Зразок позовної заяви про визнання незаконним відключення від мережі електропостачання та зобов’язання поновити електропостачання

______________ районному суду

  ___________________  області

Позивач: ________________________ (ПІБ)

Поштовий індекс __________________,

Адреса: __________________________

Тел._______________________________

Відповідач: Публічне акціонерне товариство

«____________обленерго»

Поштовий індекс __________________,

Адреса: __________________________

Тел._______________________________

в особі __________________ РЕМ

Поштовий індекс __________________,

Адреса: __________________________

Тел._______________________________

Позовна заява

про визнання незаконним відключення від мережі електропостачання та зобов’язання поновити електропостачання

 

Згідно договору про постачання електричної енергії №____ від ____________ я є споживачем послуг електропостачання.

Відповідно до п._____ договору №_____ від __________ р. постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.

________________ р. близько ____ години відповідач направив на мою адресу бригаду працівників ________________ РЕМу, які своїми незаконними діями, без жодного попередження, припинили енергопостачання будинку за адресою: _______________________________, мотивуючи свої дії тим, що в мене існує непогашена заборгованість.

Однак твердження працівників відповідача є безпідставними, так як боргу по оплаті послуг електропостачання в мене немає.

На останній квитанції зазначено строк сплати до 20 числа місяця. Тобто, строк сплати коштів за послуги електропостачання ще не настав.

Проте, електропостачання будинку було припинено.

Згідно п.27 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених Постановою КМУ від 26 липня 1999 р. N 1357 (надалі – Правила),   у разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів  після  терміну,  зазначеного  у   договорі   чи   платіжному документі,  та  неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату  на  20  день  споживачу  надсилається   попередження   про відключення електричної енергії.

У разі  несплати  за  спожиту  електричну  енергію на 30 день
після отримання споживачем  попередження  енергопостачальник   має право відключити споживача від електричної мережі.

Забороняється відключення   споживачів   перед  вихідними  та
святковими днями.

Ці Правила регулюють відносини  між  громадянами   та енергопостачальниками.   Правила обов’язкові   для   виконання   всіма  споживачами  і енергопостачальниками незалежно від форм власності.

Ніякого попередження   про відключення електричної енергії я не отримувала.

Після того, як відповідач повинен був надіслати мені вищевказане повідомлення, він мав дати мені 30 днів на сплату боргу.

Крім того, відповідач відключив мені електроенергію саме напередодні вихідних днів.

Згідно п.38 Правил енергопостачальник (відповідач) зобов’язаний забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором та надавати інформацію     про     послуги,     пов’язані      з електропостачанням  та про терміни обмежень і відключень.

Проте і цей пункт Правил відповідач порушив. Навіть якби в мене, теоретично, і могла бути заборгованість, відповідач зобов’язаний про неї повідомити для того, щоб я могла її оплатити та повинен був однозначно повідомити мене про відключення електропостачання.

Згідно п.47 Правил споживач електричної енергії має право на:

 •  підключення до електричної мережі у разі виконання правил користування електричною енергією;
 • отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;
 • отримання електричної  енергії,  якісні  характеристики  якої визначені державними стандартами;
 • відшкодування згідно  із  законодавством збитків,  заподіяних внаслідок порушення його прав;
 • якісне обслуговування енергопостачальником  електричних мереж
  і приладів обліку.

Згідно п.43 Правил енергопостачальник   несе    відповідальність  за  шкоду,
заподіяну  споживачу  або  його  майну,  в  розмірі   й   порядку, визначених законодавством.

Вважаю, що відповідач порушив умови укладеного між нами договору, так як не поставив мені електроенергію та самовільно, незаконно, всупереч вищевказаним правилам та ЗУ «Про захист прав споживачів».

Згідно ч.1 ст.714 ЦК України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов’язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов’язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

Згідно ч.1 ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Згідно ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Разом з тим, відповідно до ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

Згідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Відповідно до ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Конституція України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується.

Згідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

На підставі п.п.7 п.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються споживачі  –  за  позовами,  що пов’язані з порушенням їхніх прав.

На підставі вищезазначеного та керуючись п.п. 27, 38, 47 Правил користування електричною енергією для населення, ст.22 ЗУ «Про захист прав споживачів», ст.ст.3, 15, 23, 714, ЦК України, ст.ст.3, 8, 68 Конституції України, ст.ст. 3, 118-120 ЦПК України, –

ПРОШУ СУД:

 1. Визнати дії  ПАТ «___________обленерго» в особі ___________ РЕМу по відключенню ______________ року мене як споживача послуг з електропостачання домоволодіння, від електричної мережі за адресою: _____________________  незаконними.
 2. Зобов’язати ПАТ «___________обленерго» в особі ___________ РЕМу поновити електропостачання будинку за адресою: _______________________________.

Додаток:

 1. Договір №___ від _________ р.
 2. Квитанції про оплату послуг.
 3. Довідка про склад сім’ї.
 4. Копія паспорта.
 5. Копія позовної заяви з доданими до неї документами.

 

___ _____________ 20___ р.

 

Позивач                                                            _____________/_____________


 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *