Позовна заява про визнання дій неправомірними та зобовязання вчинити дії

До _____________ районного суду

___________________ області

Позивач:_______________ ПІБ

Адреса, засоби зв’язку

Відповідач: управління Пенсійного фонду України

у ___________ районі ____________ області

Адреса, засоби зв’язку

Відповідач: Начальник управління Пенсійного фонду

України у ________ районі _________області

________________ПІБ

Адреса, засоби зв’язку

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії

Я неодноразово зверталась до відповідача з проханням прийняти від мене заяву про призначення пенсії та прийняти рішення про призначення мені пільгової пенсії за вислугу років.

Для повного доступу до статті слід оплатити за доступ по нижче вказаній формі.

Примітка. Відправка SMS-повідомлення для оплати здійснюється за поданим у формі номером (4 цифри) згідно з Ваши оператором мобільного зв’язку, в змісті повідомлення вказується код, який також подається в формі після вибору мобільного оператора,  наприклад – zz49372654!!!

[smsbill_pass]

Однак відповідач відмовляв мені у прийнятті заяви, мотивуючи це тим, що я не маю права подавати таку заяву, так як я не маю права на пільгову пенсію.  Згідно п.38 постанови  правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005  N 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”» (надалі – Постанови) при прийманні документів орган, що призначає пенсію:

а)  перевіряє  правильність  оформлення  заяви, відповідність

викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;

б) здійснює  попередню  правову експертизу змісту і належного оформлення представлених документів;

в) перевіряє   правильність   копій  відповідних  документів,

фіксує й засвідчує виявлені розходження.

Орган,   що   призначає   пенсію,   має  право  вимагати  від

підприємств,  установ та організацій, фізичних осіб дооформлення в

трьохмісячний  термін  з  дня  подання  заяви  прийнятих і подання

додаткових  документів,  а  також перевіряти в необхідних випадках

обґрунтованість їх видачі;

г)   видає   пам’ятку  пенсіонеру,  копія  якої

зберігається  у  пенсійній справі.

Згідно п. 39 Постанови не  пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними для призначення,  перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший  та  поновлення раніше призначеної пенсії документами орган,

що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення

щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на

інший та  поновлення  раніше  призначеної  пенсії  без  урахування

періоду,  за який відсутня інформація про сплату страхових внесків

до Пенсійного фонду України.

Згідно п. 43 Постанови право   особи   на  одержання  пенсії  установлюється  на підставі всебічного,  повного і об’єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає пенсію.

Також відповідач мотивує свою відмову в прийнятті заяви тим, що до неї додано не всіх документів, однак п.11 постанови  дає вичерпний перелік документів, які необхідно додати до заяви про призначення пенсії за  вислугу  років. Крім цих документів відповідач має право просити тільки уточнюючі довідки. Всі необхідні документи я додала до заяви про призначення пенсії, а тому вважаю, що відповідач зобов’язаний прийняти від мене заяву.

Таким чином відмова у прийнятті від мене заяви про призначення пенсії з мотивів, що я не маю права на пенсію на стадії  подання заяви суперечить чинному законодавству та є неправомірною.

Враховуючи вище викладене, керуючись п. 38, 39, 43, 11 постанови  правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005  N 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”», ст.2, 6, 16, 17, п.4 ч.1 ст.18 КАС України,

ПРОШУ СУД:

1. Визнати протиправною відмову управління Пенсійного фонду України у _________ районі _____________області прийняти від мене заяву про призначення пенсії.

2.     Зобов’язати управління Пенсійного фонду України у ____________ районі ___________ області прийняти від мене заяву про призначення пенсії від___________2011 р.

До позовної заяви додається:

1.     Копія трудової книжки.

2.     Копія заяви про призначення пенсії з доданими до неї документами.

3.     Квитанція про сплату державного мита.

4.     Копія позовної заяви з доданими до неї документами.

______________________ р.                                ______________/ПІБ

[/smsbill_pass]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *