Планова перевірка КРУ

Контролер-ревізор КРВ це звісно не та особа, яку зустрічають з 
усмішкою, однак можна спробувати бути максимально люб’язними,
 не забуваючи однак про власні права.
Отож, ви працівник бюджетної установи і до вас завітав вельмишановний 
контролер-ревізор. Ціль візиту таких осіб звісно ж вам відома, 
адже напередодні, за десять днів до свого візиту, вас письмово 
повідомили про це. При цьому не забувайте про ч.2, 3 ЗУ «Про 
державну контрольно-ревізійну службу в Україні», в яких вказано, 
що планова  виїзна  ревізія проводиться за сукупними показниками
 фінансово-господарської   діяльності   підконтрольних  установ  
за письмовим   рішенням   керівника   відповідного  органу  
державної контрольно-ревізійної служби не частіше одного разу на 
календарний рік. 
     Право  на  проведення планової виїзної ревізії підконтрольних 

установ  надається  лише  у  тому  разі, коли їм не пізніше ніж за 

десять   днів  до  дня  проведення  зазначеної  ревізії  надіслано 

письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її 

проведення.
Отож, якщо вас вчасно повідомили про початок проведення перевірки 
та протягом календарного року, ви не зустрічались можете готуватись
 до «приємного» візиту.
Якщо ви не належите до підконтрольних установ контрольно-ревізійної
 служби, до вас також можуть завітати з зустрічною перевіркою 
працівники КРВ. Зауважте, що така перевірка не повинна порушувати 
вашого звичайного режиму роботи, тобто ви вправі займатись своїми 
справами, а не весь час споглядати на шановного контролера-ревізора,
 чекаючи його чергового звернення з певними запитаннями.
Тривалість  планової  виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 
 робочих днів. Продовження термінів   проведення  планової виїзної
 ревізії можливе  лише  за рішенням суду на термін, що не перевищує
  15  робочих  днів.
 Посадові особи органу державної контрольно-ревізійної  служби 

вправі  приступити  до проведення ревізії за наявності підстав для 

їх  проведення,  визначених  ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну 
службу в Україні», а також відповідно до чинного законодавства 
України, що стосується проведення таких перевірок,  та за умови 
 надання  посадовим  особам  підконтрольних  установ,  інших 
суб'єктів господарської діяльності під розписку: направлення  на
  ревізію,  в якому зазначаються дата його видачі, назва органу 
державної контрольно-ревізійної служби, мета, вид, підстави, дата
 її початку та дата закінчення ревізії, посади, 

звання    та    прізвища    посадових    осіб   органу   державної 

контрольно-ревізійної    служби,    які   проводитимуть   ревізію. 

Направлення  на  ревізію  є  дійсним  за  умови  наявності підпису 

керівника    органу    державної   контрольно-ревізійної   служби, 

скріпленого   печаткою   органу   державної  контрольно-ревізійної 

служби.     Ненадання цих  документів  посадовим  особам   підконтрольних 

установ та інших суб'єктів господарської діяльності або їх надання 

з  порушенням вищевказаних   вимог є   підставою  для  недопущення
  посадових  осіб  органу державної контрольно-ревізійної служби до
 проведення ревізії.
Майте рішучість заявити про свої права і якщо вам невчасно надали 
повідомлення про проведення перевірки чи саме направлення не 
відповідає вищевказаним вимогам, повідомте про це ревізорам. 
При цьому намагайтесь бути ввічливими, після до оформлення документів
 вони завітають до вас знов, проте у вас буде більше часу 
підготуватись до їхнього приходу. Цілком підійде відмова типу:
 «Вибачте, але у вас тут в направленні не вказано…» чи «А ви 
нас не повідомили, в нас зараз такий аврал на роботі. Ми б 
підготувались до вашого приходу. Вибачте, але без направлення, 
ми не можемо надати вам необхідні документи», або «Ми б з радістю
 поспілкувались з вами, але не отримали вашого повідомлення про 
проведення перевірки (в направленні не зазначено про…), тому навіть
 якщо ви приступите до проведення перевірки, це буде не законно і 
ви не зможете оформити акт (довідку) належним чином. Щоб даремно не
 турбуватись, не робити зайву роботу завітайте до нас після оформлення
 направлення на проведення перевірки (повідомлення про проведення 
перевірки (надсилається поштою чи надається під розписку))».
Якщо ж таким чином не вдається дійти згоди можете сміливо писати
 скаргу на дії контролера-ревізора. Проте, швидше за все, начальнику
 відомо про те де знаходяться його працівники і це відбувається з 
його згоди. Тоді ви можете звертатись до суду. Будьте певні, в нашій 
державі є судді які не тільки знають закони, а й дотримуються їх. Не 
йдіть на повідку в перевіряючих – закон на вашому боці, не дивлячись
 на всі заперечення ревізорів.
Поте, якщо ви не наважуєтесь на конфлікт, можете дочекатись результатів
 ревізії. Якщо вони будуть не на вашу користь, то оскаржуючи акт (довідку)
 ревізії в суді вам буде легше довести незаконність дій ревізорів і такий
 акт (довідку) ревізії швидше за все скасують.
Якщо ж підстав для відмови в проведенні ревізії не має, вам доведеться 
надати доступ ревізорам до об’єкта перевірки. При наданні ревізорам 
документів, що підтверджують правомірність ваших дій, краще записувати 
кожен наданий для ознайомлення документ в окремий список і ревізору 
про це буде відомо чи надавати копії документів. Бувають випадки коли
 важливі документи «випадково» губляться і в кінці ревізії ви бачите 
в акті (довідці) напис: «Не надано підтвердних документів на…. 
В результаті чого виявлено порушення … та донараховано … грн.. ».
 Якщо ж для вас буде незручне запитання ревізора, чому ви так детально
 записуєте, які документи надаєте, можете відповісти, що любите в усьому 
порядок і так вам легше буде потім скласти все по місцям.
Проте пам’ятайте, що згідно ст. 10 ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну
 службу в Україні» головному    контрольно-ревізійному    управлінню   
 України, контрольно-ревізійним управлінням  в  Республіці  Крим,  
областях, містах  Києві  і  Севастополі,  контрольно-ревізійним 
 підрозділам (відділам, групам) у районах, містах і районах у містах  
надається право:
     1)   перевіряти   у   підконтрольних   установах  грошові  та 

бухгалтерські  документи,  звіти,  кошториси  й інші документи, що 

підтверджують  надходження  і  витрачання  коштів  та матеріальних 

цінностей,   проводити  перевірки  фактичної  наявності  цінностей 

(грошових  сум,  цінних  паперів,  сировини,  матеріалів,  готової 

продукції,  устаткування  тощо;
     2)  безперешкодного доступу при проведенні ревізій на склади, 

у   сховища,   виробничі   та   інші   приміщення,   що   належать 

підконтрольним  установам,  для їх обстеження і з'ясування питань, 

пов'язаних  з ревізією; призупиняти бюджетні асигнування, зупиняти 

операції  з  бюджетними  коштами у випадках, передбачених законом; 

     3) залучати на  договірних  засадах  кваліфікованих  фахівців 

відповідних  міністерств,  державних  комітетів,  інших    органів 

державної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ 

і організацій  для  проведення  контрольних  обмірів  будівельних, 

монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини 

і  матеріалів  у  виробництво,  контрольних  аналізів    сировини, 

матеріалів і готової  продукції,  інших  перевірок  з  оплатою  за 

рахунок спеціально передбачених на цю мету коштів.
Цей пункт є особливо актуальним, коли за зверненням ревізора директор
 підконтрольної установи видає наказ про  створення комісії для здійснення 
контрольних обмірів, наприклад у будівництві, з залученням підрядника. 
Зазвичай до складу такої комісії можуть входити складник, бухгалтер, 
інспектор відділу кадрів… Пам’ятайте – такий наказ є незаконним! 
Можете сміливо зсилатися на даний пункт при захисті в суді;
     4)   вимагати   від  керівників  підконтрольних  установ,  що 

ревізуються,    проведення    інвентаризацій    основних   фондів, 

товарно-матеріальних  цінностей,  грошових коштів і розрахунків, у 

разі  відмови  у  проведенні  таких інвентаризацій - звернутися до 

суду  щодо  спонукання  до  проведення  таких інвентаризацій, а до 

ухвалення  відповідного  рішення  судом - у присутності понятих та 

представників  зазначених підприємств, установ і організацій, щодо 

яких  проводиться  ревізія,  опечатувати  каси, касові приміщення, 

склади  та  архіви  на  термін не більше 24 годин з моменту такого 

опечатування,  зазначеного  в протоколі. Порядок опечатування кас, 

касових   приміщень,   складів   та   архівів   встановлюється 
Кабінетом Міністрів України;
     5)при  проведенні  ревізій  вилучати  у  підприємств, установ і 

організацій   копії   фінансово-господарських   та  бухгалтерських 

документів,  які  свідчать  про зловживання, а на підставі рішення 

суду   -   вилучати  до  закінчення  ревізії  оригінали  первинних 

фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням 

опису,  який  скріплюється підписами представника органу державної 

контрольно-ревізійної    служби    та    керівника    відповідного 

підприємства,  відповідної  установи,  організації,  та залишенням 

копій    таких    документів   таким   підприємствам,   установам, 

організаціям;
     6)  одержувати  від  Національного  банку  України  та   його 

установ,  банків  та  інших кредитних установ необхідні відомості, 

копії  документів,  довідки  про  банківські  операції  та залишки 

коштів   на   рахунках  об'єктів,  що  ревізуються,  а  від  інших 

підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності 

-  довідки  і  копії  документів  про  операції  та  розрахунки  з 

підприємствами,   установами,   організаціями,   що   ревізуються. 

Одержання від банків інформації, що становить банківську таємницю, 

здійснюється  у  порядку  та  обсязі, встановлених Законом України 

"Про  банки і банківську діяльність"
     7) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб 

об'єктів,   що  ревізуються,  письмові  пояснення  з  питань,  які 

виникають у ході ревізій;
     8)   пред'являти   керівникам   та   іншим  службовим  особам 

підконтрольних  установ,  що  ревізуються,  вимоги  щодо  усунення 

виявлених   порушень   законодавства   з   питань   збереження   і 

використання  державної власності та фінансів, вилучати в судовому 

порядку до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні 

та  інші  платежі, ставити перед відповідними органами питання про 

припинення  бюджетного  фінансування і кредитування, якщо отримані 

підприємствами,   установами  та  організаціями  кошти  і  позички 

використовуються  з  порушенням  чинного  законодавства;
     9) у  судовому  порядку  стягувати  у  дохід  держави  кошти, 

одержані  підконтрольними  установами, за незаконними угодами, без 

встановлених    законом    підстав   та   з   порушенням   чинного 

законодавства;
10)  накладати  у випадках, передбачених законодавчими актами, 
 на  керівників  та  інших  службових  осіб підконтрольних установ, 
 адміністративні  стягнення (При цьому пам’ятайте зміст ст.  2341
 КУпАП: органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні
 розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані
 з порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 1642),
 порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення 
бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття 1666).
Від імені державної контрольно-ревізійної служби в Україні 
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
 адміністративні стягнення мають право: начальник Головного
 контрольно-ревізійного управління в Україні та його заступники,
 начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці 
Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники.);
     11)   звертатися   до   суду   в   інтересах   держави,  якщо 

підконтрольною  установою  не  забезпечено  виконання  вимог  щодо 

усунення   виявлених  ревізією  порушень  законодавства  з  питань 

збереження і використання активів;
     12)  проводити  у  суб'єктів господарювання, які мали правові 

відносини  з  підконтрольною  установою,  зустрічні звірки з метою 

документального  підтвердження  виду,  обсягу і якості операцій та 

розрахунків,   що   здійснювалися  між  ними,  для  з'ясування  їх 

реальності   та   повноти  відображення  в  обліку  підконтрольної 

установи.

	

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *