Позовна заява Про визнання незаконною та скасування постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування

Зразок позовної заяви про визнання незаконною та скасування постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування

Адміністративному суду _____________

Поштовий індекс, адреса, засоби зв’язку

Позивач:                             ТОВ ____________________

Поштовий індекс, адреса, засоби зв’язку

Код ЄДРПОУ_____________

Представник позивача:    ПІБ

Поштовий індекс, адреса, засоби зв’язку

Відповідач: Інспекція Державного архітектурно-будівельного

контролю в ________________ області

Поштовий індекс, адреса, засоби зв’язку

Позовна заява

Про визнання незаконною та скасування постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування

______________ р. між ТОВ __________ та ТОВ __________  було укладено договір оренди, за яким ТОВ __________  , як орендар прийняло в платне строкове користування нежитлову будівлю ________________. Згідно з п.5.1. даного договору  ТОВ __________  було зобов’язане провести капітальний ремонт будівлі. В акті приймання-передачі від _______________ р. вказано, що нежитлова будівля _____________________перебуває в аварійно-небезпечному стані, потребує негайного капітального ремонту. Відповідно до актів виконаних підрядних робіт, ТОВ __________ виступало замовником та приймало виконані роботи, спрямовані на зупинення руйнації будівлі. Всі роботи ТОВ __________  виконувало власним коштом що підтверджується довідкою банку____________ про не зарахування коштів від ТОВ __________ на наш розрахунковий рахунок за виконані роботи.

___________ р. начальником відділу з контролю житлового будівництва та соціальної сфери у районах області Інспекції держархбудконтролю у ____________ області ПІБ був складений протокол № ___ про правопорушення у сфері містобудування, а також виданий припис №______.

_____________ року заступником начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ___________ області ПІБ була винесена постанова №____ про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування.

Дані припис №____, протокол №___ та  постанову №___ про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування вважаємо незаконними з наступних підстав:

з доданої до позовної заяви постанови про правопорушення у сфері містобудування вбачається, що ТОВ __________ виконувало будівельні роботи по капітальному ремонту будівлі ____________ без дозволу на виконання будівельних робіт.

Згідно п.4.10 Наказу Держбуду України від 05.12.2000 року N273 «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт» проведення робіт пов’язаних із ліквідацією аварій (обрушень) та відновленням функціонування об’єктів для забезпечення життєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях не вимагається отримання дозволу. Будівля _____________ знаходилась в аварійному стані , про що свідчить акт прийому передачі нежитлової будівлі від ___________ року та потребувала негайного проведення капітального ремонту покрівлі та будівлі в цілому. У зв’язку з тим, що проведення даних робіт потребувало затрати значних коштів товариство провело лише роботи з ліквідації обрушень. На цьому роботи були завершені, поставлено охорону для попередження розкрадання майна, яке залишилося. Роботи проводилися на підставі дефектного акту на проведення демонтажних робіт по демонтажу аварійних стін, прогнитих паркетних покриттів, який затверджений замовником від ______________ року. Згідно договору оренди від ___________ року майно передавалося з метою відкриття торго-виставочного центру, але даний пункт договору виконано не було і майно, після проведення ліквідації обрушень, взагалі не використовується підприємством.

Згідно ст.1 ЗУ „Про відповідальність підприємств, їх обєднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” тільки ті підприємства,їх обєднання, установи, організації несуть відповідальність за проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації, які є замовниками у будівництві або поєднують функції замовника та підрядника. Замовником виконання будівельних робіт по ремонту будівлі ______________________ виступало _____________, воно ж і приймало виконані підрядні роботи. Тобто ТОВ __________  не підлягає відповідальності за правопорушення, так як воно не є замовником і саме правопорушення не підлягає кваліфікації як таке, згідно з п.4.10 Наказу Держбуду України від 05.12.2000 року N273 «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт».

Відповідно до п.1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до п.2 ст.2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до п.1 ст.21 КАС України позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов’язані між собою.

На підставі вище викладеного, відповідно до п.4.10 Наказу Держбуду України від 05.12.2000 року N 273 «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», ст.ст. 1, 2, п.1 ст.21 КАС України, ст.12 Положення про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування №244 від 06.04.1995 р., ст.1 ЗУ «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»

 

Просимо:

1. Визнати незаконним Протокол №____ та Припис №____ від  _________ р.

2. Визнати незаконною та скасувати Постанову №____ від _______ р. про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування.

3. Зобов’язати відповідача відшкодувати ТОВ __________ витрати по сплаті держмита та ні інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

.
Додатки:

1.     Копія протоколу про правопорушення у сфері містобудування №______ від __________ року.

2.     Копія постанови про правопорушення в сфері містобудування № ____від __________р..

3.     Копія акту прийому передачі нежитлової будівлі від ________ року.

4.     Копія договору оренди від _________ року.

5.     Копія  ліцензії та довідки ЄДРПОУ.

6.     Довіреність на представника позивача ПІБ.

7.     Квитанції про сплату держмита та витрат зв’язаних з розглядом справи.

Директор

ТОВ __________                                                                                  (підпис)/ПІБ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *