Зразок договору про участь представника потерпілого у кримінальному процесі за новим КПК України

Договір

про участь представника у кримінальному процесі

 

м. _____________                                                        ___ ____________ 201_ р.

 

Адвокат, Чундак Маріанна Володимирівна, діюча на підставі Свідоцтва Чернівецької кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 430 від 12.11.2010 року, (надалі – Представник) з однієї сторони і ____________________ (ПІБ), (надалі – Клієнт) з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:
                                                               1. Предмет Договору.

1.1 Представник бере на себе зобов’язання надавати необхідну правову допомогу Клієнту при провадженні про перевірці заяви про вчинення діяння, що містить ознаки злочину та у кримінальній справі, кримінальному процесі, використовувати передбачені у Кримінально-процесуальному кодексі України та в інших законодавчих актах засоби, способи і методи захисту з метою з’ясування обставин, що стали підставою для подання заяви про вчинення діяння, що містить ознаки злочину, допомагають давати свідчення та покази, а Клієнт зобов’язується виплатити Представнику гонорар за надання юридичних послуг представника.

1.2. Представник користується процесуальними правами Клієнта, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо Клієнту і не може бути доручена представнику.
2. Обов’язки Представника.
2.1. Представник надає необхідну юридичну допомогу, відповідно до вимог законодавства України, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість, яких надана Верховною Радою України.
2.2. Представник спрямовує свої дії на допомогу давати свідчення, покази Клієнту, захист його прав та законних інтересів, не може чинити будь-яких дій на шкоду Клієнту.
3. Обов’язки Клієнта.
3.1. Клієнт зобов’язаний надати для здійснення представництва всю необхідну інформацію, яка йому відома у справі, та яка відноситься до провадження у кримінальній справі, представити необхідні для захисту документи, речі та інші матеріали, які можуть бути в його розпорядженні.
3.2. Здійснити або доручити здійснення оплати юридичних послуг Представника згідно з цим Договором.
4. Конфіденційність.
4.1. Представник зберігає адвокатську таємницю (інформація, яка отримана при здійсненні професійних обов’язків представника в кримінальному процесі за цим Договором або у зв’язку з ним).
4.2. Клієнт зобов’язаний не розголошувати відомості, які йому стали відомі від Представника та інформацію, яка забезпечує безпеку самого Представника.
5. Дія Договору.
5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
6. Адреси та підписи Сторін.
6.1. Клієнт: ________________________

Адреса: ______________________

Тел. _________________________

________________/____________

 

6.2. Представник: Чундак М.В.

Адреса: ______________________

Тел. _________________________

_______________/М.В.Чундак

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *