Як оскаржити відмову у внесенні відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань

З прийняттям нового КПК виникло набагато більше можливостей домогтись об’єктивного проведення досудового слідства. Заяви-повідомлення про злочин реєструються в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі за текстом –  ЄРДР) і тільки після цього розпочинається досудове слідство. Таке поняття, як попередня перевірка заяви зараз відсутнє. Раніше, відповідно до попереднього кримінально-процесуального кодексу, отримавши повідомлення про вчинення злочину, слідчий мав до 10 днів для збору доказів і прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. Зараз же  відомості одразу вносяться  до ЄРДР та тільки після цього проводиться розслідування.

Згідно ст.3 КПК України досудове розслідування – стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Єдина дія, яка здійснюється до початку реєстрації заяви в ЄРДР – це огляд місця події.

Згідно п.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Однак, на практиці трапляються випадки, коли замість реєстрації заяви-повідомлення про злочин в ЄРДР та здійснення досудового слідства визначеним слідчим, проводиться звичайна перевірка дільничним інспектором міліції і після цього заявник отримує банальну відписку про те, що за результатами перевірки проведеної дільничним інспектором міліції ознак злочину не виявлено, а тому подальша перевірка заяви недоцільна. При цьому перевірка проводиться згідно Закону України «Про звернення громадян» та відповідь на заяву надається, зазвичай, протягом місяця.

Адже, згідно ст.20 даного ЗУ «Про звернення громадян» звернення розглядаються і  вирішуються  у  термін  не  більше одного  місяця  від  дня їх надходження,  а ті,  які не потребують додаткового вивчення,  – невідкладно,  але не пізніше  п’ятнадцяти днів  від  дня  їх  отримання.  Якщо  в  місячний  термін вирішити порушені у  зверненні  питання  неможливо,  керівник  відповідного органу,  підприємства,  установи,  організації  або його заступник встановлюють  необхідний  термін  для  його   розгляду,   про   що повідомляється  особі,  яка подала звернення.  При цьому загальний термін  вирішення  питань,  порушених   у   зверненні,   не   може перевищувати сорока п’яти днів.

Звісно ж особа, яка заявила про злочин очікує на розслідування поданої заяви, проведення слідчих дій, відшкодування завданої шкоди, спричиненої вчиненням злочину, а замість цього отримує листа чи висновок про те, що ніякого злочину не відбулось.

Як же бути в такому випадку?

Перш за все слід проаналізувати зміст поданої заяви. Можливо вона була написана не як повідомлення про злочин із проханням розпочати досудове слідство, а справді виглядала як звернення чи містила тільки загальні поняття типу «Всі злочинці» та «Їх всіх слід посадити в тюрьми» і т.д. Тобто, без конкретного зазначення обставин злочину. Якщо ж заява була написана правильно, то вона, в порядку ст.214 КПК України повинна була бути внесена до ЄРДР.

Згідно п.1 ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Згідно п. 2 ст.214 КПК України тільки з моменту внесення відомостей до ЄРДР розпочинається досудове розслідування.

Згідно п.4 даної статті відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.

Якщо цього не відбулось та заява не була зареєстрована в ЄРДР, а досудове слідство не розпочато, то слід подавати скаргу.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, права і свободи громадянина України захищаються судом. Суть такого захисту полягає в тому, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади.

Право на оскарження дій чи бездіяльності слідчого, прокурора на досудовому слідстві регламентовано ст.303 КПК України.

Оскаржувати відмову у внесенні відомостей про злочин до ЄРДР можна як до прокурора, так і до слідчого судді.

Згідно п.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Крім цього, згідно п.2 ст.305 КПК України слідчий чи прокурор можуть самостійно скасувати рішення, передбачені пунктами 1, 2, 5 і 6 частини першої статті 303 цього Кодексу, припинити дію чи бездіяльність, які оскаржуються, що тягне за собою закриття провадження за скаргою.

Якщо у внесенні відомостей до ЄРДР відмовив слідчий чи прокурор, то при написанні скарги зазначається саме цей слідчий чи прокурор.

Однак, якщо особа, яка заявляла про злочин отримала лист, підписаний дільничним інспектором міліції чи начальником або заступником начальника міліції, то оскаржити їх відмову в порядку, визначеному КПК неможливо.

Часто слідчі судді першої інстанції відмовляють у задоволенні скарг тільки по тій причині, що зазначений у скарзі суб’єкт оскарження не є суб’єктом, який є відповідальним за прийняття та реєстрацію поданої заяви.

В такому випадку буде доцільним написати скаргу та зазначити в ній вимоги:

1)    Зобовязати орган досудового слідства _____________     прийняти та невідкладно зареєструвати подану мною заяву про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені  пам’ятку про процесуальні права та обовязки.

2)    Зобовязати орган досудового слідства розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування у формі досудового слідства за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого ст.______ Кримінального Кодексу України та повідомити мене письмово у встановленому законом порядку та строк про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вказаного  злочину за ст._____ Кримінального Кодексу України.

Зокрема, така позиція була висловлена суддями Апеляційного суду Закарпатської області під час каскадного тренінгу, який проводився  Закарпатським обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На даному тренінгу була присутня і адвокат Чундак М.В., так як також надає безоплатну вторинну правову допомогу.

Запрошені судді Апеляційного суду Закарпатської області надали слушні поради присутнім адвокатам, які можуть успішно застосовуватись на практиці.

Безпосередньо судді Апеляційного суду наголосили на тому, що справді, за новим КПК відмова у внесенні відомостей до ЄРДР не допускається і якщо це трапилось, то заявник, без сумніву, має право подати до суду скаргу та просити суд зобов’язати орган досудового слідства внести відомості до ЄРДР.

Також було надано пораду щодо спірного моменту застосування ст.304 КПК України. Адже строк оскарження за даною нормою КПК складає 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності та досить часто, коли заявник звертається до адвоката за правовою допомогою цей десятиденний строк є пропущеним.

В такому випадку судді порадили, що даний десятиденний строк до оскарження невнесення відомостей до ЄРДР не підлягає застосуванню, адже порушення прав є триваючим. Тому, якщо слідчий суддя суду першої інстанції відмовляє у відкритті провадження у зв’язку з пропуском строку оскарження, то є сенс подавати апеляційну скаргу.

Зразки відповідних скарг можна знайти на даному сайті.

За більш детальною консультацією про можливість оскарження відмови у внесенні відомостей про злочин до ЄРДР можна звернутись безпосередньо до адвоката Чундак М.В.

Відповім на всі запитання.

38 коментарів для “Як оскаржити відмову у внесенні відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань”

 1. Відсутність строку позовної давності щодо невнесення до ЄРДР вже стала здобутком судій Краматорська Донецької.
  Констатація: “В такому випадку судді порадили, що даний десятиденний строк до оскарження невнесення відомостей до ЄРДР не підлягає застосуванню, адже порушення прав є триваючим”, – зрозуміла, але не визначена певним посиланням, обґрунтування цієї тези для аматора з права вимагає певних зусиль і вповні ігноруються суддями Донбасю.
  Прохання, за можливістю, надати вичерпне посилання на документ, який дозволить притягнути суддю Краматорська за кримінальною 2003 року, – Артем Пшонка нагло “кинув” разом з прокурором.

 2. Доброго дня. Мені прийшлось через пів року після подачі заяви про вчинення кримінального правопорушення подати заново саму заяву. Перед тим написала скаргу в Генпрокуратуру. Матеріали приєднали. але і надалі слідчий нічого не робить. Прокуратура написала їм наказати того хто винен іпровести розслідування, але вони надалі мовчать. Сама шахрайка за кордоном, а співучасники наче в Ато, але це все зі слів слідчого. Куди і що ще писати йти, щоб вони рухались?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Напишіть в обласну прокуратуру та генеральну. Також ви можете подати клопотання слідчому про вчинення конкретних слідчих дій. Такі клопотання підлягають розгляду слідчим в триденний термін з дня їх отримання слідчим. У випадку відмови слідчого провести слідчі дії, або бездіяльності, яка полягає в нездійсненні розгляду клопотань, ви можете подати скаргу до слідчого судді. Крім цього ви можете ставити питання про відвід слідчого або передачу справи до слідчого управління області. Це залежить від складності справи.

 3. 6.11.16 виконавчою службою Миколаивськой области до Кривоозерського РВ УМВС Украини в Миколаивський области направлено заяву, шодо виришення питання про притягнення посадових осиб боржника,винних у невиконанни ришення суду, до криминальной видповидальности за ознаками злочину передбаченими ст.382 КК Украини, за невиконання ришення суду.
  Нияких дий збоку МВС не видбуваеться, як нам потрибно дияти .

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Перш за все необхідно дізнатись чи внесено відомості за поданою заявою до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Саме від цього і залежать всі подальші дії. Надайте мені дану інформацію і тоді я зможу порадити, як діяти далі.

  2. АНАЛОГИЧНО!
   Исполнительной службой Замостянского отделения Винницкого городского управления юстиции направлено заявление в Винницкое отделение полиции ГУНП в Винницкой области, относительно решения вопроса о привлечения должностных лиц должника, виновных в невыполнении решения суда к криминальной ответственности по признакам преступления предусмотренного ст.382 УК Украины за невыполнение решения суда.

   Как утверждает городское управление юстиции, добиваться внесения сведений о совершении уголовного преступления в ЕРДР от Винницкого отделения полиции ГУНП в Винницкой области – закон их не обязывает.
   Три апелляционных жалобы были возвращены по причине пропуска без уважительных причин срока на обжалование решения суда первой инстанции.
   Решения суда первой инстанции: …. потерпевший не имеет права обращаться в суд по вопросу невнесения сведений о совершении уголовного преступления в ЕРДР должностными лицами Винницкого отделения полиции ГУНП в Винницкой области. Потерпевший не является стороной обращения.
   По срокам. Истребуется из архива суда первой инстанции, документ “Уведомление”, для подтверждения своевременного обращения в суды.
   Готовится четвёртое обращение в апелляционный суд.
   ТАНЦЫ С БУБНОМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ !!!!
   Теперь законный вопрос. Что это всё ……????????????????

   1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

    Якщо невиконання судового рішення безпосередньо порушує ваші інтереси, подавайте особисто заяву до поліції і якщо протягом 24 годин відомості не буде внесено до ЄРДР подавайте скаргу слідчому судді.

   2. ДОПОЛНЕНИЕ на (пост от 13 июля 2016 at 09:53, Василий Иванович)
    ….. “Истребуется из архива суда первой инстанции, документ «Уведомление», для подтверждения своевременного обращения в суды.”…..
    Документ «Уведомление о получении», секретарём судьи бил припрятан.
    После обращения в архив с просьбой ознакомится с материалами дела, а потом с жалобой на секретаря, документ нашёлся.

 4. 22.01.16 заступнику начальника ГУ национальной полиции в Миколаивськой обл Коба В.И. подана заява про злочин на слидчого ,який винис 8 незаконних постанов та яки скасовани судами та прокуратурами району та области.
  Просили порушити криминальну справу стосовно слидчого
  До цього часу не внесено в ЕРДР.
  Яки наши подальши дии.
  Дякую.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   У кожного слідчого є постанови, які скасовано прокуратурою чи судом і це зовсім не означає, що він злочинець і на нього необхідно порушувати кримінальне провадження. Мені не відомі всі обставини вашої справи. Якщо ви вважаєте, що дії слідчого справді містять ознаки певного злочину, то можете подати скаргу до слідчого судді в порядку ст.303 КПК України, щоб слідчий суддя зобов’язав внести відомості за поданою заявою до Єдиного реєстру досудових розслідувань і проводити досудове слідство. Але в мене є певні сумніви щодо поданої вами заяви і щодо того, кого суд повинен зобов’язати внести відомості до ЄРДР. Так, ви вказуєте, що подавали заяву заступнику начальника. Особою, яка вповноважена вносити відомості до ЄРДР є слідчий чи прокурор (ст.214 Кримінального процесуального кодексу України) та і десятиденний строк оскарження ви пропустили.
   Напевно, вам краще подати нову заяву, про вчинення дій, що місять ознаки злочину з відповідним належним обгрунтуванням.

 5. Доброго дня Марианна Володимиривна.
  Дякую за надани видповиди
  Прошу зв язатися зи мною по телефону, щоб я могла дати пояснення по даним справам та домовитись про платну правову допомогу
  З повагою Людмила

 6. Доброго дня, Маріанна Володимирівна.
  Поясніть, будь ласка, що може бути формальною підставою для того, щоб оскаржувати бездіяльність слідчого, якщо письмової відповіді на заяву – повідомлення взагалі немає? Після подання заяви до районного відділення поліції, на моє усне звернення до чергової частини пояснили, що досудове розслідування не почалося, дані до ЄРДР не внесені, а заява передана … дільничому. На що тут можна посилатися у скарзі? І якщо, все ж таки, письмова відповідь “колись” прийде, чи поновить це строки оскарження?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Подайте заяву у письмовій формі. Зразок є на даному сайті. Після цього у вас буде десятиденний строк на оскарження, якщо відомості за заявою не внесуть до ЄРДР протягом 24 годин.

   1. Добрый день,а если следователь сказал что на усмотрение начальника нету фактов из-за которых ведомости вносят в ЕРДР и в возбуждении уголовного дела…что тогда??

 7. Прокурор ГПУ “відправив” у зону людей,без вини.Написала до поліції. Передали в прокуратуру.Відписка у відповідь. Кого до суду – начальника поліції і прокурора?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Тільки суд може вироком визнати особу винною і тільки після набрання вироком обвинувальної сили особу відправляють для відбуття покарання. В такому випадку, якщо вирок суду особа вважає незаконним, вона має право оскаржувати його. Якщо ж вироку суду, або ж, хоча б, ухвали суду про обрання запобіжного заходу немає, слід звертатись зі скаргою до слідчого судді. Але в обох випадках, я б порадила вам укласти угоду з адвокатом, а не діяти самастійно. Довірте професіоналам вести цю справу, адже від цього залежить свобода людини.

 8. Доброго дня Маріанна Володимирівна!
  Давно не заходив на Ваш сайт.
  Якось не переконливо звучить Ване твердження.!? (пост від 20 июня 2016 at 06:34)
  Юридичні (законодавчі)”новели” встановлюють, пишуть, використовують судді, а не законодавці чи законодавство.
  Мілкі,незначні,крючкотворчі,схиблені,початкові,попередні, і ще багато інших епітетів на рішення суддів, які нівелюють будь яку віру в здійснення правосуддя, та спростовують Вашу тезу, що …. “Тільки суд може вироком визнати особу винною”
  До Вашого ….. “Тільки” ….. додам мій не повний ….. !!! …..”перелік”, хто може зупинити вирішення питання, та самовільно вирішити ….. винна особа чи ні.
  А саме.
  1. Будь який керівник усіх рангів !!!?
  2. Будь який керівник “поліції” !!!?
  3. Прокурори !!!?
  4. Слідчі !!!?
  5. Суддя !!!?
  Будь хто з цих осіб, але ……. НЕ СУД …… !!!!!!!!!!!! Як Ви стверджуєте.
  Такі дії кояться повсяк час. Масово.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   І багато ви знаєте людей яких відправили відбувати покарання без вироку суду?
   А щодо іншого, то пред’явлення підозри чи обвинувачення ще не робить людину винною. Саме тому я раджу звертатись до адвокатів, а не діяти самостійно. Навіть адвокати, які надають правову допомогу безоплатно зуміли домогтись винесення виправдувальних вироків чи зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на більш мякий.

 9. Доброго дня!
  На одному з інтернет-аукціонів я став жертвою інтернет-шахраїв. Відповідну заяву було подано у місцевий відділ поліції. У відповіді мені зазначено, що матеріали провадження направлено в інший відділ поліції в іншій області (по місцю проживання шахрая).
  Якщо можна, то підскажіть:
  1)Яким чином я можу відслідковувати стан розслідування по моїй заяві?
  2)Чи зобов’язані в відділу поліції, де розглядається заява мене письмово повідомляти і в які терміни? Якщо ні, чи є типова форма запиту?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Як потерпілий ви маєте право отримувати інформацію про хід досудового слідства. Можете подати про це слідчому відповідну заяву. Типової форми немає. Ви просто вказуєте в заяві які відомості маєте намір отримати.

 10. підскажіть будь ласка – ділимо спадщину мого покійного брата, (який був онкохворий) з його дочкою суд 1 інстанції я виграю, апеляцію програю, подаю в касацію в цей час дочка продає квартиру своєму знайомому за 99000 тис.грн.- ціна вказана в договорі куплі-продажу, коли реальна ціна більше 500000, вкзуючи неправдиву інформацію у договорі-куплі продажу,я написала заяву в управління поліції про шахрайство, вона не внесли в ердр,а перекинули на участкового,як мені бути???

 11. . Маріанна Володимирівна по моей достоверной информации было открыто 2 уголовных производства, о незаконной выдачи паспортов гр. Украины двум азербайджанцам – братьям являющиеся гр. своего государства с внесением в ЕРДР. прошёл уже год, но следствие и прокуратура бездействуют, куда я только ни обращался. Подскажите мне, как мне заставить м—-в работать не получая взятки от чурок ???? Спасибо.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Можете звернутись до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність

 12. Головне Управління Національної Поліції
  України в Одеській області
  Головину Д. В.
  Вул. Еврейська 12, м. Одеса 65014

  Ольшевський Віктор Броніславович
  Реєстрований за адресою: 65111 м. Одеса
  пр. Добровольського 149 к.3 кв. 93
  Адреса для спілкування: 65011, м. Одеса
  вул. Троїцька 34 кв. 21 т. 066-230-55-85

  С К А Р Г А
  щодо бездіяльності службових осіб та слідчих Національної Поліції України Суворовського РВ МВС України та спробу приховати шахрайства та злочини громадян їншоі держави, республіки Азербайджан, братів Абасових АКІФ Д. огли та АСІФ Д огли, щодо незаконного отримання паспортів громадянина України, а також незаконного перебування їх та їх родин на теренах України.

  Звертаючись до Вас Шановний Дмитро Валерьовичу, та маю надію, що моє звернення (скарга) буде належним чином розгянута і саме Вами буде взято під Ваш особистий контроль та буде прийнято едино вірне рішення, щодо вилучення з обігу паспортів громадян України від їноземців, які є громадянами Республіки Азербайджан, що неодноразово підтверджено документами обох держав, Азербайджан та України. Не можно мати статус громадянина України, отримавши паспорт громадянина України шляхом шахрайства. Строків давнини не має незаконне отримання паспорта громадянина України.
  Звертаючись з перших днів, щодо незаконної видачі паспорта громадянина України Абасову АКІФ Джамал огли паспортною службою Суворовського РВ до кожного Вашого попередника цього кабінету я не отримав захисту від влади, (які мене зробили безхатчинком) а саме від тих шахраїв які отримували хабари від іноземця, Абасова, а потім і від обох братів.
  Додаю до Вашого відома копії останніх моїх звернень до керівників ДМС в особі, начальника Управління О.Г. Погребняк та отриманої відповідді, але не за ії підписом та до НП МВС України та їх відповідді про ніщо, та або, підстав для визнання видачі паспортів громадян України Абасовим незаконними не виявлено. Я розумію, чому не виявлено, бо О.Г. Погрібняк, як я виявив, розмовляючи з нею вчора навіть не знайомилась та не вивчала доданих копій документів.

  П Р О Ш У витребувати з Головного управління ДМС України в Одеській області мою ЗАЯВУ здану мною до канцелярії та зареєстровану за № 0-1538 від 11.11.2016 року разом з додатками в 24-х аркушах та відповідь за підписом І.В. Безкіщенко у виконанні Прокопенко, які явно намагаються сховати скоєні злочини незаконої видачі паспортів для проведення слідчих дій по вже відкритим кримінальним провадженням, внесених до ЕРДР. (дивитись у додатках)

  Вимагаю залучити мене до проведення слідства для дачі слідству всієї доказової інформації та представлення оригіналів документів, щодо скоених злочинів обома братами Абасових, для незаконного отримання паспортів Громадян України шляхом шахрайства.

  Додатки:1. к. заяви до ДМС та відповідь; 2. к. витяг кримінального провадження № 1213170490001841; 3. к. заяви до СБ України; 4. к. паспорту Ольшевського; 5. к. витягу ЕРДР № 42016162040000008

  З повагою. ___________ Ольшевський В.
  30.11.2016 року

 13. Доброго дня, Маріанно Володимирівно!
  Звертаюся до Вас за консультацією. Якщо була подана заява до відділу поліції, де чітко вказані ознаки правопорушення зг. ч.1 ст.129 КК України, відділ поліції в ЖЄО зареєстрував дані заяву, але відомості до ЄРДР внесені не були. Відписалися, що протиправні дії хоча формально й містять ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч.1 ст.129 КК України, але через малозначимість не становлять суспільної небезпеки.
  ЯК можна не зареєструвати в ЄРДРна навіть не розслідувати , а лише відписатися – малозначність- якщо до постраждалої ніхто не виїжджав на місце події?? а після погроз вбивством постраждала перебуває в постійному страху за своє життя.
  Невже є якісь критерії суттєвості/несуттєвості зг. ст 129 КК України?
  Допоможіть, будь ласка, порадою, як можна заставити поліцію працювати згідно чинного законодавства.
  Заздалегідь вдячна.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Якщо відомості по заяві не вносяться протягом 24 годин до ЄРДР, то слід подавати скаргу до слідчого судді. Саме слідчий суддя може зобов’язати слідчого внести відомості до ЄРДР. Строк оскарження 10 днів.

 14. Добрий день! У прокуратуру Києва син написав заяву про вчинення шахрайства (скориставшись його документами однокурсник оформив кредит по інтернету на суму 10160 грн.) з прлкуратури заяву передали до Подільського управління поліціі 24.07.2018р. А 07.08.2018р. Прийшла відповідь, що заяву зареєстровано 05.07.2018р. до канцеляріі, а підстав для внесення до Єдиного реєстру досудових рослідувань немає. Підписана відповідь начальником поліціі. Підкажіть що робити далі.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго вечора! Надішліть, будь ласка, більш детальну інформацію на мою адресу електронної пошти. Адже спочатку слід з’ясувати чому так трапилось. Можливо заява була складена не зовсім вірно, можливо мала місце бездіяльність з боку посадових осіб органу досудового слідства. В залежності від цього і слід вирішувати як діяти далі.

 15. Став жертвою торгов х шахраив з Харькова а сам зи Львова. Чи можна подати заявку по 190 кпк за мысцем проживания? Вибачте за помилки пишу з смартфона.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   А де саме вас обманули? В Харкові чи у Львові?

 16. Доброго дня! Якщо слідчий суддя не зважаючи до вимог ст. 214 КПК України, не зважаючи на п. 3 Висновків Узагальнення Вищого спеціалізованного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.01.2017 року, Незаконно, приймає рішення про відмову в задоволенні моєї скарги на бездіяльність прокурора та відмовляє у внесенні заяви про злочин до ЄРДР (заява до прокуратури була написана за всіма правилами). Як я можу оскаржити цю ухвалу, коли згідно КПК рішення слідчого судді окремому оскарженню не підлягають а підготовчого засідання суду у звязку з відмовою внести заяву про злочин до ЄРДР може і не бути!?

 17. Як оскаржити ухвалу слідчгого судді, якщо вона незаконно відмовляє у задоволенні скарги на бездіяльність прокурора про відмову внести заяву про злочин до ЄРДР?

 18. Доброго дня, написали колективну скаргу до відділа поліції на дії голови ЖБК, стосовно підробки документів, а саме протоколів загальніх зборів членів ЖБК, пришла відмова у відкритті кримінального провадження з відпискою, що кримінального правопорушення в матеріалі не вбачається, хоча копію протоколу з підробленими підписами додали до заяви. м. Дніпро. У який термін маємо право подавати в суд на відкриття кримінального провадження, чи правильно писати на бездіяльність слідчого? Дякую за відповідь.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Злочином є суспільно-небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Як ви і зазначаєте, подавали скаргу на дії голови ЖБК. Заява ж про злочин є дещо іншим і в ній зазначаються не просто зауваження, скарги, пропозиції, а інформація про конкретні дії чи бездіяльність, які свідчать про вчинення саме злочину, або ж містять ознаки злочину. У вашому випадку подання скарги до слідчого судді є недоцільним. Можливо, вам варто ще раз проаналізувати ситуацію і, якщо дійсно в діях голови ЖБК вбачаються ознаки злочину, то подати заяву про злочин.

 19. Доброго дня! Скажіть будь-ласка якщо подаєш документи слідчому судді платити за подачу документів треба?

 20. Доброго дня! 25.03.2019 року мною подано заяву про вчинення кримінального правопорушення, через необізнаність не проконтролював внесення до ЄРДР, та пропустив термін в 10 днів… ПОліція відповіла що розглядає в формі ЗУ “ПРО ЗВЕРНЕННЯ”.
  Щоб не випробовувати долю в апеляції, через пропущений термін (10 днів) . Чи можливо повторно звернутись з ідентичними заявами в поліцію (чи прокуратуру) , і тоді після 24 годин подати скаргу на бездіяльність ? Дякую за відповідь !

 21. Доброго дня, Маріанна Володимирівна.
  1,5 року тому (восени 2017 р.) мною була написана заява до поліції по ст.129 (погроза вбивством). 2 свідки вказані в заяві. Через місяць після написання заяви прийшла відповідь від поліції, що ознак злочину немає. Призначили слідчого, який “годує завтраками” та нічого не робить.
  Напишіть будь-ласка, чи є перспектива такій справі з урахуванням втрати часу? Якщо так, то з чого потрібно почати, яка процедура?
  Зазадалегідь вдячний

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *