Відвід судді

Іноді до початку судового розгляду справи чи безпосередньо в процесі судового розгляду справи виявляються обставини, що змушують сторони замислитись про відвід. В цій статті наводиться юридична консультація особливостей відводу в різних процесах судочинства, а саме в адміністративному, цивільному, кримінальному та господарському судочинстві України.

В адмніністративному судочинстві  суддя не може брати участі у справи і відводиться внаслідок самовідводу чи за заявою осіб, які беруть участь у справі (стороною по справі, третьою особою чи їх представниками):

1) якщо він брав участь у розгляді цієї справи або пов’язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач;

 Для повного доступу до статті слід оплатити за доступ по нижче вказаній формі.

Примітка. Відправка SMS-повідомлення для оплати здійснюється за поданим у формі номером (4 цифри) згідно з Ваши оператором мобільного зв’язку, в змісті повідомлення вказується код, який також подається в формі після вибору мобільного оператора,  наприклад – zz49372654!!!

[smsbill_pass]

2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи;

3) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді. Такими обставинами можуть бути: неприйняття клопотань заяв, клопотань однієї зі сторін і навпаки сприяння іншій стороні; видалення з зали засідання сторони чи її представника внаслідок заявлення нею законних вимог; ненадання суддею можливості стороні чи її представнику наводити свої доводи, міркування, заперечення проти аргументів іншої сторони; наведення суддею особистих міркувань щодо особи, повідомлення про те, яким буде результат розгляду справи, ще під час судового розгляду справи чи спонукання сторони до вчинення дій, що виходять за межі судового процесу та повноваження суду; інші дії, що свідчать про упередженість судді та зацікавленість в результаті розгляду справи.

5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого частиною третьою статті 151 КАС України.

Є також випадки коли суддя за жодних обставин не може брати участі в розгляді справи. Суддя який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді у першій інстанції після скасування попередньої постанови або ухвали про закриття провадження в адміністративній справі.

Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах першої і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після скасування постанови або ухвали суду апеляційної інстанції.

Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах першої і апеляційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після скасування постанови або ухвали суду касаційної інстанції.

Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи Верховним Судом України, не може брати участі у вирішенні цієї самої справи в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений до початку судового розгляду адміністративної справи по суті у письмовій формі з обґрунтуванням підстав для відводу. Заяви про відвід (самовідвід), подані після початку розгляду, судом не розглядаються. Однак, якщо в процесі судового розгляду справи виявились обставини, про які особи, які беруть участь у справі не знали і не могли знати до початку її розгляду, то відвід підлягає до розгляду судом. З одних і тих же підстав заявляти про відвід можна тільки один раз. Повторне звернення з заявою про відвід з тих самих підстав забороняється. Заява про відвід може бути передана до суду через канцелярію, поштою, чи під час судового засідання.

Під час вирішення питання про відвід суд вислуховує думку осіб, які беруть участь у справі. Питання про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду (суддею), що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів. Ухвала за наслідками розгляду питання про відвід (самовідвід) окремо не оскаржується. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи. Не задоволення заяви про відвід може також стати однією з вагомих причин скасування незаконного рішення.

У разі задоволення відводу (самовідводу) комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, адміністративна справа розглядається в тому самому адміністративному суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 КАС України. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити склад суду, то вирішується питання про надіслання справи до найбільш наближеного територіально суду.

Відвід судді у кримінальному процесі передбачає дещо інший порядок та підстави ніж в порядку адміністративного судочинства. При наявності обставин, передбачених статтями 54 і 55 КПК України, суддя і народний засідатель зобов’язані заявити самовідвід. На цих же підставах відвід судді або народному засідателю може бути заявлений прокурором, підсудним, захисником, а також потерпілим і його представником, цивільним позивачем і цивільним відповідачем або їх представниками.

Заяви про відвід подаються до початку судового слідства. Однак, якщо підстава для відводу стала відома після початку судового слідства та до початку судового слідства не була та не могла бути відомою сторонам, заява про відвід підлягає розгляду на загальних підставах.

Згідно ст. 54 КПК України суддя або народний засідатель не може брати участі в розгляді кримінальної справи:

1) якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або родичем кого-небудь з них, а також родичем слідчого, особи, яка провадила дізнання, обвинувача або обвинуваченого;

2) якщо він брав участь у даній справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка провадила дізнання, слідчий, обвинувач, захисник або представник інтересів потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

21) якщо він під час досудового розслідування справи вирішував питання щодо проведення обшуку, виїмки, огляду, обрання, зміни чи скасування запобіжних заходів, продовження строків тримання під вартою, або розглядав скарги на затримання чи на постанови про відмову в порушенні кримінальної справи або закриття справи;

22) якщо він під час досудового розслідування справи розглядав питання про усунення захисника в порядку, передбаченому статтею 611 КПК України;

3) якщо він особисто або його родичі заінтересовані в результатах справи;

4) при наявності інших обставин, які викликають сумнів в об’єктивності судді або народного засідателя;

5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого частиною третьою статті 162 КПК України.

У складі суду, що розглядає кримінальну справу, не можуть бути особи, які є родичами між собою.

Стаття 55 КПК України зазначає підстави за яких суддя не може приймати участь у повторному розгляді справи.

У разі заявлення відводу судді або народному засідателю суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку учасників судового розгляду.

Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.

У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 162 КПК України. У разі відводу народного засідателя він заміняється іншим народним засідателем.

У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 162 цього КПК України.

Якщо після задоволення всіх відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд вирішує питання про передачу справи до іншого суду, що є найбільш наближеним територіально до суду, що розглядав справу.

В цивільному процесі суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання;

2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

3) він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі. У справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. У справах наказного та окремого провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості судді;

5) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 111 ЦПК України.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї або близькими родичами між собою. В суді першої інстанції (районному, міськрайонному суді) під складом суду розуміють суддю, який одноособово розглядає справу. В деяких випадках  до складу суду в першій інстанції входять суддя і два народні засідателі, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді. В апеляційній інстанції до складу суду входять три судді, а в касаційній не менше трьох.

В цивільному процесі суддя також  не може повторно приймати участь у розгляді справи.

Відвід в цивільному процесі може бути заявлений особами, що беруть участь у справі.  Такий відвід (самовідвід, у випадку, якщо суддя самостійно заявляє про відвід) повинен бути вмотивованим з викладенням підстав для відводу та підкріпленими доказами. Відвід викладається у формі заяви та заявляється до початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.

У разі заявлення відводу суд повинен вислухати думку осіб, які беруть участь у справі. Суд вирішує питання про відвід в нарадчій кімнаті, про що виносить ухвалу. У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 111 ЦПК України. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 111 ЦПК України. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому ЦПК України.

Питання відводу судді в господарському процесі викладені в ст.20 ГПК України. Зокрема зазначено, що суддя  не  може  брати  участі  в  розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу),  якщо він є родичем осіб, які беруть участь у  судовому  процесі,  якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи,  встановлений  частиною  третьою  статті  2-1
ГПК України,  або  якщо  буде  встановлено  інші обставини,  що викликають  сумнів у його неупередженості. Суддя, який брав участь в розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у разі скасування рішення, ухвали, прийнятої за його участю. При   наявності  зазначених  підстав  суддя  повинен  заявити самовідвід.

З цих  же  підстав  відвід  судді  можуть заявити сторони  та прокурор, який бере участь в судовому процесі.

Відвід  повинен  бути  мотивованим,  заявлятись  у  письмовій формі до початку вирішення  спору.  Заявляти  відвід  після  цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона  чи  прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті. Питання про відвід  судді  вирішується  в  нарадчій  кімнаті судом  у  тому  складі,  який розглядає справу,  про що виноситься ухвала.  Заява про відвід кільком суддям або  всьому  складу  суду вирішується простою більшістю голосів.  У разі  задоволення відводу (самовідводу) одному з суддів або всьому  складу   суду   справа   розглядається   в   тому   самому господарському  суді  тим  самим кількісним складом колегії суддів без участі  відведеного  судді  або  іншим  складом  суддів,  який визначається у порядку,  встановленому частиною третьою статті 2-1 ГПК України.

Перед тим як заявити відвід ми зазвичай задумуємось чи принесе це нам бажаний результат, чи справді рішення іншого судді буде прийнятим неупереджено, справедливо та відповідно до вимог закону. Судді одного суду зазвичай спілкуються між собою і боячись образити одного суддю заявленим відводом, ми вважаємо, що інший може взамін прийняти несправедливе рішення. Однак закон є закон і судді також повинні його дотримуватись. Ми не повинні боятись заявити про свої права. Якщо інший суддя виявиться упередженим ми також вправі заявляти відвід.

Хай навіть доведеться заявити відвід всім суддям одного суду, але закон повинен бути один для всіх. Ми маємо право на справедливе, законне рішення, прийняте безсторонньо та неупереджено.  Якщо ж ви помітили, що суддя діє упереджено та сумніваєтесь в тому, що рішення буде законним, то єдине питання, яке повинно вас хвилювати полягає в тому, як викласти в заяві про відвід підстави для відводу. При передачі справи до іншого судді, повірте, він дотримуватиметься вимог закону, адже хто захоче вступати в конфлікт з людиною, яка ні перед чим не зупиниться та здатна захистити свої права?

[/smsbill_pass]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *