Позапланова перевірка КРУ

Позапланова виїзна ревізія зазвичай відбувається раптово і 
підготуватися належним чином до її початку буває досить складно.
Однак перед тим як дозволити контролерам-ревізорам ознайомлюватись
 з справами вашого підприємства, необхідно з’ясувати чи
є підстави для такої раптової перевірки та чи компетентні 
контролери-ревізори для здійснення перевірки. Для цього слід 
мати на увазі положення ст. 11 ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну
 службу в Україні» за яким позаплановою  виїзною  ревізією 
вважається  ревізія,  яка не передбачена в планах роботи органу
 державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за наявності
хоча б однієї з таких обставин:
     1) підконтрольною  установою  подано  у встановленому порядку 

скаргу  про  порушення  законодавства  посадовими  особами  органу 

державної контрольно-ревізійної служби під час проведення планової 

чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне 

або часткове скасування результатів відповідної ревізії;
     2) у  разі  виникнення  потреби   у   перевірці   відомостей, 

отриманих  від особи,  яка мала правові відносини з підконтрольною 

установою,  якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх 

документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу 

державної контрольно-ревізійної  служби  протягом  десяти  робочих 

днів з дня отримання запиту;
     3) проводиться   реорганізація   (ліквідація)  підконтрольної 

установи;
     4)  у  разі  надходження  доручення щодо проведення ревізій у 

підконтрольних  установах  від Кабінету Міністрів України, органів 

прокуратури,  державної податкової служби, Міністерства внутрішніх 

справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що 

свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, 

перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів 

державної контрольно-ревізійної служби;
     5) у     разі,     коли     вищестоящий    орган    державної 

контрольно-ревізійної служби в порядку контролю  за  достовірністю 

висновків  нижчестоящого  органу  державної  контрольно-ревізійної 

служби  здійснив  перевірку  актів ревізії, складених нижчестоящим 

органом  державної  контрольно-ревізійної  служби,  та  виявив  їх 

невідповідність  вимогам  законів.  Позапланова  виїзна  ревізія в 

цьому  випадку  може  ініціюватися  вищестоящим  органом державної 

контрольно-ревізійної  служби  лише  у  тому  разі,  коли стосовно 

посадових   або  службових  осіб  нижчестоящого  органу  державної 

контрольно-ревізійної    служби,   які   проводили   планову   або 

позапланову  виїзну  ревізію  зазначеної  підконтрольної установи, 

розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу.
     Позапланова   виїзна   ревізія  може  здійснюватися  лише  за 

наявності  підстав  для  її  проведення  на підставі рішення суду. 

Позапланова  ревізія  підконтрольної  установи не може проводитися 

частіше  одного  разу  на  квартал.  
     Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності 

незалежно  від  форми  власності,  які не віднесені до 

підконтрольних    установ,    проводяться    органами    державної 

контрольно-ревізійної   служби  за  рішенням  суду,  винесеним  на 

підставі   подання   прокурора   або   слідчого  для  забезпечення 

розслідування кримінальної справи.
Якщо підстав для здійснення позапланової перевірки не має, ви можете відмовити ревізорам
у її здійсненні.
Не поспішайте надавати «для ознайомлення» ревізорам оригінали документів - рішення
про вилучення оригіналів  фінансово-господарських  та 

бухгалтерських  документів,  арешт  коштів на рахунках в установах 

банків, інших фінансово-кредитних установах можуть прийматися лише 

судом.  
Як і в кожної іншої перевірки, в позапланової ревізіє є також свої терміни про
ведення, про які не варто забувати.
     Тривалість    позапланової   виїзної   ревізії   не   повинна 

перевищувати  15  робочих  днів.
     Подовження термінів   проведення  позапланової 

виїзної  ревізії  можливе  лише  за рішенням суду на термін, що не 

перевищує  5 робочих   днів.
Якщо після закінчення терміну проведення ревізії до вас знов завітали ревізори
ви маєте право відмовити їм у здійсненні ревізії. Іноді такі свої дії ревізори
мотивують правом «здійснити звірку для написання акту (довідки) про результати
ревізії». Це також є не законним. Після закінчення терміну проведення ревізії
жодних заходів по звірці, перевірці і т.д. ревізори не мають права вчиняти.
Виключення становить ваші заперечення на акт (довідку) про результат ревізії.
Тоді, разом з запереченням, ви надаєте копії документів, що підтверджують
правомірність ваших дій  і по результатам розгляду таких заперечень вам буде
 наданий письмовий висновок, з яким, у разі незгоди, ви можете звернутись до суду.
Висновок контрольно ревізійного відділу/ групи – це ще не вирок. Якщо ви впевнені,
що не порушували закон, звертайтесь за захистом своїх прав до суду.
   Також слід мати на увазі, що згідно з  ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні»  обмеження  у  підставах  проведення  ревізій, не  поширюються
 на ревізії, що проводяться на звернення підконтрольної   установи,   або  ревізії,
 що  проводяться  після порушення  кримінальної справи проти посадових осіб
підконтрольних установ,  що ревізуються, відповідно до кримінально-процесуального
 законодавства.
     Посадові особи органу державної контрольно-ревізійної  служби 

вправі  приступити  до проведення ревізії за наявності підстав для 

їх  проведення,  визначених  цим та іншими законами України, та за 

умови  надання  посадовим  особам  підконтрольних  установ,  інших 

суб'єктів господарської діяльності під розписку:
     1)  направлення  на  ревізію,  в якому зазначаються дата його 

видачі, назва органу державної контрольно-ревізійної служби, мета, 

вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, 

звання    та    прізвища    посадових    осіб   органу   державної 

контрольно-ревізійної    служби,    які   проводитимуть   ревізію. 

Направлення  на  ревізію  є  дійсним  за  умови  наявності підпису 

керівника    органу    державної   контрольно-ревізійної   служби, 

скріпленого   печаткою   органу   державної  контрольно-ревізійної 

служби;
     2) копії рішення суду про дозвіл на  проведення  позапланової 

виїзної  ревізії,  в  якому зазначаються підстави проведення такої 

ревізії,  дата  її початку та дата закінчення, а у разі проведення 

ревізії щодо суб'єктів господарської діяльності, не віднесених цим 

Законом до підконтрольних установ, - також номер, дата та підстави 

порушення  кримінальної  справи,  орган,  що  порушив  кримінальну 

справу.
     Ненадання цих  документів  посадовим  особам   підконтрольних 

установ та інших суб'єктів господарської діяльності або їх надання 

з  порушенням  вимог,  встановлених  частиною  чотирнадцятою  цієї 

статті,   є   підставою  для  недопущення  посадових  осіб  органу 

державної контрольно-ревізійної служби до проведення ревізії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *