, набуті згідно із законодавством Сторін, не підсумовуються. Якщо згідно із
  вищезазначеним законодавством будь-якої із Сторін право на пенсію не виникає, то при призначенні пенсії ці періоди враховуються на
  загальних підставах.

 196. Добрий день!Чи має право виходу на піьгову пенсію дезінфектор в медицині і скільки рокв йому потрібно пропрацювати на цій посаді!Дякую!

 197. я працювала піонервожатою у 1994 році і втой самий час в мне було 6 годин уроків. Чі в ходять ці часи до стажу на вихід на пільгову пенсію? Дякую.

  1. Чи має право старший майстер училища вийти на пільгову пенсію за вислугою років.

 198. Чи може старший майстер училища вийти на пільгову пенсію за вислугою років

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Відповіді надаються на ті запитання, на які немає відповіді у попередніх коментарях. Іноді відповіді на подібні питання надаються повторно. Консультації є платними. Ціни на послуги вказані в розділі “Ціни” даного сайту.

 199. Працюю керівником фізвиховання Вищого Проф-тех училища неповних 36 років (з 1981). Всі ці роки крім посади читав уроки в межах пів ставки. Проходив атестацію як педагог, рахувався педагогічний стаж як викладача. Чи маю я право отримати 10 пенсійних виплат при виході на пенсію за віком? Дякую.

 200. Уважаемая Марианна Владимировна! Пересмотрел все Ваши ответы на задаваемые вопросы, но на вопрос, который стоит передо мной ответа не нашел. Прошу дать ответ на такой вопрос: регламентируется ли срок, по истечении которого педагог-пенсионер, вышедший на пенсию по выслуге лет, может отказаться от пенсии и вернуться на свое рабочее место, если оно еще вакантное? Заранее благодарен за ответ.

 201. Доброго дня. Моя дружина працює з серпня 1991 року по даний час медичною сестрою. 2 січня 2017р виповниться 45, чи може вийти на пільгову пенсію. Дякую!

 202. Доброго дня, моя мама вийшла в жовтні 2014 р. на пенсію за вислугою років. 25 років стажу, працювалав освіті. Їй надали мінімальний розмір пенсії. в 2016 році в пенсійному сказали, що в неї не виходить мінімальна за відсутністю 30 років стажу, і їй постійно роблять відрахування.Будь-ласка, чи можете ви пояснити чому так?

 203. Чи має право секретар міської ради йти на пенсію у віці 52 роки коли стаж роботи секретаря міської ради №! рік

 204. Чи має право секретар міської ради у віці 52 роки йти на пенсію, маючи 31 рік стажу органу місцевого самвлрчдуваннчя
  обраних посад

 205. Я працюю на посаді вчителя з 15 серпня 1989 року по цей час. Але з жовтня 1989р по жовтень 1991 року проходив строкову служьу у Збройних Силах. Чи маю я право на пільгову пенсію у 2917 році? Дякую

 206. Я мед.сестра. Намагаюсь оформитись на пенсію по вислузі років за списком 2. В ПФ мені відмовили. Допоможіть підрахувати,коли я зможу вийти на пенсію по вислузі років. З 1997-2001р.навчання в мед.коледжі за спеціальністю фельдшер.З 03.05.2001р працювала мед.сестрою в інфекційній дит.реанімаціі по 01.03.2006р. Рік стояла на біржі праці. З 16.04.2007 працюю в псих. лікарні. З 04.10.2013р пішла в декретну відпустку. В ПФ.декрет рахували як рік за рік. Сказали,що можу піти на пенсію лише в 55р. Скажіть,будь ласка,це правильно,чи краще звернутися за допомогою до адвоката. Дякую.

 207. Доброго дня. Я працюю вчителем в школі з 15 вересня 1989року, до цього навчалася в університеті на денній формі з 1984 по 1989 рік. Народилася в листопаді 1966 року ( зараз мені 51 рік).Чи можу я зараз піти на пенсію за вислугою років?

 208. Добрый день , уважаемая Марианна Владимировна! Помогите ,пожалуйста ,разобраться . Мне 52 года. Уже несколько месяцев пытаюсь оформить пенсию по выслуге лет. Общий стаж 33 года.19 лет – воспитатель детского сада + 4 г.практический психолог там же. И 12 лет практическим психологом в областной психиатрической медико – социальной экспертизе. ПФ отказал в назначении ,мотивируя тем,что работа в МСЭ не входит в список постановления 909. Но я понимаю,что должна быть какая то зацепка,которая мне поможет. Заранее благодарна за внимание. Елена.

 209. Працюю педпрацівником. В період з 1995 по 2001 р навчалася заочно, та працювала на педагогічних посадах. Підійшов срок отримання пенії за вислугою років, але в ПФ відмовляються зараховувати до пільгового стажу моє знаходження на сесіях( 5 місяців) , мотивуючи, шо в цей період я знаходилася не на роботі. Правомірні дії робітників ПФ і яка стаття цей факт регламентує. Дякую!

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Вкажіть, будь ласка, коли саме ви були на сесіях, які відмовляються врахувати працівники Пенсійного фонду та чи ці сесії тривали вже після того, коли вас прийняли на роботу. Можете написати детальніше на мою адресу електронної пошти mariannasvl@ukr.net

 210. Вийшов на пенсію по вислузі років,працював фельдшером,чи маю я право працювати фельдшером в таких країнах як Чехія чи Німеччина?і якщо маю то чи зараховуватиметься мені та робота в стаж?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *