Як не сплатити двічі один і той самий кредитний борг

Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна захистила інтереси свого клієнта і не дозволила кредитній установі двічі стягнути один і той самий борг. Саме завдяки тому, що клієнт довірив свою справу адвокату та розповів про всі аспекти даної справи, надав всю наявну інформацію, адвокат Чундак М.В. зуміла вибрати той шлях до захисту прав, що допоміг виграти справу. В результаті суд відмовив у задоволенні позовних вимог та клієнту адвоката не довелось сплачувати значну суму коштів по кредиту.

Державний герб України

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №  306/2590/13-ц  

Провадження №  2/306/928/13  

Рядок  статзвіту № 26  

   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

        І М Е Н Е М                          У К Р А Ї Н И

 

14.11.2013                                                                                          м. Свалява                    

 

Свалявський районний суд Закарпатської області в особі:

        

 головуючого судді:                                               Жиганської Н.М.

 при секретарі:                                                         Попович Є.В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Свалява справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Кредитні ініціативи” до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, –

 

В С Т А Н О В И В:

        

Товариство з обмеженою відповідальністю Кредитні ініціативи, в особі представника ОСОБА_3, звернулось до суду із позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В основу заявлених вимог позивач посилається на те, що 01.08.2007 року між ЗАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та відповідачем ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 1184 на суму 15655 доларів США.

17.12.2012 року між ОСОБА_4 Кредитні ініціативи та ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк було укладено Договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами, згідно якого відбулося відступлення права вимоги за кредитним договором № 1184 від 01.08.2007 року, що був укладений між ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ОСОБА_1 та всі права за вищевказаним договором перейшли до нового кредитора ОСОБА_4 Кредитні ініціативи. Для належного виконання зобовязання за кредитним договором від 01.08.2007 року, між ЗАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та відповідачем ОСОБА_2 було укладено договір поруки №1184/1184, згідно якого ОСОБА_2 поручається за виконання обовязків ОСОБА_1, що виникли на підставі Основного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому. Станом на 01.09.2013 року відповідач ОСОБА_1 порушив умови кредитного договору, внаслідок чого утворилася заборгованість на загальну суму (в гривневому еквіваленті на сьогоднішній день за офіційним обмінним курсом НБУ) 42165,39 грн., на перемови позивача про виконання зобовязань за кредитним договором та на прохання добровільного погашення заборгованості відповідачі не реагують та ухиляються від сплати, у звязку з чим позивач просить стягнути з відповідачів солідарно заборгованість за кредитним договором у розмірі 42165,39 грн. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 421,65 грн.

В судове засідання представник позивача не зявився, надавши суду заяву про розгляд справи у його відсутності, позовні вимоги підтримує повністю, проти заочного рішення не заперечує.

Відповідачі в судове засідання не зявилися, надавши суду заяви про розгляд справи у їх відсутності, позовні вимоги не визнають

Дослідивши матеріали справи, суд вирішує справу на підставі наявних в ній даних чи доказів та приходить до наступного висновку.

 Так, судом встановлено, що 01 серпня 2007 року між між ЗАТ “Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком” та відповідачем ОСОБА_1 укладено кредитний договір №1184, відповідно до якого відповідачу було надано кредит в розмірі 15655 доларів США з кінцевим терміном повернення до 31 липня 2014 року.

У відповідності до умов кредитного договору, відповідач ОСОБА_1 був зобовязаний повернути кредит в повному обсязі з нарахованими процентами 9,5 % річних за користування кредитом, які нараховуються щомісячно в останній робочий день поточного місяця, за період з першого по останній день календарний день поточного місяця.

Первісним кредитором умови кредитного договору виконано в повному обсязі та видано відповідачу ОСОБА_1 кредит у сумі 15655 доларів США.

17.12.2012 року між ОСОБА_4 Кредитні ініціативи та ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк було укладено Договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами, згідно якого відбулося відступлення права вимоги за кредитним договором № 1184 від 01.08.2007 року, що був укладений між ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та ОСОБА_1 та всі права за вищевказаним договором перейшли до нового кредитора ОСОБА_4 Кредитні ініціативи, з правом вимагати від позичальника належного виконання всіх грошових та інших зобовязань.

За ст. 526 ЦК України – зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов кредитного договору.

За ч. 1 ст. 1049 ЦК України – позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

В забезпечення належного виконання зобовязання за кредитним договором від 01.08.2007 року, між ЗАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та відповідачем ОСОБА_2 було укладено договір поруки №1184/1184, згідно якого ОСОБА_2 поручається за виконання обовязків ОСОБА_1, що виникли на підставі Основного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому. Виконання зобовязань позичальника забезпечується заставою автомобіль SKODA Fabia, вартістю 79061,00 грн. та порукою ОСОБА_2.

Відповідно до ч.2 ст. 1050 ЦК України якщо кредитним договором встановлений обовязок позичальника повернути кредит частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини, позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини кредиту, що залишилась та сплати належних відсотків.

Згідно ч.1 ст. 1048, ч.1 ст. 1054 ЦК України за користування кредитом відповідач зобовязаний сплатити проценти у порядку та в розмірі встановленому кредитним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України – боржник вважається таким, що прострочив зобовязання, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання.

Разом з тим, судом встановлено, що спір з приводу стягнення коштів з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за вищевказаним кредитним договором вже розглядався та рішенням апеляційного суду Закарпатської області від 26 червня 2012 року було стягнуто солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на користь ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк заборгованість за кредитним договором у розмірі 10728,07 доларів США (85 744,10 грн.), а саме: за кредитом 9193,92 доларів США (73482,41 грн.); заборгованість по відсоткам – 1300,57 доларів США ( 10 394,81 грн.); пеня за несвоєчасну сплату кредиту 233,58 доларів США (1866,88 грн.). У рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 1184 від 01.08.2007 року в розмірі 10 728,07 доларів США (85744,10 грн.) звернуто стягнення за договором застави від 01.08.2007 року на транспортний засіб Шкода Фабія (легковий седан), реєстраційний № НОМЕР_1, 2007 року випуску шляхом продажу автомобіля на прилюдних торгах в рамках виконавчого провадження за початковою ціною предмету застави у сумі 79061,00 грн.

Рішення набрало законної сили та звернуто до виконання.

Із змісту рішення вбачається, що  судом встановлено підстави для дострокового повернення Банку кредитних коштів боржниками і судовим рішенням стягнуто повну суму заборгованості за тілом кредиту.

Відповідно до ст. 223 ч.2 ЦПК України – після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав, а також оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини.

Згідно до п. 3.2 кредитного договору нарахування банком відсотків за користування кредитом починається з дати його видачі готівкою позичальнику по день повного погашення кредиту на суму щоденного залишку заборгованості за кредитом. При розрахунку відсотків використовується метод факт/факт, виходячи із фактичної кількості у місяці та у році.

Відповідно до П О С Т А Н О В И  № 5  ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 30 березня 2012 року “Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин” –  наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє правовідносин сторін кредитного договору, не звільняє останнього від відповідальності за невиконання грошового зобовязання та не позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених частиною другою статті 625 ЦК, оскільки зобовязання залишається невиконаним належним чином відповідно до вимог статей 526, 599 ЦК.

Судом встановлено, що відповідачу нараховані відсотки за період, після винесення рішення апеляційним судом Закарпатської області, а тому в цій частині позовні вимоги позивача слід задовольнити.

З матеріалів справи вбачається, що позикодавцем не надано розрахунку за який період обчислено пеню, поскільки згідно доданого  розрахунку пеню нараховано з 2007 року, а така вже стягнута за рішенням апеляційного суду Закарпатської області від 26.06.2012 року.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України – якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві – пропорційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено. Таким чином, суд приходить до висновку, що вимоги в цій частині  підлягають частковому задоволенню, тобто стягненню судових витрат пропорційних до розміру заявленої суми, але не меншої, встановленої  відповідно до Закону України Про судовий збір – 229,40 гривень.

Враховуючи наведене та зважаючи на встановлені судом обставини, суд вважає, що позов ОСОБА_4 Кредитні ініціативи підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 10, 60, 208, 209, 212, 213, 223, 215, 224-226 ЦПК України, ст. ст. 526, 612, 625, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, суд,-

 Р І Ш И В :

 

Позов ПАТ “Кредитні ініціативи” – задоволити частково.

У задоволенні позовних вимог щодо стягнення з ОСОБА_1,, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2, мешканця: с. Павлове, будинок 38, Свалявського району Закарпатської області та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3, мешканця: м. Свалява, вул. Г.Сковороди, будинок 5/2, Закарпатської області заборгованості за кредитним договором № 1184 від 01.08.2007 року у розмірі 42165,39грн., а саме: за кредитом 41566,16 грн.; по пені – 143,47 грн. – ВІДМОВИТИ.

Стягнути з ОСОБА_1,, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2, мешканця: с. Павлове, будинок 38, Свалявського району Закарпатської області та та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3, мешканця: м. Свалява, вул. Г.Сковороди, будинок 5/2, Закарпатської області заборгованість по відсотках кредитного договору у розмірі 455,76 (чотириста пятдесят пять гривень 76 копійок) на користь ОСОБА_4 “Кредитні ініціативи” (Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 14 ).

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2, мешканця: с. Павлове, будинок 38, Свалявського району Закарпатської області та та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3, мешканця: м. Свалява, вул. Г.Сковороди, будинок 5/2, Закарпатської області на користь ОСОБА_4 “Кредитні ініціативи” (Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 14 ). – сплачені судові витрати у сумі 229,40 (двісті двадцять девять) гривень.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Апеляційна скарга на рішення Свалявського районного суду подається до апеляційного суду Закарпатської області через Свалявський районний суд.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

               ГОЛОВУЮЧИЙ:                             Н.  М.  Жиганська  

 

Державний герб України

 

 

У Х В А Л А

Іменем України

 

           27 березня 2014 року                                                   м. Ужгород

                                                                  

Апеляційний суд Закарпатської області в складі:

 

Головуючого – судді Фазикош Г. В.

суддів – Власова С. О., Бисаги Т. Ю.

при секретарі – Чучка Н. В.

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ТОВ “Кредитні ініціативи” на рішення Свалявського районного суду від 14 листопада 2013 року по справі за позовом ТОВ “Кредитні ініціативи” до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості згідно кредитного договору, –

в с т а н о в и л а :

Рішенням Свалявського районного суду від 14 листопада 2013 року позов задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» 455, 76 грн. заборгованості по відсотках за користування кредитним договором, а також 229, 40 грн. сплаченого судового збору. В задоволенні вимог щодо стягнення заборгованості згідно кредитного договору та пені відмовлено.

В апеляційній скарзі ТОВ «Кредитні ініціативи» просить це рішення скасувати та ухвалити нове рішення по суті позовних вимог. Апелянт зазначає, що рішення суду першої інстанції ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Дослідивши зібрані у справі матеріали, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає відхиленню з таких підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 1 серпня 2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» (далі-ПАТ «Промінвестбанк») та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 1184 про надання позичальнику кредиту в розмірі 15 655 доларів США під 9,5 % з кінцевим терміном повернення кредиту до 31 липня 2014 року (а.с.21-24).

В забезпечення виконання цього кредитного договору, 1 серпня 2007 року між ПАТ «Промінвестбанком», позичальником ОСОБА_1 і поручителем ОСОБА_2 було укладено договір поруки № 1184/1184, за умовами якого ОСОБА_2 поручився перед банком за виконання кредитного зобов’язання, в тому числі щодо погашення кредиту, нарахованих відсотків, штрафних санкцій та збитків (а.с.29).

17 грудня 2012 року між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Кредитні ініціативи» було укладено договір відступлення прав вимоги. За цим договором перший передав, а другий прийняв кредитний портфель, внаслідок чого новий кредитор (ТОВ «Кредитні ініціативи») набув всіх прав вимоги первісного кредитора (ПАТ «Промінвестбанк») за кредитними договорами та договорами забезпечення, включно з правом вимагати від позичальників належного виконання всіх грошових та інших зобов’язань, в тому числі і по кредитному договору № 1184 ОСОБА_1(а.с.9-20).

З матеріалів справи також вбачається, що згідно рішення Апеляційного суду Закарпатської області від 26 червня 2012 року стягнуто з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «Промінвестбанк» 10 728, 07 доларів США (еквівалент 85 744, 10 грн) заборгованості за кредитним договором, в тому числі:

–          9193, 92 доларів США (еквівалент 73 482, 41 грн.) заборгованість по кредиту;

–          1300, 57 доларів США (еквівалент 10 394, 81 грн.) заборгованість по відсотках;

–          233, 58 доларів США (еквівалент 1866, 88 грн.) пеня за несвоєчасну сплату кредиту.

Цим же рішенням в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором звернуто стягнення на предмет застави – транспортний засіб «Шкода Фабія», р/н АО 5605, 2007 року випуску, шляхом продажу автомобіля на прилюдних торгах в рамках виконавчого провадження за початковою ціною предмета застави в сумі 79 061 грн.

З вказаного слідує, що в судовому порядку спір між сторонами вже був вирішений, рішення суду набрало законної сили та звернуто до виконання. Підстав для задоволення позову і повторного стягнення заборгованості по кредиту немає. Разом з тим, наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє правовідносин сторін кредитного договору, та не звільняє позичальника від необхідності сплати відсотків за користування кредитом, оскільки зобов’язання залишається належним чином не виконаним (ст. 598, ст. 599 ЦК України). Аналогічна позиція висловлена в абз. 2 п. 17 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» від 30 березня 2012 року № 5. Крім того, згідно умов кредитного договору (п.3.2) нарахування банком відсотків за користування кредитом починається з дати його видачі готівкою позичальнику по день повного погашення по кредиту на суму щоденного залишку заборгованості за кредитом. Отже, ухвалюючи рішення про задоволення позову в частині стягнення нарахованих відсотків в розмірі 455, 76 грн. суд першої інстанції правильно встановив фактичні обставини справи, визначив характер правовідносин та в залежності від цього вирішив даний спір.

 

Посилання скаржника в апеляційній скарзі на те, що попереднім рішенням звернуто стягнення на предмет застави, а в даному випадку мова йде про стягнення заборгованості згідно кредитного договору, до уваги не приймається, оскільки в попередньому рішенні стягнуто як заборгованість по кредиту, так і звернуто стягнення на предмет застави.

 

Рішення суду першої інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, підстав для його зміни чи скасування немає, а доводи апеляційної скарги, на думку колегії суддів, не є істотними.  

 

Керуючись статтею 307, 308, 313-315, 317, 319 ЦПК України, –  

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу ТОВ “Кредитні ініціативи” – відхилити.

Рішення Свалявського районного суду від 14 листопада 2013 року – залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили безпосередньо до суду касаційної інстанції.

 

          Головуючий                                        ____________

          Судді                                                  ____________

                                                                      ____________

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *