Зразок позовної заяви про виселення

До________________ районного суду

______________ області

Позивач : (прізвище, ім’я, по батькові)
поштовий індекс, адреса, номер телефону

Відповідач: (прізвище, ім’я, по батькові)
поштовий індекс, адреса, номер телефону

Третя особа: ____________ РС ГУ ДМС
поштовий індекс, адреса, номер телефону

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про виселення з житлового будинку

Я є власницею житлового будинку, що знаходиться за адресою: ______________________________. Разом зі мною в цьому будинку прописано ще семеро осіб.
В даному будинку, який належить мені на праві особистої приватної власності, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно (копія додається), також проживає мій колишній зять, що підтверджується довідкою, виданою _________________________________     радою (довідка додається).

________________  р. рішенням _________________ районного суду було розірвано шлюб між відповідачем та моєю дочкою (прізвище, ім’я, по батькові) (копія рішення додається).
Розірвання шлюбу відбулось внаслідок того, що мій колишній зять зловживає спиртними напоями, після чого вчиняє п’яні дебоші та сварки.
Але після розірвання шлюбу колишній зять залишився проживати в будинку. Він продовжує випивати, вчиняти сварки, що негативно впливає на всіх членів сім’ї, в тому числі і на малолітню дитину, мою внучку (прізвище, ім’я, по батькові).
Відповідач жодним чином в утриманні будинку, його ремонті, оплаті комунальних послуг участі не приймає, чим завдає значних матеріальних збитків.
Проживання разом з відповідачем є нестерпним. На наші прохання переїхати проживати в інше житло відповідач відмовляє, а тому ми змушені подати до суду заяву про виселення відповідача, який порушує наше право на спокійне життя, завдає нам моральних страждань та негативно впливає на малолітню дитину.
Згідно ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності . Право приватної власності є непорушним.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року, відповідно до закону 475/97-ВР від 17.07.1997 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року , першого протоколу та протоколів №2,4,7 та 11 до Конвенції» закріплені принципи непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею незалежно від волі інших осіб.
Відповідно до ст.150 ЖК України громадяни, які мають у приватній власності будинок, квартиру, користуються нею для особистого проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд.
Згідно ч. 1 ст. 116 Житлового кодексу України якщо наймач, члени його сім’ї або інші особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим для інших проживання із ними в одній квартирі чи в одному будинку, а заходи запобігання і громадського впливу виявились безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших заінтересованих осіб провадиться без надання іншого жилого приміщення.
Відповідно до ст.317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Згідно ст.319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
Стаття 321 ЦК України передбачає, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Згідно ст.391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.
Відповідач заважає нам вільно користуватись належним мені на праві приватної власності будинком та в добровільному порядку виселятись не збирається.
Я звертаюсь до суду, сподіваючись усунути перешкоди у користуванні нами житловим приміщенням шляхом виселення із житлового приміщення відповідача.
Згідно ст.13 ЦК України при здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.
Згідно ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
Згідно ст.16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів може бути припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення.
Відповідно до ст.7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» рішення суду про виселення є достатньою правовою підставою для зняття її з реєстрації при зверненні зацікавленої особи до відповідних органів в передбаченому законом порядку.
Згідно ст.1 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Відповідно до вищевикладеного, керуючись ст.41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ч.1 ст.116, ст.150 ЖК України, ст.ст.13, 15, 16, 317, 319, 321, 391 ЦК України, ст.1, 3, 118, 119, 120 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

1. Постановити ухвалу про відкриття провадження у цивільній справі.
2. Виселити відповідача, прізвище, ім’я, по батькові, з житлового будинку, що знаходиться за адресою: ____________________________________ .
3. Зобов’язати відповідача, прізвище, ім’я, по батькові, відшкодувати мені судові витрати по справі.
Додаток:

1. Копія паспорту.
2. Копія витягу про реєстрацію права власності.
3. Копія рішення від ________________ р.
4. Довідка _______________ р.
5. Квитанція про сплату судового збору.
6. Копія позовної заяви з доданими до неї документами для відповідача та третьої особи.
___ _____________ 2015 р.
Позивач                                                          ______________  ПІБ

4 коментаря для “Зразок позовної заяви про виселення”

  1. Право власноті підтверджуться виключно лише витягом про рестрацію права власності?

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

      Доброго дня! Ні. Це старий зразок. Скористайтесь новим

      1. Доброго дня. У вас на сайті є новий зразок позивної заяви ? Не можу знайти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *