Зразок позовної заяви про стягнення боргу за непоставлену продукцію

Господарський суд ______________ області

Позивач: ________________________

Адреса:__________________________

Тел. ____________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Відповідач: : _____________________

Адреса:__________________________

Тел. ____________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Ціна позову: _____________грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення боргу за непоставлену продукцію

Між ТОВ «А» та ТОВ «Б» було укладено договір поставки товару №____ від __________ р.

(надалі за текстом – Договір). Згідно п.______ договору він укладений на невизначений термін. Відповідно до п.______ договору ми здійснили усне замовлення поставки товару – яєць та, відповідно до п._____ договору ми здійснили передоплату товару платіжним дорученням №____ від ____________ р. та перерахували ТОВ «Б» кошти в сумі ____________ грн. Однак після здійснення оплати свої зобов’язання відповідач не виконав та не поставив товар – __________, згідно замовлення.

Ми звертались до відповідача з претензією №_____ від ___________ р. про повернення коштів за непоставлену продукцію. Однак, відповідач на претензію не відповів та добровільно повертати кошти за непоставлену продукцію відмовляється.

Згідно п._______ укладеного між нами договору поставки товару відповідач зобов’язувався вчасно поставляти продукцію, відповідно до умов Договору.

Відповідно до п.______ ми маємо право отримувати замовлену нами продукцію та, згідно п._____ маємо право вимагати виконання зобов’язань від  ТОВ «Б»  за договором поставки товару №____ від _____________ р..

Згідно ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж.

Згідно ст.655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ст.662 ЦК України продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Однак, на даний час, відповідач, ані поставив товар, ані повернув кошти за непоставлену продукцію. В претензії ми просили відповідача повернути кошти за непоставлений товар, однак вимоги, заявлені в претензії залишились без відповіді.

Згідно ст.665 ЦК України у разі відмови продавця передати проданий  товар  покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу.

Згідно п.2 ст. 693 ЦК України  якщо  продавець,  який  одержав  суму  попередньої  оплати товару,  не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати  передання  оплаченого   товару   або   повернення   суми попередньої оплати.

Згідно ст.1 ГПК України підприємства,  установи,  організації, інші юридичні особи (у тому  числі  іноземні),  громадяни,  які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули   статусу   суб’єкта  підприємницької  діяльності,   мають   право   звертатися   до господарського    суду   згідно   з   встановленою   підвідомчістю господарських справ за захистом своїх  порушених  або  оспорюваних прав   і  охоронюваних  законом  інтересів,  а  також  для  вжиття передбачених  цим  Кодексом  заходів,  спрямованих  на запобігання правопорушенням.

Відповідно до вище викладеного, керуючись ст.ст.1, 54 ГПК України, ст. ст. 655, 662, 665, п.2 ст. 693  ЦК України,

ПРОСИМО СУД:

  1. Прийняти позовну заяву та винести ухвалу про порушення провадження у справі.
  2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Б» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «А»   суму коштів в розмірі _________ (________________) гривень за непоставлену продукцію.
  3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Б» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «А» понесені нами судові витрати.

До позовної заяви додається:

  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.
  2. Копія договору поставки товару №____ від ______________ р.
  3. Копія платіжного доручення №___ від ________  р.
  4. Копія претензії №___ від ______________ р.
  5. Копія повідомлення про вручення претензії.
  6. Квитанція про сплату судового збору.
  7. Квитанція про відправлення копії позовної заяви відповідачу рекомендованим листом з описом вкладення.

____________________  р.

Директор                                                            __________________/ПІБ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *