ПОЗОВНА ЗАЯВА про усунення перешкод у користуванні квартирою та припинення права спільної часткової власності

___________ суд ____________області

Позивач: _________________ (ПІБ)

Адреса: _______________________

Тел.___________________________

Представник позивача: _________________ (ПІБ)

Адреса: _______________________

Тел.___________________________

Відповідачі:

_________________ (ПІБ)

Адреса: _______________________

Тел.___________________________

_________________ (ПІБ)

Адреса: _______________________

Тел.___________________________

_________________ (ПІБ)

Адреса: _______________________

Тел.___________________________

Ціна позову: ____________ грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про усунення перешкод у користуванні квартирою та припинення права спільної часткової власності


Позивачці _______________ (ПІБ) та відповідачам на праві спільної часткової власності належить квартира, що розташована за адресою:  ___________.

Позивачці належить 5/8 частина квартири, відповідачам – _______________ (ПІБ), _______________ (ПІБ) та _______________ (ПІБ) належить по 1/8 частині квартири.

Спільно користуватись належним нам майном вони не можуть, так як весь час у них виникали суперечки.

З часу успадкування частини квартири відповідачами вони перешкоджали позивачу користуватись належним їй на праві приватної власності майном. На квартирі відповідачі змінили замок і позивачка не могла ввійти до житла. Ключі в добровільному порядку відповідачі не дають. Виламувати двері позивачка не бажає, так як знає, що відповідачі зроблять те ж саме та знов змінять замок.

Крім цього, переживати постійні суперечки з відповідачами позивачка не може, так як у неї існують проблеми зі здоров’ям.  Наразі вона пережила важку операцію на серці та знаходиться на тривалій медичній реабілітації, про що до матеріалів справи додано довідку медичної установи. Представництво її прав та інтересів позивачка доручила мені та спілкуватись з відповідачами не бажає – це може погано позначитись на її здоров’ї.

Так як домовитись з відповідачами про порядок користування квартирою ми не можемо та відповідачі демонструють явну неможливість спільного проживання,  позивачка змушена звернутись до суду за захистом порушених прав з позовом про усунення перешкод у користуванні квартирою та припинення права спільної часткової власності.

Згідно ст.150 ЖК громадяни, які мають у приватній власності квартиру, користуються нею для особистого проживання та проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією квартирою на власний розсуд.

Згідно п.1 ст.356 ЦК України власність  двох  чи  більше  осіб  із  визначенням  часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.

Згідно ст.361 ЦК України співвласник  має  право  самостійно  розпорядитися   своєю часткою у праві спільної часткової власності.

Відповідно до ст.391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

В п.6 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 4.10.1991 року «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок» зазначено, що виділення в натурі часток жилого будинку, що є спільною частковою власністю можливо, якщо кожній зі сторін може бути виділено відокремлену частину будинку із самостійним виходом, при наявності можливості переобладнання приміщення в ізольовані квартири. При неможливості  виділу  частки   будинку   в   натурі   або встановлення порядку користування ним,  власнику,  що виділяється, за його згодою присуджується грошова компенсація.  Розмір грошової компенсації визначається за угодою сторін, а при відсутності такої угоди – судом по дійсній вартості будинку на час розгляду справи.

     Під дійсною вартістю будинку розуміється грошова сума, за яку він може бути проданий в даному населеному пункті  чи  місцевості. Для її визначення при необхідності призначається експертиза.

     В окремих випадках суд може,  враховуючи конкретні  обставини справи,   і   при  відсутності  згоди  власника,  що  виділяється, зобов’язати  решту  учасників  спільної  власності  сплатити  йому грошову  компенсацію  за  належну частку з обов’язковим наведенням відповідних мотивів. 

Зокрема,  це може мати місце,  якщо частка у спільній  власності на будинок є незначною й не може бути виділена в натурі чи за особливими  обставинами  сумісне  користування  ним неможливе.

Позивачці належить 5/8 частина квартири та частки відповідачів – _______________ (ПІБ), _______________ (ПІБ) та _______________ (ПІБ) в розмірі 1/8 частина квартири, що відповідає 3,5 м2 є незначними щодо її частки.

Частки 3,5 м2 не можуть бути виділені окремо від частки позивачки так як квартира є неподільною річчю.

Згідно ст..183 ЦК України неподільною  є  річ,  яку  не можна поділити без втрати її цільового призначення.

Виділити відповідачам по 3,5 м2  частини квартири неможливо.

Стаття 365 ЦК України передбачає припинення права особи на частку у спільному майні за рішенням суду на підставі позову інших співвласників якщо: частка є незначною і не може бути виділена в натурі; річ є спільною; спільне володіння і користування майном є неможливим; таке припинення на завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членів  його сім’ї.    

Частина 1 ст.365 ЦК України передбачає підстави припинення права власності співвласника на частку спільного майна. Зокрема його частка повинна бути незначною й не може бути виділена в натурі. Чинним законодавством не визначене чітке поняття незначної частки, тобто це є оціночною величиною в кожному конкретному випадку.

Спільне володіння майном є неможливим, так як у позивачки та відповідачів весь час виникали конфліктні ситуації та, зважаючи на захворювання серцево-судинної системи, може бути небезпечним для її життя та здоров’я. Відповідачі забезпечені іншим житлом та в спільній квартирі не проживають. Про це до  матеріалів справи додані довідки з єдиного державного реєстру прав власності та ЖЕКГ. Їхні частки по 3,5 м2 є не значними та позбавлення їх права власності на ці частки не завдасть їм значної шкоди.

Статтею 143 ЦПК України визначено, що для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Результати проведеної експертизи мають бути викладені у висновку судової експертизи.

Для вирішення питання можливості переобладнання приміщення в ізольовані квартири та визначення ринкової вартості квартири слід призначити будівельно-технічну експертизу.

Вартість квартири, згідно витягу РПВН, ____________  р. становить _________ грн. З того часу вартість квартири не змінилась, так як квартира з того часу не використовувалась позивачкою та ремонтні роботи в ній не виконувались. Крім того, я не маю доступу до квартири та не можу ввійти до квартири через неправомірність дій відповідачів, а отже не можу встановити вірну ціну позову на час подання позову.

Згідно п.2 ст.80 ЦПК України якщо   визначена   позивачем   ціна   позову  вочевидь  не відповідає  дійсній  вартості  спірного  майна   або   на   момент пред’явлення  позову встановити точну його ціну неможливо,  розмір  судового збору попередньо  визначає  суд  з  наступним  стягненням недоплаченого  або  з  поверненням  переплаченого  судового  збору відповідно  до  ціни  позову,  встановленої  судом  при  вирішенні справи.

Викладені мною обставини підтверджуються доданими до матеріалів справи доказами.

Відповідно до вище викладеного, керуючись ст.150 ЖК, ст.ст. 143, 183, 356, 361, 365, 391 ЦК України, ст.ст. 1, 3, 12, 15, 118,119 ЦПК України,

 ПРОШУ СУД:

 

1.                       Винести ухвалу про відкриття провадження по справі.

2.                       Зобов’язати _______________ (ПІБ), _______________ (ПІБ) та _______________ (ПІБ) не чинити мені перешкод у користуванні 5/8 частиною квартири та віддати ключі від квартири, що розташована за адресою:  __________.

3.                       Припинити право власності _______________ (ПІБ), _______________ (ПІБ) та _______________ (ПІБ) на 1/8 частину квартири, що знаходиться за адресою: _________________.

4.                       Визнати за позивачкою _______________ (ПІБ) право власності на частину квартири, що знаходиться за адресою: _______ в розмірі 1/8 частина квартири, що належить _______________ (ПІБ), в розмірі 1/8 частина квартири, що належить _______________ (ПІБ) та в розмірі 1/8 частина квартири, що належить _______________ (ПІБ).

5.                       Під час попереднього судового засідання вирішити питання про призначення будівельно-технічної експертизи.

6.                       Розподілити судові витрати відповідно до ст.88 ЦПК України.

 

Додаток:

 1. Копія свідоцтва про право на спадщину за законом.
 2. Копія свідоцтва про право власності.
 3. Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно.
 4. Медична довідка.
 5. Довідка з єдиного державного реєстру прав власності.
 6. Довідка з ЖЕКГ.
 7. Копія технічного паспорту квартири.
 8. Заява про призначення будівельно-технічної експертизи.
 9. Довіреність.
 10. Квитанція про сплату судового збору.
 11. Копії позовної заяви з доданими до неї документами в трьох екземплярах.

___ ___________ 2012 р.

 

 

 

Представник позивача, адвокат                                  ____________/__________

[/smsbill_pass]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *