Контракт з працівником

Зразок складання контракту з працівником.

КОНТРАКТ З ПРАЦІВНИКОМ

м.Свалява                                       “___ “____________ 20 р.

Сторони:

Роботодавець: ТОВ   «___________»,   в   особі   директора   ___________________ (ПІБ) , діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Працівниця: гр. ___________________ (ПІБ),  з другої сторони, домовилися про наступне:

 

Продовжити читання “Контракт з працівником”