Зразок позовної заяви про визнання дій ревізорів неправомірними

Зразок позовної заяви про визнання неправомірними дії відповідачів та скасування результатів ревізії

До _____________районного суду _______________ області,

Позивач: ТОВ «Назва»

Поштовий індекс, адреса, засоби зв’язку

Представник позивача: ПІБ

Поштовий індекс, адреса, засоби зв’язку

Відповідачі:

Контрольно-ревізійний відділ в _______________ районі

Поштовий індекс, адреса, засоби зв’язку

Контролер-ревізор ПІБ

Поштовий індекс, адреса, засоби зв’язку

Головний контролер-ревізор з питань будівництва КРВ в ____________ районі

ПІБ

Поштовий індекс, адреса, засоби зв’язку

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання неправомірними дій відповідачів та скасування результатів ревізії

Контрольно-ревізійним відділом в ______________ районі здійснювалась позапланова зустрічна перевірка ТОВ «Назва» з питань документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ____________ міською радою за період з ___________ р. по _____________ р. Перевірка проводилась контролером-ревізором КРВ в ___________ районі ПІБ та головним контролером-ревізором з питань будівництва цього ж відділу ПІБ. За результатами даної перевірки складена довідка №________ від _______ р.. На сторінці _____ даної довідки відповідачі стверджують, що ТОВ «Назва» завищило вартість робіт на суму ______________ грн. та порушило п._______ ДБН Д.__________ «Правила визначення вартості будівництва», п.___ ст. ___ ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Однак насправді  ТОВ «Назва» зазнало значних матеріальних збитків при виконанні робіт та наданні послуг ____________ міській раді за період з _________ р. по ____________р.. Під час перевірки  ПІБ та ПІБ помітили різницю в вартості матеріальних ресурсів, що закуповувались нами для надання послуг та була зазначена в актах приймання виконаних підрядних робіт. ПІБ та ПІБ було відомо про серйозні матеріальні збитки яких ми зазнали. Однак в довідці  №________ від ___________ р. вони написали зовсім протилежне, що нібито ми завищили вартість робіт.

Проти вищевказаної довідки ми, _____________р., надіслали заперечення контрольно-ревізійному відділу в ________________ районі.

_____________ р. на нашу поштову адресу надійшов письмовий висновок на надані нами заперечення, в якому КРВ в _______________ районі зазначив, що наші заперечення не приймаються. Таким чином нам відмовлено в прийнятті  законних та достовірних пояснень та відповідачі відмовляються документально зафіксувати наявність збитків ТОВ «_______________» при наданні послуг ________________ міській раді, відмічаючи при цьому тільки  порушення з боку ТОВ «Назва».

Згідно ст. 12 ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» службові   особи державних   контрольно-ревізійних  служб
зобов’язані суворо додержувати Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян, підприємств,  установ і  організацій, що  охороняються  законом, тому викладення в довідці №_________ від _________ р. недостовірних відомостей та неприйняття нормативно обґрунтованих заперечень від __________ р. є незаконним.

За результатами зустрічної звірки в непідконтрольних установах складається довідка та дані цієї довідки входять до загального акту перевірки, що надається підконтрольному об’єкту. Так як ревізори перевіряли правильність  розрахунків ТОВ «Назва» з ____________ міською радою, то вони повинні були скласти акт за результатами такої ревізії й надати його ______________міській раді та правоохоронним органам. Даний акт також вважаємо незаконним в частині внесених в нього недостовірних та незаконних відомостей з довідки №______ від ___________ р. та бажаємо використати його як доказ неправомірних дій відповідачів.

Оскільки п.38 Постанови КМУ №550 від 20.04.06 р. «Про затвердження порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою» не передбачено видачу ТОВ «Назва» примірника акту ревізії ми просимо суд забезпечити даний доказ шляхом  витребування його від КРВ в _______________ районі.

Відповідно до п.1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до п.2 ст.2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до п.1 ст.21 КАС України позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов’язані між собою.

Керуючись ст. ст. 2, 6,  п.п.1 п.2 ст. 17, п.п.1 п. 1 ст. 18, п.1 ст. 21, ст.ст. 105, 106, п.2 ст. 69, ст. 73  КАС України,

ПРОСИМО СУД:

1.              Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

2.              Витребувати від КРВ в _____________ районі примірник акту позапланової виїзної ревізії _____________ міської ради, що здійснювалась у ________________ р.

3.              Визнати неправомірними дії відповідачів при складанні довідки №___ від ________р. та неприйнятті обґрунтованих та правомірних заперечень від ___________ р.

4.              Визнати незаконною довідку №_______ від _________ р., складену за результатами зустрічної звірки у ТОВ «Назва».

5.              Визнати незаконним акт складений КРВ в ________ районі за результатами позапланової ревізії в частині внесених в нього недостовірних та незаконних відомостей з довідки №________ від _________ р.

До позовної заяви додається:

1.              Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

2.              Копія ліцензії.

3.              Копія довідки ЄДРПОУ.

4.              Копія довідки №_____ від ___________ р., складеної за результатами зустрічної звірки.

5.              Копія заперечення № ____ від ___________ р.

6.              Копія відповіді на заперечення.

7.              Інші докази, що підтверджують правомірність позовних вимог.

8.              Довіреність на представника позивача ПІБ.

9.              Квитанція про сплату державного мита.

10.         Копія позовної заяви з доданими до неї документами в 3 екземплярах.

________________ р.

Представник позивача                                           _____________/ПІБ

2 коментаря для “Зразок позовної заяви про визнання дій ревізорів неправомірними”

 1. не зрозуміло, чому ви дії посадових осіб виконавчої влади оскаржуєте в суді загальної юрисдикціїґ, а не через адмін.суд.
  мабуть, неуважно складали позовну заяву.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Дана позовна заява складена в 2010 р. коли можна було оскаржувати в порядку КАСу до місцевих судів загальної юрисдикції неправомірні дії чи бездіяльність контрольно-ревізійних відділів в певному районі, як субєктів власних чи делегованих повноважень. Зараз це є неможливо, так як таких відділів вже не існує, так як і саме КРУ зараз є ДФІ. Зараз дійсно можливим є оскарження дій чи бездіяльності ДФІ в адміністративних судах. Наприклад, в Закарпатті дії чи бездіяльність ДФІ в Закарпатській області можна оскаржити в Закарпатський окружний адміністративний суд.
   Тому даний зразок вже є застарілим.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *