Статус адвоката в проекті нового КПК України

На разі триває обговорення проекту нового КПК України. До даного проекту існує багато зауважень, так як він суттєво відрізняється від чинного наразі КПК України. В даній статі я б хотіла акцентувати на новому статусі адвоката в кримінальному процесі. Законопроектом передбачено, що захисником може бути тільки є адвокат, на відміну від діючого КПК України, в якому захисником може бути не тільки адвокат, а й інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Також, у випадках і в порядку, передбачених цим Кодексом, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни або піклувальники. Новий же КПК України виключає можливість інших осіб, окрім адвоката, бути захисником. Кількість же самих захисників особи також збільшено. Так, проектом КПК України передбачено, що одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти  захисників одного обвинуваченого.

Також законопроектом передбачено, що представником потерпілого може бути виключно адвокат. Тільки представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником в кримінальному провадженні, тобто адвокат.

Щодо обсягу прав адвоката, як захисника, то його також суттєво збільшено. Наприклад, адвокат має право бути присутнім під час допиту та інших процесуальних дій, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту – такі ж побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватись під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування.

Документи, пов’язані із виконанням захисником його обов’язків, без його згоди не підлягають огляду, вилученню чи розголошенню слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом. Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги захисника. Ще більше радує норма, за якою захисник у разі неможливості прибути в призначений строк для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного чи обвинуваченого, зобов’язаний завчасно повідомити слідчого, прокурора, суд про таку неможливість та її причини. Чинним же КПК України передбачено тільки обов’язок прибувати для вчинення процесуальних дій і не передбачено можливості повідомляти про неможливість прибуття.

Законопроектом також передбачається більший обсяг повноважень захисника щодо збирання доказів. Сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок;  ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Ініціювання стороною захисту, потерпілим проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Вважаю, що дані норми особливо порадують адвокатів. Крім того, вважаю, що це є правильно, так як тільки адвокат зберігає адвокатську таємницю, має більший обсяг повноважень щодо отримання важливої інформації від інших осіб та, у зв’язку з цим, може надати найбільш якісну правову допомогу.

2 коментаря для “Статус адвоката в проекті нового КПК України”

  1. Уважно ознайомлений, дуже корисний коментар. Сподіваюся на отримання більше щодо відводу суду (судді)”інших обставин, що викликає сумнів в неупередженості”, тобто в разі порушень в тому числі про процесуальних порушень, про неякісну професійну діяльність, а саме про кількість скасованих рішень, вироків та досвід розгляду справа по конкретним справам. Отже, отримання повного досьє суду (судді).
    Дякую. Радий співпраці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *