Яку судову реформу погодила між собою коаліція? Що тепер чекає на суддів, адвокатів та прокурорів?

На сайті «Самопомочі» опубліковано проект коаліційної угоди. Судову реформу заплановано здійснити до ІІ кварталу 2015 року. Для суддів планується запровадити низку змін, адвокатів планують зрівняти в правах з прокурорами, а прокурорів звільняти через невідповідність рівня їх витрат та витрат членів їх сімей розмірам доходів.

Коаліція планує через зміни до законів привести систему правосуддя у відповідність до європейських стандартів, зокрема:

1.Добір на суддівські посади в судах всіх рівнів відбуватиметься лише за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, політичні органи не братимуть участь у вирішенні питань кар’єри судді, а також:

1.1.Верховний Суд України і Конституційний Суд України формуватимуться з визнаних фахівців у галузі права за визначеними законом критеріями з урахуванням публічного обговорення кандидатур.

1.2.Будуть запроваджені критерії доброчесності, відповідність яким буде обов’язковою умовою для зайняття посади судді, а також забезпечено:

1.2.1.повне декларування доходів і витрат суддів, членів Вищої ради юстиції, органів добору та притягнення до відповідальності суддів, членів їх сімей та пов’язаних осіб у якнайширшому сенсі;

1.2.2.встановлення одним з ключових критеріїв для зайняття посади судді — відповідність витрат кандидата на посаду судді та членів його сім’ї їх доходам;

1.2.3.зайняття посади судді можливим буде тільки для осіб з високими професійними та моральними якостями;

1.3.Будуть удосконалені процедури проведення відбіркового та кваліфікаційного іспитів, спеціальної перевірки щодо кандидатів на посади суддів, з метою виключення будь-яких корупційних впливів;

1.4.Діяльність суддів буде регулярно оцінюватися відповідно до визначених законом процедур та об’єктивних критеріїв;

1.5.Зайняття вакантної посади судді в будь-якому суді, в тому числі в порядку переведення, відбуватиметься тільки на конкурсній основі;

1.6.Будуть запроваджені механізми впливу на кар’єру судді рішень Європейського суду з прав людини, якими встановлено порушення Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з рішеннями цього судді;

1.7.Будуть запроваджені механізми участі громадськості в процедурі добору на посаду судді.

2.З метою вирішення першочергових кадрових питань буде удосконалено діяльність Вищої ради юстиції та кваліфікаційної комісії суддів (Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), шляхом забезпечення формування вказаних органів з авторитетів у галузі права з бездоганною репутацією на підставі прозорого відбору.

Більшість у складі таких органів мають займати судді або судді у відставці, призначені за участі суддів. Також законом буде встановлено порядок скликання з’їздів суддів, адвокатів, представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

3.Буде зменшено кількість рівнів суддівського самоврядування, а повноваження органів суддівського самоврядування не дублюватимуться.

4.Закон чітко визначатиме підстави, процедуру притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, буде розширено перелік дисциплінарних стягнень, а також:

4.1.Порядок дисциплінарного провадження щодо судді буде уніфіковано базовим законом;

4.2.Перелік підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності буде розширено, в тому числі підсилено етичну складову;

4.3.Буде удосконалено процедуру оскарження суддею рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

5.Процесуальне законодавство буде вдосконалено, зокрема:

5.1.Буде створено механізм за якого суд не зможе повернути

звернення особі через неналежність до підсудності;

5.2.Буде вдосконалена процедура оскарження судових рішень, Верховний Суд отримає ефективні повноваження для формування послідовної судової практики;

5.3.Процесуальні норми різних видів судочинства будуть

максимально уніфіковані;

5.4.Будуть введені практичні механізми забезпечення реалізації принципів:

5.4.1.юридичної (правової) визначеності (зокрема, обмеження застосування інституту перегляду рішення за нововиявленими обставинами, направлення справи на новий розгляд);

5.4.2.гласності і відкритості судового процесу;

5.4.3.змагальності (роль судді як арбітра, а не слідчого);

5.4.4.рівності;

5.5.Навантаження на суддів буде приведено у відповідність до обґрунтованих нормативів;

5.6.Будуть запроваджені сучасні інформаційні технології в роботі суду з метою

функціонування електронного правосуддя, та удосконалена система автоматизованого розподілу справ;

5.7.Будуть запроваджені ефективні правові механізми дотримання строків розгляду справ у судах;

5.8.Буде забезпечено виконання закону по запровадженню суду присяжних у кримінальних справах

5.9.Буде передбачено механізм перегляду вироків у кримінальних справах, де особи були засуджені без належної доказової бази.

6.Буде забезпечено реальне виконання судових рішень, зокрема:

6.1.Буде впроваджено ефективний судовий контроль

за виконанням судових рішень;

6.2.Буде встановлено принцип залежності розміру винагороди від фактичного виконання судових рішень та строків їх виконання;

6.3.Будуть запроваджені додаткові стимули для добровільного виконання судових рішень, відповідальність за невиконання судових рішень буде посилена;

7.Адвокатам буде відведена важлива роль у функціонуванні системи правосуддя:

7.1.Адвокатура отримає якісне і незалежне від зовнішніх впливів професійне самоврядування, буде запроваджено ефективні механізми притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності;

7.2.Захист від обвинувачення у кримінальному провадженні буде здійснюватися виключно особами, які отримали право здійснення адвокатської діяльності та/або родичами обвинуваченого, законні представники отримають відповідний процесуальний статус;

7.3.Вчинення корупційних правопорушень стане однією з підстав позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю;

7.4.Гарантії професійної діяльності адвокатів будуть посилені, будуть забезпечені рівні права прокурорів та адвокатів в судовому процесі;

7.5.Буде забезпечений інституційний розвиток системи надання правової допомоги у кримінальному, цивільному і адміністративному судочинстві, посилення правової

обізнаності населення.

8.Започатковані демократичні процеси реформування прокуратури будуть продовжені:

8.1.Буде забезпечена практична реалізація нового Закону України «Про прокуратуру»;

8.2.Невідповідність витрат прокурора, членів його сім’ї та пов’язаних осіб їх доходам стане підставою для безумовного звільнення прокурора з посади.

Ознайомитись з текстом коаліційної угоди можна за посиланням: http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf

 

Джерело: офіційний веб-сайт Закарпатського обласного відділення Спілки адвокатів України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *